BASINDAN YAZILAR
Hizmet borçlanması için son bir ay / Lütfi Köksal - MuhasebeTR

Hizmet borçlanması için son bir ay / Lütfi Köksal

Değerli okuyucularımız, 5510 sayılı kanunun 41. Maddesi, 2008/111 sayılı genelge ve 28.09.2008 tarih ve 27011 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tebliğe göre Hizmet Borçlanması İşlemleri ile ilgili esaslar bilgilerinize arz edilmiştir.
Bu borçlanmalar asgari ücrete göre yapıldığı için, askerlik, yurt dışı vs. gibi hizmet borçlanması yapacaklar ACELE ETSİNLER. Zira 1 ocak tarihinde asgari ücret artacağı için, yapılacak hizmet borçlanmaları da artacaktır. Hizmet borçlanması yapacaklar en geç aralık ayı içerisinde borçlanma dilekçelerini versinler. Ocak ayına kalırsa, daha fazla ödemek zorunda kalırlar. Tekrarda fayda olduğu için 5510 sayılı Kanunun 41. maddesine göre, borçlanılabilecek süreleri ilgili TEBLİĞ esaslarına göre aynen veriyoruz:

KAPSAM VE SÜRELER
5510 sayılı Kanunun 41’inci maddesi uyarınca;
- Kanunlar gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı kadının, ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığı tarihten sonra iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden itibaren geçen iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden iş yerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan süreler,
- Kanunun 4’üncü maddesinin (b) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentlerine göre mecburi sigortalılıkları devam edenler hariç olmak üzere, er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreler,
- 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların, personel mevzuatlarına göre aylıksız izinde geçen süreleri,
- Sigortalı olmaksızın doktora öğreniminde veya tıpta uzmanlık için, yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğreniminde geçen süreler,
- Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal stajda geçen süreleri,
- Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında geçen sigortalılık süreleri hariç, sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri,
- Grev ve lokavtta geçen süreler,
- Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri,
- Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreler, borçlanma kapsamına alınmıştır.
5434 sayılı Kanuna tabi Emekli Sandığı eski iştirakçileri (1.10.2008 tarihinden önce 5510’a tabi olmayan 4-1(c)) kendi kanunlarına göre borçlanma yapacaklarından bu statüde çalışanların da katsayılarında değişiklik olacağından kurum mevzuatına göre borçlanmalarında acele etmeleri gerekir.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

> Salih Celil Seyis / TRABZON

01.02.1990 yılında SSK’lı olarak çalışma hayatına atıldım. Askerliğe 1985’te gittim. Askerlik borçlanması yapabilir miyim? Emekliliğim geriye çekilir mi?
CEVAP: 01.07.1990 Sigorta girişiniz ve 4658 gününüz var. Buna göre 25 yıl 52 yaş ve 5525 gün ile emekli olabilirsiniz. Askerliğiniz önce olduğu için 8 ay askerlik borçlanması yaparsanız, giriş tarihiniz 01.11.1989 tarihine çekilir. Buna göre 51 yaşınızda 5450 gün ile emekli olabilirsiniz. 8 ay askerlik borçlanması 1.774.08 TL olup tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenmesi gerekiyor.

(Kaynak: Türkiye Gazetesi | 01.12.2009)

GÜNDEM