BASINDAN YAZILAR
Yatırım indiriminden yararlanan mükelleflere Kurumlar Vergisi oranı %30! / İsmail Kökbulut - MuhasebeTR

Yatırım indiriminden yararlanan mükelleflere Kurumlar Vergisi oranı %30! / İsmail Kökbulut

Anayasa Mahkemesi'nin yatırım indirimi ile ilgili mükelleflerin kazanç indirimi yapabileceği sürede kısıtlamaya giden yasa hükmünü iptal etmesiyle birlikte mükelleflere tekrar yatırım indirimi istisnasından yararlanma imkânı geldi.

İptal edilen düzenleme, mükelleflerin Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 69'uncu maddesinde yer alan nitelikteki yatırım harcamalarını sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarında elde ettikleri kazançlarından düşebilmelerine imkân sağlıyordu. Sadece 3 yıllık bir süre öngörüyordu. 2009 ve izleyen yıllarda ise yatırım indirimi istisnasından yararlanmaya imkân yoktu.

Anayasa Mahkemesi kararı ise bu süre kısıtlamasını ortadan kaldırdı. Fakat bu kararı doğru yorumlamak oldukça önemli.

Öncelikle Anayasa Mahkemesi, yatırım indirimi ile ilgili olarak düzenlemelerin yer aldığı GVK'nın geçici 69'uncu maddesini komple iptal etmiyor. Sadece bir bölümünü iptal ediyor. O bölüm ise 3 yıllık süre kısıtlamasını içeren bölüm.

Esas itibarıyla geçici 69'uncu madde iki belirleme yapıyor.

1- Yatırım harcamalarının sadece belirli koşulları sağlayanlarının kurum kazancında indirilebileceği.

2- Kazançtan indirilebilecek yatırım indirimi tutarlarının sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarında kazançtan indirilebileceği.

Anayasa Mahkemesi ise 2'nci düzenlemeyi iptal ediyor. Dolayısıyla geçici 69'uncu maddenin diğer kısmı yürürlükte. Yani maddede yer alan, hangi harcamaların yatırım indirimi istisnası olarak kazançtan indirilebileceğine yönelik hüküm geçerli.

Bu durumda mükelleflerin geçici 69'uncu maddeye uygun olarak yatırım indirimi hesabı yapmalarında büyük fayda var. Peki geçici 69'uncu madde kapsamında kazançtan indirilebilecek yatırım indirimi tutarı nasıl hesaplanacak? Aşağıda özetledik.

1- 31/12/2005 tarihi itibarıyla mevcut olup, 2005 yılı kazançlarından indirilemeyen yatırım indirimi istisnası tutarları.

2- 24/4/2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2006 tarihinden sonra yapılmış ve yapılacak yatırımlar. (GVK'nın 4842 sayılı kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki ek 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'ncı maddeleri çerçevesinde başlanılmış yatırımları için.)

3- GVK'nın mülga 19'uncu maddesi kapsamında 1/1/2006 tarihinden önce başlanan yatırımlarla ilgili olarak, yatırımla iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edip bu tarihten sonra yapılan yatırımlar.

Gelir Ve Kurumlar Vergisi mükellefleri, bu 3 şekilde hesaplayacakları yatırım harcamalarını istisna olarak kazançlarından indirebilecekler.

Kurumlar Vergisi oranı %30!

GVK'nın geçici 69'uncu maddesinde yer alan hükme göre, Gelir Ve Kurumlar Vergisi mükellefleri, 31/12/2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplayacakları yatırım indirimi istisnası tutarlarını, yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (vergi oranına ilişkin hükümler dahil) çerçevesinde sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlarından indirebilirler. Kanun hükmü aynen bu şekilde.

2006, 2007 ve 2008 yılları ile yapılan süre kısıtlamasının kalkmasına rağmen diğer hükümler yürürlükte. Yani yukarıda belirttiğimiz şekilde yatırım indirimi hesaplayan mükellefler bu tutarlar için 2009 ve izleyen yıllarda da istisnadan yararlanabilecek. Fakat kazançtan indirim sırasında 31.12.2005 tarihli hükümler geçerli olacak. O tarihteki vergi oranı da geçerli olacak. 31.12.2005 tarihi itibarıyla Kurumlar Vergisi oranı ise %30.

Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi kararı sonrası 2009 ve izleyen yıllar için yatırım indirimi istisnası hakkı doğan mükelleflerin, yatırım indiriminde yararlandıktan sonra kalan kazanç kısımları olursa %30 oranında Kurumlar Vergisi'ne tabi tutulacaklarını unutmamalarında fayda var.

 

(Kaynak: Bugün Gazetesi | 30.11.2009)

GÜNDEM