YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comKDV İadesine Büyük Darbe!

Tarih: 14.07.2015

Değerli okurlarım, Tam istisnadan kaynaklı (ihracat dahil)  KDV iadesi alan mükelleflere yönelik öyle bir özelge verildi ki adet tüm taşlar yerinden oynatıldı. Bilindiği üzere, ihracattan dolayı KDV iadesi taleplerinde Mülga 39 seri nolu KDV tebliğine istinaden Devreden KDV ye bakılıp bakılmaksızın iade talepleri yerine getiriliyordu. Bir başka deyişle devreden KDV olmasa bile örneğin ihracattan dolayı KDV iadesi alınabilmekteydi. Oysa, 1 seri nolu KDV Genel Uygulama Tebliğinde “Devreden KDV’ye bakılıp bakılmaksızın” şeklindeki ifade yer almamaktadır. Ya bi hata yada bilinçli bir şekilde tebliğe alınmadığı kanaatindeyiz. Hal böyle olunca, vergi daireleri de iade taleplerinde kendilerince yaptıkları yorumlara dayanmak suretiyle devreden KDV tutarlarını baz alarak iade taleplerinde muazzam bir azalışa gitmişlerdir. Öyleki yakın bir zamanda ihracattan dolayı 150.000 TL iade isteyen bir şirkete 22.000 TL iade vererek aradaki farkı reddetmişlerdir.

Tüm bunların nedeni İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 19.02.2015 tarih ve 15885 sayılı özelgesidir. Özelgenin ilgili kısmı aşağıdaki gibidir;

“Öte yandan, KDV Genel Uygulama Tebliğinin yürürlüğünden sonraki dönemlere ilişkin iade taleplerinde, indirimle giderilemeyen bir miktarın kalması halinde, kalan tutar iade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği dönemde iade edilecek KDV olarak dikkate alınabilir. Yüklenilen KDV’nin indirim yoluyla giderilip giderilmediğinin hesabında, iade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği  vergilendirme döneminden iade talebinin yapıldığı vergilendirme dönemine kadar devreden KDV tutarları dikkate alınır. Bu aradaki vergilendirme dönemlerine ilişkin beyannamelerde yüklenilen KDV tutarlarından daha az devreden KDV olması durumunda, yüklenilen KDV ile devreden KDV arasındaki tutar indirim yoluyla telafi edildiğinden, iade edilecek KDV devreden KDV tutarı kadar olabilir. Bu aradaki vergilendirme dönemlerine ilişkin beyannamelerden herhangi birinde ödenecek KDV çıkması durumunda ise yüklenilen KDV indirim yoluyla telafi edilmiş olacağından iade talep edilmesi mümkün değil” Denilmektedir.

Yukarıdaki durumu, şöyle sayısal bir örnekle açıklayalım;

Haziran 2015 Ayında iadesi talep edilen 100.000 TL yüklenilen KDV nin 70.000 TL’lik kısmı Haziran 2015, 30.000 TL’lik kısmının OCAK 2015 ayında satın alınan hammaddelerden dolayı kaynaklandığını varsayalım. Yine firmanın Ocak ve Haziran 2015 dönemleri arasında verdiği KDV beyannamelerinin birinde devreden KDV’nin 10.000 TL olduğu tespit edilmiştir.

Dolayısıyla firma Ocak 2015 döneminde 30.000 TL değil sadece 10.000 TL yüklenilen KDV hesap edecektir. Böylece firma ;

100.000 – 20.000  = 80.000 TL iade talep edebilecektir. Görüldüğü gibi firmanın 20.000 TL kaybı vardır.

Zira, ocak ve haziran 2015 döneminde herhangi bir dönemde ödenecek KDV çıksaydı bu  takdirde Ocak ayından kaynaklanan iadenin tamamı olan 30.000 TL’yi iade alamayacak sadece 70.000 TL iade alabilecekti.

ÇOK ÖNEMLİ NOT: Bu uygulama sadece ihracatçılara değil tam istisnadan kaynaklı iade talep eden tüm KDV mükelleflerini ilgilendirmektedir.

 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM