YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.com2016’da Belge ve Evrak Düzeninde Bunları Yapmayı Unutmayınız!

Tarih: 06.01.2016

Değerli okurlarım, vergi incelemelerinin artmaya başladığı son aylarda 2016 tarihinden itibaren mükelleflerinizin veya denetim veya müşavirliğini yaptığınız şirketlerin satın aldıkları mal veya hizmet ile sattıkları mal veya hizmetlerin gerçekliğinin tevsiki için aşağıda sayılan hususlara azami gayret göstermeniz gerekmektedir.

1- Satın alınan mal veya hizmetlerle ilgili ödemeler müşteri çekinin ciro edilmesi veya kendi çekimizin keşide edilmesi yoluyla yapıldığı takdirde bu çeklerin ön ve arka taraflarının fotokopilerinin muhakkak çekilmesi ve çek çıkış bordrosunun düzenlenmesi ve ayrıca satıcı firmanın tahsilat makbuzunun yevmiye fişinin arkasına iliştirilmesi,

2- Satışını yaptığımız mallarla ilgili alınan çekler varsa bu çeklerin önlü arkalı fotokopisi ile bu çeklere ilişkin çek giriş bordrosu ve tahsilat makbuzunun yevmiye fişinin arkasına iliştirilmesi,

3- Sevk irsaliyelerinin AYRI BİR DOSYADA DEĞİL faturanın arkasına iliştirilmesi,

4- Alınan malla ilgili siparişlerin sevk irsaliyesiyle birlikte faturanın arkasına iliştirilmesi,

5- Alınan malla ilgili taşıma irsaliyesi kullanılmışsa bu irsaliyenin de faturanın arkasına iliştirilmesi,

6- İlk kez mal alınacak şirketin mükellefiyetinin aktif olup olmaması ile ilgili küçük bir araştırmanın yapılması,

7- Satın alınan mallarla ilgili alım faturalarında aşağıdaki unsurları yer alıp almadığının dikkatle kontrolü,

- Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası;

- Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası;

- Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası;

- Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı;

- Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası,

- Sicil numarası,

- İşletmesinin merkezi,

- Tescil edilen internet sitesinin adresi (internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi olanlar‐ Bağımsız Denetime Tabi Şirketler

8- Satın alınan malı, işletme stoklarına getiren aracın şoförünün kimlik fotokopisi,

9- 01.01.2016 tarihinden itibaren kasa sınırının 7.000 TL olması ve kısım kısım ödemelerde de toplam işlem tutarı olan 7.000 TL’nin dikkate alınacak olmasından ötürü tüm ödeme ve tahsilatların bankacılık sistemi kullanılmak suretiyle yapılması

Gerekmektedir.

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM