BASINDAN YAZILAR
Yıl sonu yaklaşırken / İsmail Kökbulut - MuhasebeTR

Yıl sonu yaklaşırken / İsmail Kökbulut

Zaman su gibi akıp gidiyor.

2009 yılı başlayalı daha dün gibi. Hayatımızdan bir yılı daha eksildiğini ve yeni bir yıla gireceğimizin heyecanını yaşıyoruz. Bu heyecan işletmelerin yıl içerindeki faaliyetlerinin tamamlanması ve yıllık kâr veya zararın ortaya çıkması için ayrıca önemli. İnsanlar gibi işletmelerin yıl içerindeki faaliyetlerin artıları eksileri 31.12. tarihi bilançosunda ortaya çıkacak. Bütün bu hesaplar ve yıl faaliyetlerinin değerlendirilmesi nedeniyle işletmelerin mali bölümleri bugünlerde daha yoğun olur. Çünkü tamamlanmak üzere olan yılın hesaplarının kapatılması ve önümüzdeki yıla ilişkin bütçe çalışmaları bugünlerde yoğunlaşır. Bizde bu hafta yıl sonu yaklaşırken 31.12.2009 tarihine kadar işletmelerin mali anlamda yararlanabileceği iki önemli vergi avantajından bahsetmek istiyoruz.

Varlık Barışı 31.12.2009 tarihinde sona erecek

Geçmiş haftalarda da birçok yazımıza konu olan ve Varlık Barışı olarak bilinen Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun'un uygulama süresi yıl sonunda sona erecek. Bu tarihten sonra uygulamanın uzatılabilmesi için kanun çıkması gerekir. Eylül ayı sonunda biten sürenin uzatımı konusunda Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştı ve bu yetki yıl sonuna kadar kullanıldı. Sürenin bir daha uzatılması konusunda fazla bir beklenti içinde olunmaması gerekir. Bu nedenle 31.12. tarihine kadar Varlık Barışı'ndan faydalanmak isteyen mükelleflerin bir an önce bu konuda bildirim yapmalarında fayda var. Özellikle son zamanlarda vergi dairelerinden gelen ve mal ve hizmet alımı yapılmış olan işletmelerin KOD da bulunmaları nedeniyle yapılan çağrıların vergi incelemesine dönüşmemesi için yıl sonunda bitecek avantajın gözden geçirilmesinde fayda var.

Varlık Barışı daha önceki haftalardaki yazılarımızda açıkladığımız gibi mükelleflere 01.01.2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak 19 Haziran 2009 tarihinden sonraki vergi incelemelerinde ortay çıkacak vergi ve cezalarına karşı adeta bir sigorta. Beyan edilen varlık tutarları kadar ileride ortaya çıkacak kayıt dışı hasılattan ortaya çıkacak matrah farkları ile indirime konu edilmiş harcamalara ilişkin matrah farkları ve diğer uygulamalar dahil ortaya çıkacak ve üzerinden Gelir, Kurumlar ve KDV hesaplanması gereken matrah farkları dolayısıyla herhangi bir işlem yapılmayacak ve vergi istenmeyecek. Bu durumda riskli firmaların bu avantajı değerlendirmelerinde fayda var.

KOBİ birleşmelerine indirimli Kurumlar Vergisi

5904 Sayılı Kanun'la yapılan düzenleme ile KOBİ birleşmelerini 31.12.2009 tarihine kadar tamamlamış olan işletmelere yönelik olarak indirimli Kurumlar Vergisi uygulaması getirildi.

Bu teşvik ile birleşme işlemlerinden doğan kazançların vergilendirilmemesini; birleşme sonucunda bileşilen kurumun üç hesap dönemi boyunca elde edeceği kazançlara daha düşük oranda Kurumlar Vergisi uygulanmasını içeriyor.

Birleşme nedeniyle infisah eden kurumun, birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde elde ettiği kazançları ile bileşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi dahil olmak üzere, üç hesap döneminde elde ettiği kazançlara, %75'e kadar indirimli Kurumlar Vergisi uygulanacak. Bu uygulama ile birleşmesini tamamlayan şirketlerin Kurumlar Vergisi oranı %5 olarak uygulanacak.

Yani KOBİ'ler birleşirse 3 yıl boyunca Kurumlar Vergisi'ni %5 oranında ödeme imkânına sahip olacaklar. KOBİ tanımı kapsamına kimlerin gireceği de yasada açıkça tanımlanış.

Buna göre, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde kurulmuş olup 2008 yılının Aralık ayına ilişkin olarak verilen sigorta bildirgesine göre 10 ila 250 işçi çalıştıran ve 2008 hesap döneminin sonu itibarıyla yıllık net satışlar toplamı 25 milyon Türk Lirası'nı geçmeyen veya aktif toplamı 25 milyon Türk Lirası'ndan az olan ticari işletmeler, KOBİ olarak değerlendirilecek.

 

(Kaynak: Bugün Gazetesi | 07.12.2009)

GÜNDEM