YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comKredi Kartlarıyla Yapılan Satışların Muhasebeleştirilmesi

Tarih: 18.11.2014

Kredi kartlarıyla yapılan satışlarda satışın yapılıp söz konusu paranın banka hesabına geçene kadar yer alan sürede satışa ilişkin tutar duruma göre ya 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLARyada108 DİĞER HAZIR DEĞERLER hesabında izlenir.

Bankanın Komisyon Alması Durumu

Örnek: ABC Ltd Şti. 19.11.2014 tarihinde 1000 TL lik tekstil ürününü kredi kartıyla satmıştır.

-----------------------------------------------19.11.2014---------------------------------------------------------

127 DİĞER TİCARİALACAKLAR    1.080

600 YURT İÇİ SATIŞLAR        1.000

391 HESAPLANAN KDV             80

Kredi kartıyla yapılan satış kaydı

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ABC Ltd Şti. tarafından yapılan bu satış işlemine ait bedel 10 gün sonra işletmenin banka hesabına geçmiştir. Banka ekstresinin dökümünde  (+1.080) kredi kartı tahsilat açıklamasıyla yer almaktadır.

-----------------------------------------------29.11.2014-------------------------------------------------------

102 BANKALAR    1.080

127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 1.080

Kredi kartıyla yapılan satışa ait tahsilat kaydı

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Firmanın alacağından komisyon kesilmesi nedeniyle bir değer kaybı söz konusu olduğundan bu alacağın hazır değer olarak nitelendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle 127 hesap kullanılmıştır.

Aynı gün banka ekstresinde (-50) kredi kartından komisyon kesintisinin yer aldığı görülmüştür. Aşağıdaki gibi kayıt yapılır.

-----------------------------------------------29.11.2014-----------------------------------------------------

760 PAZARLAMA SAT. VE DAĞ.GİD.  50

102 BANKALAR    50

Kredi kartıyla yapılan satışa ait komisyon kaydı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tek düzen hesap planında 65 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR hesap grubu şöyle açıklanmaktadır; “işletmenin esas faaliyetleri dışında kalan olağan faaliyetlerle ilgili gider ve zararları içerir”.  Kredi kartı ile yapılan satışlar işletmenin esas faaliyeti dışında değil, bilakis esas faaliyetin neticesi sonucu doğmuştur. Dolayısıyla kredi kartı için ödenen komisyon giderlerinin 653 Komisyon Giderleri hesabında takip edilmesi doğru bir uygulama değildir.

Kredi kartı ile yapılan satışlar neticesinde ödenen komisyon giderlerinin 780 Finansman Giderleri hesabında da izlenmesi ve bu şekilde gelir tablosuna aktarılması da doğru değildir. Zira, bu bir YABANCI KAYNAK GİRİŞİ SONUCU  doğmuş finansman gideri kesinlikle değildir.

Kredi kartı ile yapılan satışlar için ödenen komisyonlar bir nevi satış gideridir. Bir başka deyişle satıcının o ürünü satmak için katlandığı bir giderdir. Satışa bağlı oluşmuş bir giderdir. Dolayısıyla 760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ hesabında takip edilmesi tek düzen hesap planı uygulaması açısından en doğrusu olacaktır.

Bazı görüşler ise söz konusu tutarın satıştan yapılan bir indirim olduğu görüşünde olup 612 DİĞER İNDİRİMLER hesabında takip edilmesini öngörmektedirler. Ancak, kanaatimizce bu tutarların 612 nolu hesapta izlenmesi şirketin mali verileri açısından sağlıklı bir done olmayacaktır. Net satışları fiktif değil reel olarak azaltan bu hesap karar alıcıların doğru karar vermelerinde sorunlar yaratabilecektir.

Bankanın Komisyon Almaması Durumu

Bankanın bu satış işleminden komisyon almaması durumunda şirketin alacağında bir azalma gelmediğinden bu tutara ait bedel 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER hesabında takip edilmelidir.

-----------------------------------------------19.11.2014------------------------------------------------------

108 DİĞER HAZIR DEĞERLER    1.080

600 YURT İÇİ SATIŞLAR        1.000

391 HESAPLANAN KDV             80

Kredi kartıyla yapılan satış kaydı

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

40 Gün sonra satışa ait tutar işletmenin banka hesabına geçmiştir.

-----------------------------------------------29.12.2014-----------------------------------------------------------

102 BANKALAR    1.080

108 DİĞER HAZIR DEĞERLER    1.080

Kredi kartıyla yapılan satışa ait tahsilat kaydı

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kredi Kartıyla Yapılan Satışlarda İade

POS Satışlarında İade İşlemi

Kredi kartıyla yapılan satışa ait tutarın, şirketin henüz banka hesabına geçmediği varsayımında aşağıdaki kayıt yapılır. Ancak iade işleminin yapılabilmesi için ürün iade formunun düzenlenip ( gider pusulası ) bu form baz alınarak kayıt yapılması lazım.

-------------------------------------------25.11.2014-------------------------------------------------------

610 SATIŞTAN İADELER    1.000

191 İNDİRİLECEK İADE KDV  80

108 DİĞER HAZIR DEĞERLER   1.080

Tahsilatı henüz yapılmayan İade işlemi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banka hesabına Geçtikten Sonra Yapılan İade

Öncelikle izlenen tutarın şirketin banka hesabına geçtiğini varsayalım

-----------------------------------------------29.12.2014------------------------------------------------------------

102 BANKALAR    1.080

108 DİĞER HAZIR DEĞERLER    1.080

Kredi kartıyla yapılan satışa ait tahsilat kaydı

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Daha sonra şirketin ürünü iade edilmiş ve para müşterinin hesabına gönderilmiştir.

-------------------------------------------31.12.2014-----------------------------------------------------------

610 SATIŞTAN  İADELER  1.000

191 İND. İADE KDV               80

102 BANKALAR  1.080

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Satışlarının Tamamını Sanal Pos İle Yapan Şirketlerde Muhasebe

Şirketlerin bir kısmı satışlarının tamamını sanal POS ile yapmaktadır. Bu takdirde yapılan satışlar ilk önce, eğer Banka komisyon alıyorsa 127 hesap, komisyon almıyorsa 108 nolu hesapta muhasebeleştirilip hemen ardından 120.01 MUHTELİF MÜŞTERİLER hesabına virmanlanmasını tavsiye ediyoruz. Şirketlerin, muhtelif müşteriler hesabının altında tek tek isim açmak yerine bunu kendi cari sisteminde yapmasını öneriyoruz. Zira, 120 Muhtelif Müşteriler hesabının altına tek tek isim açıldığı takdirde yevmiye defterinin sayfa sayısı gereksiz yere artacaktır.

 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM