BASINDAN YAZILAR
Dinçer Hoca’ya etik görevi / Resul Kurt - MuhasebeTR

Dinçer Hoca’ya etik görevi / Resul Kurt

Okurlarımız hatırlayacaktır, geçtiğimiz yılın en önemli konularından birisi çocuk sigortalılığıydı. Bir çok kişi çocuklarını sigortalı yapmanın telaşında iken, SGK Başkan Yardımcısı Veysel Uyar basına verdiği demeçlerde çocuk sigortalılıklarının mutlaka inceleneceğini ve iptal edileceğini iddia etmişti.
Ele varır talkını, kendi yutar salkımı

Veysel Uyar’ın kendi çocuklarını da sigortalı yaptırdığı bilgisi basına yansıyınca büyük sıkıntı yaşamıştı.

Hani ele varır talkını, kendi yutar salkımı misali...

Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun SGK Başkan Yardımcısı Veysel Uyar’ın 5 ve 13 yaşlarındaki iki çocuğunu erken emeklilik ve diğer avantajlardan yararlanabilmeleri için sigortalı yapmasına ilişkin uzun süredir beklenen 2009/62 sayılı kararı 2 Kasım 2009 Pazartesi günkü Resmi Gazete’de yayınlandı.

Müfettiş raporu var

Kamu Görevlileri Etik Kurulu kararında; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişince düzenlenen 30.07.2009 tarih ve (14) sayılı soruşturma raporunda; Toprak Matbaa Reklam ve Grafik Ambalaj İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’de 2008 yılı Nisan döneminde işe giriş yapılarak sigortalı gösterilen ve prim yatırılan toplam 59 kişi arasında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı Veysel Uyar’ın çocuklarının da yer aldığı belirtiliyor.

Aynı raporda 22.10.2008 tarihinde adı geçen işyerinde Sosyal Güvenlik Kurumu kontrol memurlarınca yapılan denetlemede işyerinde sadece iki kişinin çalıştığının tespit edildiği, 22.10.2008 tarih ve SA/1496 sayılı durum tespit raporunda işyeri tarafından 2008 yılı 4 ve 5. aylarında bildirimi yapılan bir kişi dışındaki diğer kişilerin sigortalı işe giriş bildirgelerinin gerçeğe dayanmadığı nedeniyle iptal edilmesi gerektiğinin belirtildiği, buna istinaden Veysel Uyar’ın çocuklarının sigortalılıklarının iptal edildiği belirtiliyor.

Müfettiş raporunda ayrıca, hayatın olağan akışı içinde herhangi bir kanun değişikliği söz konusu olmasa idi Veysel Uyar’ın 5 ve 13 yaşlarındaki çocuklarının sigortalı olmalarını sağlama yoluna gitmeyeceği, yürürlüğe girecek olan 5510 Sayılı Kanun’un hükümlerine tabi olmamalarını ve ileride daha uygun koşullarda emekli olmasının sağlanması niyeti ve amacıyla sigortalı olmalarının sağlanıldığı, dolayısıyla adı geçen şahsın davranışının görevinin gerektirdiği dikkat, özen ve itibar duygusunu zedeler nitelikte olduğu, nitekim kamuoyu nezdinde bu durumun yadırganarak tartışma yarattığı, kurum ve yöneticileri hakkında olumsuz intibaa neden olduğuna yer veriliyor.

21.08.2009 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’in oluruyla Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı Veysel Uyar’a 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125-A/e fıkrası gereğince “Uyarma” cezası verildi.

Halkın kamu hizmetine güven duygusunu zedeledi

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre; “Kamu görevlileri, çalıştıkları kurum veya kuruluşun amaçlarına ve misyonuna uygun davranırlar”, “Kamu görevlileri, kamu yönetimine güveni sağlayacak şekilde davranırlar ve görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını davranışlarıyla gösterirler”, “Halkın kamu hizmetine güven duygusunu zedeleyen, şüphe yaratan ve adalet ilkesine zarar veren davranışlarda bulunmaktan kaçınırlar” deniliyor.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun kararında; SGK Başkan Yardımcısı Veysel UYAR’ın, kamu görevlileri etik davranış ilkelerine aykırı davrandığı sonucuna varıldığına oybirliği ile karar verildi.

Dinçer Hoca el atmalı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, etik kurallara bağlılığı ve bu tür konulara müsamahasız davranışlarıyla tanınıyor. Bundan sonra Etik kurulunun kararının gereğini yerine getirme görevi Dinçer hocaya düşüyor.

Yoksa halkın SGK’ya güveni kalır mı?

(Kaynak: Star Gazetesi | 05.11.2009)

GÜNDEM