BASINDAN YAZILAR
Kapıcıların alacağı KIDEM TAZMİNATI / Lütfi Köksal - MuhasebeTR

Kapıcıların alacağı KIDEM TAZMİNATI / Lütfi Köksal

İsmi Mahfuz / İSTANBUL
İstanbul’da apartman görevlisi olarak çalışmaktayım. Yönetim tarafından su ve elektrik paralarım karşılanıyor. Kira ödemiyorum. Apartman yönetimi bu sene Kıdem Tazminatımı ödeyerek işimi sona erdirecek. Apartman görevlisi olarak 01.01.1996 yılında çalışmaya başladım. 31.12.2009 yılında ayrılacağım. Sigorta primlerim asgari ücretten ödeniyor. Her ay ortalama oturduğum evin su ve elektrik paraları 30 TL. Aramızda iş sözleşmesi yok. Sadece maaş bordromu imzalıyorum. Su ve elektrik paraları genel giderden karşılanıyor. Ne kadar Kıdem Tazminatı alabilirim?


CEVAP: Kapıcılar da diğer işçiler gibi 4857 sayılı İş Kanuna tabidirler. Apartman yönetimiyle aralarında iş sözleşmesi bulunan kapıcının işine haklı bir sebeple son verilirse, mesela; kanunen emekli olur, askere gider, sigortalının ölümü, bayan kapıcı evlenirse bir yıl içerisinde, 15 yıllık sigortalılık ve 3600 gün şartını taşır emeklilik süresini dışarıda çalışmadan bekleyeceğini SGK kıdem tazminatı alır yazısı gibi Kıdem Tazminatı şartlarını yerine getirmesi durumunda apartman yönetimine müracaat ederse; 1475 sayılı Kanunun 14. maddesine göre kapıcıya Kıdem Tazminatı ödenir.
Kıdem tazminatı en son aldığı brüt ücret üzerinden ödenir. 693 TL asgari ücretten maaş alıyorsanız, her yıl için 693 TL çalıştığı yıl sayısı ile çarpılarak çıkan rakam kadar tazminat ödenir. Kapıcılardan vergi kesilmediği için kıdem tazminatından da damga vergisi kesilmez.
Kapıcı kendisine tahsis edilen konutta kira ödemeden oturuyor ise; elektrik, su ve yakıt parası vermiyorsa, bunlar da dahil edilerek kıdem tazminatı hesabına dahil edilir. Bununla ilgili Yargı kararları da vardır.
Bu tür giderleri kapıcı kendisi karşılıyorsa, o zaman bu giderler tazminat hesabına dahil edilmez. Apartman yönetimi ile aranızda İş sözleşmeniz olmadığı için, resmi maaş bordronuz üzerinden kıdem tazminatınız hesaplanır. Bu durumda yönetimin ödediği elektrik, su paraları kıdem tazminatınıza ilave edilmez. Bu hakkın size ek menfaat olarak verildiğini yargı yolu ile ispatlarsanız, eksik ödenen kıdem tazminatınızın geri kalan kısmını da tahsil edebilirsiniz.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

> Nurettin Uyanıker / KÜTAHYA

03.03.1964 tarihinde doğdum. İlk işe giriş tarihim ise 01.05.1986 yılında oldu. Askerlik borçlanmamı ödersem (18 ay) emeklilik yaşım ne olur?

CEVAP: Sayın Uyanıker, 01.05.1986 tarihli Sigorta girişiniz ve 3904 gününüz var. Buna göre; 25 yıl, 49 yaş ve 5300 gün ile emekli olabilirsiniz. 3 yıl 11 ay daha prim ödemeniz gerekiyor. 18 ay askerliğiniz sigortanızdan önce olduğu için, borçlanırsanız giriş tarihiniz 01.11.1984 tarihine çekilir ve 48 yaş, 5225 günle emekli olabilirsiniz.
> Havva Avcı / MERSİN

Doğum tarihim 15.08.1966. Sigorta girişim ise 16.04.1984 tarihinde oldu. Emekli olmak için ne kadar iş günüm eksik? Yaştan emekli olabilir miyim?

CEVAP: 16.04.1984 tarihli Sigorta girişiniz ve 2720 gününüz var. Buna göre 20 yıl, 40 yaş ve 5000 gün ile emekli olabilirsiniz. 20 yılınız va yaşınız dolmuş. 6 yıl 4 ay daha prim öderseniz, 5000 gün ile Sigorta’dan normal emekli olabilirsiniz. Veya 2 yıl 6 ay daha prim öderseniz, 3600 gün ile yaştan emekli olabilirsiniz.

(Kaynak: Türkiye Gazetesi | 28.11.2009)

GÜNDEM