BASINDAN YAZILAR
Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma / Lütfi Köksal - MuhasebeTR

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma / Lütfi Köksal

SORU: Bizler büyük alışveriş merkezlerinde ve marketlerde kanuni tatil günlerimiz olan bayramlarda iş verenlerimiz tarafından çalıştırılmaktayız. Maaşlarımız genelde asgari ücret olup kanuni bordrolarda o şekilde gösterilmektedir. Ulusal Bayram ve genel tatil ücretleri nasıl hesaplanır? Bugünlerde çalışanlara iş verenler genel tatil ücretini vermek istemiyorlar. Bu konuda kanuni haklarımız nelerdir?

CEVAP: - Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma;
4857 sayılı iş kanununun 44. maddesine göre; ulusal bayram ve genel tatil günlerinde iş yerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı, toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleriyle kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir. Bu günlere ait ücretler 47’nci maddeye göre ödenir hükmü yer almaktadır.
- Genel tatil ücreti;
Yine aynı kanunun 47. maddesine göre; bu kanun kapsamına giren iş yerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.
Yüzde usulünün uygulandığı iş yerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri iş verence işçiye ödeneceği ön görülmüştür. Buna göre ulusal bayram ve genel tatil günleri işçisini çalıştıran iş verenler, işiçisine her gün için bir günlük ücret ödemek zorundadırlar. İş veren ödemez ise, sulhda hayır vardır. Önce anlaşma yolunu denersiniz. İş veren vermemekte ısrar ederse, kanuni hakkınızı ararsınız.


NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

> Şaban Mutlu / SAMSUN

7 aylık yurt dışı borçlanmam var (Suudi Arabistan). Günlük kaç dolar üzerinden ödeme yapmam gerekir? Bu ödemenin hepsini peşin olarak bir seferde ödeyebiliyor muyuz, yoksa günlük mü ödemek mecburiyetindeyim?

CEVAP: Sayın Mutlu, 01.08.1979 tarihli sigorta girişiniz ve 4050 gününüz var. 5000 gün ile emekli olabilirsiniz. 20 ay askerliğinizi ve 7 ay yurt dışını borçlanıp, kalan süreyi de prim ödeyerek 5000 güne tamamlayabilirsiniz. Yurt dışı borçlanmasının bir aylığı 221.76 TL, bir günlüğü 7.40 TL olup, tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ödemek gerekiyor. Askerlik borçlanmasının da bir aylığı 221.76 TL olup, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödemek gerekiyor. Bu rakamlar 1 Ocak 2010 tarihi itibariyle artacaktır.

> Nejla Soylu

Eşimden dolayı ölüm aylığı bağlandı. Fakat daha öncesinde kendim 65 yaştan dolayı aylık alıyordum. Acaba ikisini de birden alabilir miyim?

CEVAP: Sayın Soylu, 2022 sayılı Kanunun uygulanmasıyla ilgili yönetmeliğin 5. maddesinde ‘Aylıktan Yararlanamayacaklar’ bölümünde, hangi adla olursa olsun herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan bir gelir veya aylık hakkından faydalananlar, hakkında uygulanmaz ve bu kişiler bu yönetmelikte belirtilen haklardan yararlandırılmaz hükmü yer almaktadır. Buna göre eşinizden dul maaşı aldığınız için, devletten aldığınız 65 yaş aylığı kesilir.

(Kaynak: Türkiye Gazetesi | 11.12.2009)

GÜNDEM