YAZARLARIMIZ
Fatih Kılınç
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
fatihkilinc44@windowslive.comKısa Çalışma Ödeneği Uygulaması

Ekonominin olduğu yerlerde krizlerin olması kaçınılmazdır. Küresel ekonomide oluşan krizler domino etkisi yaparak tüm dünyayı etkilemekte ve birçok sektör iflasın eşiğine gelmekte veya iflas etmektedir.

Zor duruma düşen işletmeler tasarruf tedbirleri almakta bu tedbirlerde genelde personel çıkarma veya ücretsiz izinler ile çözüm aramaktadır. Ülkemizde uygulanmakta olan Kısa çalışma ödeneği işverenleri ve işlerini kaybetmek istemeyen işçileri bir nebze olsun rahatlatacak niteliktedir.

İş dünyası, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşullarının kolaylaştırması için hükümete talepte bulunmuş ve bu talep hükümet tarafından olumlu karşılanmıştır.

09.11.2018 Tarih ve 30590 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılarak önceki yönetmelikteki 5.maddenin 3.fıkrasında belirtilen “genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle bağdaşmadığı halde, nakit darlığı, ödeme güçlüğü, Pazar daralması ve stok artışı gibi sebeplere dayalı olarak yapıldığı tespit edilen başvurular kurum tarafından reddedilir” ibaresi kaldırılmış ve kısa çalışma ödeneği almak kolaylaştırılmıştır.

Kısa Çalışma kapsamında işçilere kısa çalışma ödeneği ve Genel Sağlık Sigortası primleri ödemesi hizmetleri sağlanmaktadır. İşyerinde Kısa Çalışma uygulanabilmesi için işverenin İŞKUR’a başvuruda bulunması ve iş müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucunda işverenin genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı ve durduğu yönünde tespit yapılması gerekmektedir.

İşçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanabilmesi için;

  • İşverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması,
  • İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması,
  • İşverenin vereceği kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması gerekmektedir.

Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için aylık olarak verilir. Kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına Sgk Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesi “18-Kısa Çalışma Ödeneği” olarak bildirilir.

Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır ve kısa çalışma ödemeleri, hak edilen işsizlik ödeneğinden mahsup edilir.

Kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prim esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60’ıdır.Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin %150’sini geçemez.

Kısa Çalışma Ödeneği Hesaplaması;

 

Son 12 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması

Hesaplanan Kısa Çalışma Ödeneği Miktarı

(%60)

Damga Vergisi

(Binde 7,59)

Ödenecek Kısa Çalışma Ödeneği Miktarı

Son 12 Ay Asgari Ücretle Çalışan

2.029,50

1.217,70

9.24

1.208,46

Son 12  Ay 3.500 TL ile Çalışan

3.500,00

2.100,00

15,94

2.084,06

Son 12 Ay 7.000 TL ile Çalışan

7.000,00

3.044,25 *

23,11

3.021,14

*Hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde yüz ellisini geçemez.

İşveren kısa çalışma uygulaması devam ederken, normal faaliyetine başlamaya karar vermesi halinde durumu Kurum birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına ve işçilere altı iş günü önce yazılı olarak bildirmek zorundadır.

Kapitalizmin ilk büyük krizi olan “Uzun Depresyon” dan günümüze birçok kriz ile karşılaşılmış fakat sistem batmamış olsa da krizden çıkış devlet müdahaleleri yoluyla olmuştur. Ülkemiz son dönemde yaşadığımız bu ekonomik zorluktan devletimizin desteğiyle çıkmaktadır. Devletimizin sağladığı kısa çalışma ödeneği zor durumda olan işletmeleri bir nebze olsun rahatlatacaktır.

17.10.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM