YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comKDV ve Muhtasarda Dikkat Edilmesi Gerekenler - 5

Tarih: 03.11.2015

Değerli okurlarım bundan önceki yazılarımızda aynı başlıkta birkaç kez mesleki uygulayıcıların beyannamelerde sıklıkla yaptıkları hatalara değinmiştik. Gelen mailler nedeniyle yazımızı birkaç seri olarak yayınlama kararı aldık.

Personelden Kiralanan Araçlarda KDV Unutuluyor!

 Bazı şirketler bordrolu çalıştırdıkları personelin aracını personelle yaptıkları bir sözleşme neticesinde kiralamaktadırlar. Bu kiralama işleminde KDV konusunda sıklıkla hata yapılmaktadır.  Oysa KDV Kanununun KDV’nin konusu teşkil eden işlemleri düzenleyen 1. Maddesinin 3-f bendi aşağıdaki gibidir;

Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri,

Peki gelir vergisi kanununun 70. Maddesindeki bu mal ve haklar nelerdir. Bunlar ilgili madde oldukça uzun olmakla beraber 70. Maddenin 8. Bendi aşağıdaki gibidir;

8. Motorlu nakli ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların eklentileri.

Dolayısıyla arabasını şirkete kiraya veren personelin bu işlemi KDV nin konusuna girmekte olup personele yapılan kira ödemesi esnasında KDV hesaplanacak olup 1 nolu KDV beyannamesi ile indirim konusu yapılıp 2 nolu beyanname ile sorumlu sıfatıyla beyan edilmelidir.

Muhtasarda Yapılan Hata!

Şirket personelinden yapılan taşıt kiralamalarında stopajın ekseriyetle hesaplanmadığı görülmüştür. Bunun için GVK 94. Maddesine bakmamız gerekiyor. İlgili maddenin 5. Bendi aynen aşağıdaki gibidir;

5. 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden, 

70. maddeye motorlu taşıt araçlarının girdiğini yukarıda göstermiştir. Demek ki motorlu araçlarını şirkete kiralayan personel adına yapılan ödemelerden de %20 kira stopajı yapılmalıdır. Maalesef muhtasarda bu stopajı beyan etmeyen şirketler hiç de az değildir.

Ayrıca bir yıl boyunca elde edilen kira gelirinin 2015 yılı için brüt 27 bin TL’yi aşması durumunda personel tarafından yıllık Gelir Vergisi beyannamesi verileceği de unutulmamalıdır.

Personele stopaj ödenmediği durumda 2015 yılı için beyan sınırı 1.400 TL olup bu sınır aşıldıktan sonra personel beyanname vermelidir…

Devam edecek…

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM