YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comKDV İadesinde Güzel Haber!

Tarih: 25.06.2015

Değerli okurlarım, İndirimli orandan dolayı KDV iadesi alan bir mükellefin vergi dairesine vermiş olduğu özelge dilekçesinde indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iadelerinde, öncelikle işlemin bünyesine doğrudan giren harcamalar nedeniyle yüklenilen vergilerden daha sonra ilgili dönem genel yönetim giderleri için yüklenilen vergilerden pay verdikleri, bu şekilde hesaplanan tutarın azami iade edilebilir vergi tutarının altında kalması halinde amortismana tabi iktisadi kıymetler (ATİK) dolayısıyla yüklenilen vergilerden iade hesabına pay verdiği belirtilerek KDV Genel Uygulama Tebliğine göre ATİK ler dolayısıyla yüklenilen vergiden kalan kısmın gelecek dönemlerde iade hesabına dahil edilip edilemeyeceği hususunda bilgi istenilmiştir.

Bir başka deyişle ATİK’ten arta kalan kısmın iadesi sonraki ayların hesabında dikkate alınabilir mi diye görüş talep edilmiştir. Vergi dairesinin vermiş olduğu cevabın özet kısmı aşağıdaki gibidir.

“Bu hüküm ve açıklamalar uyarınca, indirimli orana tabi işlemlerden doğan iade tutarının hesaplanmasında ATİK ler nedeniyle yüklenilen ancak üst sınır nedeniyle ilgili döneminde iade edilemeyen yüklenilen KDV den, söz konusu iktisadi kıymetlerin sonraki dönemlerde de indirimli orana tabi işlemlerde kullanılması kaydıyla iade hesabına pay verilmesi, söz konusu iktisadi kıymetlerin bizzat mükellef tarafından imal ve inşa edilmesi halinde ise imal ve inşa sırasında yüklenilen vergilerden, bu kıymetlerin aktife alındığı ve indirimli orana tabi işlemlerde fiilen kullanılmaya başlandığı dönemden itibaren iade hesabına pay verilmesi mümkün bulunmaktadır.”

Bizzat şahit olduğumuz bazı işletmelerde yukarıdaki hususa dikkat edilmemekteydi ve bu durum ise şirketin daha az KDV iadesi alması demektir. Oysa görüldüğü üzere, indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iadelerinde ATİK’ten arta kalan yüklenilen KDV’nin sonraki dönemlerde de indirimli orana tabi işlemlerde kullanılması kaydıyla iade hesabına pay verilebileceği belirtilmiştir. Özellikle bu dönem yüklenilen KDV hesaplayan işletmelerin bu özelgeyi dikkate alarak yüklenilen KDV tablolarını oluşturmalarını önemle hatırlatmak isterim.

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM