YAZARLARIMIZ
Fatih Kılınç
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
fatihkilinc44@windowslive.comİnteraktif Vergi Dairesi Uygulaması

Günümüz teknoloji alanında altın çağını yaşamakta, endüstri ve iş hayatında büyük bir değişim yaşanmaktadır. Bundan yirmi otuz yıl öncesinde aklımıza hayalimize gelmeyen teknolojik gelişmeler olmakta bu gelişmeler birçok alanda bizlere büyük bir zaman tasarrufu sağlamaktadır.

Gelişmiş ülkeler yatırımlarının çoğunu bilim ve teknoloji alanına yapmaktadırlar. Teknoloji inanılmaz bir hızla ilerlerken bu büyük değişime Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı da ayak uydurmakta, mükellef odaklı yaklaşım ve sürekli gelişim ilkesi doğrultusunda internet ve bilişim teknolojilerini kullanarak yeni hizmetler üretmektedir. Gelir idaresi Başkanlığının son olarak geliştirdiği interaktif Vergi Dairesi uygulaması da bunlardan biri.

28.02.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 492 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hayatımıza giren interaktif vergi dairesi uygulaması kişilerin elektronik ortamda yararlanabilmesi; vergisel yükümlülüklerin mükelleflerce kolay ve hızlı bir şekilde yerine getirilebilmesi, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin elektronik ortamda verilebilmesi ve bu belgelere ilişkin yapılan işlemlerin sonuçlarının ilgililerine elektronik ortamda sunulması amacıyla kullanıma açılmış ve büyük bir zaman tasarrufu sağlamıştır.

 Uygulama internet veya mobil uygulamalar üzerinde zaman ve yer koşulu olmaksızın hızlı, kolay ve etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Sistemi kullanmak için herhangi bir başvuru şartı olmamakla birlikte halen kullanıcı kodu ve şifresi olanlar bu kullanıcı adı ve şifreleriyle e-devlet şifresi olanlar ise e-devlet şifreleri ile veya  https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden şifre edinilerek giriş yapıp sistemi kullanabilecekler.

Sisteme giriş yapabilmek için https://ivd.gib.gov.tr adresine girip Kullanıcı Adı ve şifresi veya e-devlet şifreleri ile giriş yapılabilir.

Sistemin avantajları;

• Vergi dairesine gidilmeksizin vergisel işlemlerin yapılabilmesi,

• İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılan başvuru/taleplerin hangi aşamada olduğunun takibinin sağlanması,

• Vergi dairesi sistemlerinde kayıtlı olan kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, mükellefiyet bilgileri ve motorlu taşıtlara ilişkin bilgilerin görüntülenebilmesi,

• İşlemlerin sistem üzerinden başlatılması ve sonlandırılması,

• Mükelleflere aracısız olarak elektronik ortamda hizmet sunulması,

• Hizmet kalitesini arttırması,

• Kırtasiyeciliği azaltması.

• Yükümlülüklere ilişkin bürokratik işlemlerin azaltılması,

• Vergiye gönüllü uyum seviyelerinin artırılmasıdır.

          Sistemde Vergi dairesi sistemlerinde kayıtlı olan mükelleflerin;

 • Kimlik bilgileri,
 • İletişim bilgileri,
 • Mükellefiyet bilgileri ve motorlu taşıtlara ilişkin bilgileri,
 • Tahsil ve takip edilen tüm borçları,
 • Elektronik ortamda verilen bildirimleri,
 • Beyannameler ve bu beyannamelere ilişkin tahakkuklar,
 • Vergi dairesi emanet defterinde kayıtlı olan mahsuben/nakden iade edilebilir tutarlar,
 • Yapılan elektronik yoklamalara ilişkin tutanaklar,
 • Vergi dairesi tarafından banka hesapları ve araçların sicil kayıtları üzerine uygulanan elektronik haciz bilgileri,
 • Adınıza düzenlenen vergi ceza ihbarnameleri,
 • Elektronik tebligat sistemi kapsamında tebliğ edilen evraklar görüntülenebilmektedir.

 Sistemde yapılabilecek işlemler;

 • Vergi daireleri tarafından takip edilen borçlar görüntülenip ödenebilmekte,
 • Kişi ve kurumların adlarına düzenlenen vergi ceza ihbarnamesine istinaden yasal süresi içerisinde cezalarda indirim ve uzlaşma talebinde bulunulabilir,
 • Mükellefiyet yazısı ve borç durum yazısı talebinde bulunabilir, talebe ilişkin Başkanlıkça oluşturulan cevabi yazı sistem üzerinden alınabilir,
 • Özelge talebinde bulunulabilir, talep durumu takip edilebilir ve özelge yine sistem üzerinden alınabilir, İzaha davet kapsamında izahta bulunulabilir,
 • İşe başlama, adres değişikliği, şube işyeri açılış/kapanış ve işi bırakma bildiriminde bulunabilir, bildirimlerin durumu takip edilebilir,
 • 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil talebinde bulunulabilir,
 • Muhtasar beyanname dönem değişikliğine ilişkin talepte bulunulabilir, Muhtasar beyanname verilmeyeceğine dair dilekçe verilebilir,
 • Başkanlıkça uygun görülen diğer iş ve işlemlere ilişkin işlemler yapılabilmektedir.

Teknolojinin hızla ilerlediği bir dönemde Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi başkanlığınca geliştirilen interaktif vergi dairesi uygulaması vergi dairesine gitmeden birçok işlemi yapabilmekte ve büyük bir zaman tasarrufu sağlamaktadır. Unutmayalım ki zaman hayatın kendisidir.

Zamanımızı iyi kullanmamız temennisiyle iyi çalışmalar dilerim.

08.05.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM