YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comBa ve Bs’lerde Ceza Kesilmeyecek Haller

Tarih: 26.05.2015

Değerli okurlarım, Ba ve Bs bildirimlerinde hangi hallerde ceza uygulanmayacağı 6276 sayılı Vergi Usul Kanunu İç Uygulama Genelgesi ile belirtilmiştir. Söz konusu iç genelgede hangi hallerde ceza kesilmeyeceği belirtilmiştir. Birçok mükellefin bu konuda eksik bilgi sahibi olduğu düşüncesiyle bu yazımızın meslektaşlarımıza yararlı olacağı kanısındayız.


a) Mükelleflerin bildirimde bulunurken, “Vergi Kimlik” ve “T.C kimlik” numaralarını doğru yazmaları kaydıyla, alım-satım yaptıkları mükelleflerin adı-soyadı/unvanlarında yapılan büyük-küçük harf ile yazım ve kısaltma vb. hatalar,

 b)
Aylık yapılan her bildirimde (Form Ba veya Form Bs) yer verilen her bir mükelleften gerçekleştirilen alım veya satımlar için katma değer vergisi hariç olmak üzere mal ve/veya hizmet alışları veya satışlar için belirlenen, bildirimde bulunma haddinin %10 ‘ unun altında kalan tutar hataları için cezai işlem uygulanmayacaktır.

 (Örneğin, A limited şirketi B Anonim Şirketinden Mayıs 2015 döneminde yapmış olduğu alışları Ba formu ile 8.000 TL olarak bildirmiş, B Anonim Şirketi ise aynı dönemde A limited Şirketine olan satışlarını 8.400 TL olarak bildirmiştir.İki  mükellefin bildirimleri arasındaki fark 396 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2010 yılı ve müteakip yıllar için belirlenen ve Bakanlıkça yeni bir düzenleme yapılmadığı sürece uygulanacak had olan 5.000 TL ‘ nin %10’ unun (500-TL’nin) altında kaldığından her iki mükellef adına da herhangi bir cezai müeyyide tatbik edilmeyecektir.)


 c)
“Belge Sayısı” bölümünde alım- satımlara ilişkin olarak bildirilen belge sayısında 5 adedi aşmayan  ve ‘Mal ve Hizmetlerin Toplam Bedelini’ değiştirmeyen belge sayısı ile ilgili hatalar için,

eksik veya yanıltıcı bilgi olarak değerlendirilmeyecek ve cezai işlem yapılmayacaktır.


Yukarıdaki durumlarda mükelleflerimizin rahatlıkla ba ve bs bildirimlerine düzeltme vermeleleri mümkündür.

 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM