BASINDAN YAZILAR
Bağ-Kur borçlarını sildirmek için son gün! / Lütfi Köksal - MuhasebeTR

Bağ-Kur borçlarını sildirmek için son gün! / Lütfi Köksal

Sevgili okuyucularımız, Bağ-Kur borçları sosyal güvenlik sistemimizin üzerinde hep bir yük olarak kalmaktadır. Sene başında yayımlanan tebliğ, bu yükün hafifletilmesi için hem Kurum hem de 5 yıldan fazla borcu bulunan sigortalılar için büyük bir fırsat...
14.01.2009 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Tebliğe göre, Bağ-Kur’da 5 yılı (60 ay) aşan süreye ilişkin prim borcu bulunanların, genel tebliğin yayımı tarihini takip eden aybaşından (01.02.2009 tarihinden) itibaren 6 ay içerisinde 03.08.2009 tarihine kadar borçlarını ödememeleri halinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılıkları durdurulacaktır.

SİGORTANIZ DONACAK...
Prim borcuna ilişkin sürelerin sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyeceği ve bu sürelere ilişkin Kurum alacaklarının takip edilmeyerek, Kurum alacakları arasında yer verilmeyecektir. 01.05.2008 tarihi itibariyle bugüne kadar ödenmeyen borçlar ödenecektir.
Ancak, sigortalı ya da hak sahiplerinin daha sonra müracaatları tarihindeki 80’inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak borç tutarının tamamının, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödendiği takdirde, bu sürelerin sigortalılık süresi olarak değerlendirileceği bildirilmiştir.
Yanı bugün bu haktan faydalanmayan, daha sonra hesaplanacak borç tutarının tamamını ödemesi gerekir. Prim borcunun tamamının ödenmemesi halinde durdurulan sigortalılık süresi ihya edilmez ve ödenen tutar müracaat sahibine iade edilir. Bu durumdaki müracaat sahipleri yeniden Kuruma müracaat edebilirler.
Bunları birkaç örnekle açıklarsak daha iyi anlaşılacaktır...
- 17 sene prim borcu olan bir sigortalının, 10 yıl prim ödemesi olduğunu düşünürsek, bugün 17 yıl prim borcunun 5 yılını ödeyip, 10 yıl olan prim ödemesini 15 tam yıla tamamlayıp yaştan emekli olmak için gereken 15 tam yıl prim şartını yerine getirmesi gerekiyor. Aksi takdirde ileride emekli olmak için, 5 yıl yerine 17 yılın primini ödemek zorunda kalır. Ama bu borçlanmayı 03.8.2009 tarihine kadar (bugün son gün) yaparsa kısmi olarak 5 yılını borçlanabilir. Ama bu akşam mesai saatinin bitimine kadar borçlanma işini yapamazsa, ileride hizmete ihtiyacı olduğunda, sildirdiği borcun tamamını borçlanmak zorunda kalacak, bir kısmını borçlanamayacak. Kısaca bu sigortalı isterse bu akşam mesai saatinin bitimine kadar Bağ-Kur İl Müdürlüğü’ne (SGK İl Müdürlüğü) müracaat edip borcunun bir kısmını veya tamamını sildirebilir.
- Vefat eden bir Bağ-Kur sigortalısının 15 yıl borcu olduğunu düşünürsek, hak sahiplerinin kendilerine maaş bağlatabilmeleri için bu borcun tamamını ödemeleri gerekiyordu. Ama 14 Ocak 2009 tarihli Tebliğe göre hak sahipleri 03.08.2009 tarihine kadar bir dilekçe vererek önce bu borcun tamamını sildirecekler.

DAHA AZ ÖDEME FIRSATI
Sonra da vefat eden bir kimsenin eş ve çocuklara maaş bağlanması için gerekli olan 5 yıl = 1800 gün borçlanarak maaşları bağlanacaktır. Ama önceden ya bu borcun tamamı ödenecekti. Ya da maaş bağlanmasından vazgeçeceklerdi. Bu bakımdan YETİMLER için çok önemli bir fırsat.
Sonuç olarak 5 yıldan fazla borcu olan Bağ-Kurlular bugün akşam mesai saati bitene kadar müracaat ederek borçlarının tamamını veya bir kısmını sildirebilirler. 5 yıldan az olan borçlar silinmiyor. Ha gayret gün bugün ve son fırsat!

(Kaynak: Türkiye Gazetesi | 03.08.2009)

GÜNDEM