BASINDAN YAZILAR
Erken emeklilerin sigorta primi / Resul Kurt - MuhasebeTR

Erken emeklilerin sigorta primi / Resul Kurt

Bazı ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan sigortalıların diğer çalışanlara göre daha erken emekli olmaları mümkün bulunmaktadır. Bu durumdaki sigortalılar için daha yüksek prim ödenmesi gerekmektedir.

5510 sayılı Kanunla, SSK’lılar için 506 sayılı Kanunun itibari hizmet süresine ilişkin ek 5 inci maddesi ile 5434 sayılı Kanunun fiili hizmet süresi zammına ilişkin 32’nci maddesi yürürlükten kaldırılarak, 5510 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesi ile fiili hizmet süresi zammı olarak yeniden düzenlenmiştir.

Ağır işlerde erken emeklilik

Kanuna göre, kurşun ve arsenik işlerinde 60 gün, cam fabrika ve atölyelerinde 60 gün, cıva üretimi işleri sanayinde 90 gün, çimento fabrikalarında 60 gün, kok fabrikalarıyla termik santrallerinde 60 gün, alüminyum fabrikalarında 60 gün, demir ve çelik fabrikalarında 90 gün, döküm fabrikalarında 60 gün, asit üretimi yapan fabrika ve atölyelerde 90 gün, yeraltı işlerinde 180 gün, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işlerde 90 gün, su altında veya su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerde 60 gün, Türk Silahlı Kuvvetlerinde 90 gün, Emniyet ve polis mesleğinde, Milli İstihbarat Teşkilatı’nda 90 gün, itfaiye veya yangın söndürme işlerinde 60 günlük fiili hizmet zammından yararlanılacak.

Fiili hizmet zammından yararlanmak için belirtilen iş kollarında en az 10 yıl (3600 gün) çalışma koşulu aranacak. Yer altında çalışanlarda ise bu süre 5 yıl (1800 gün) olacak.

Gazeteciye erken emeklilik kalktı

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesine kadar bu haktan faydalandırılan basın ve gazetecilik iş yerlerinde iş ve basın kanununa göre çalışanlar, hava yolları uçuş personeli, lokomotif makinistleri, infaz koruma memurları, posta dağıtıcıları, TRT’de haber hizmetinde çalışanlar, Devlet Tiyatrosu sanatkarları, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın şef ve üyelerinin fiilî hizmet süresi zammı hakları kaldırılmıştır.

Bu kapsamda sayılan işyeri işverenlerince fiili hizmet süresi zammına tabi çalıştırdıkları sigortalıların bildirimleri,


Prim ödeme gün sayısına 60 gün fiilî hizmet süresi zammı eklenecek işlerde çalışan sigortalılardan,

- Tüm sigorta kollarına tabi olanlar için 29 nolu,

- İşsizlik sigortası hariç tüm sigorta kollarına tabi olanlar için 30 nolu,

- Harp malülleri ile 3713 ve 2330 sayılı kanunlara göre vazife malullüğü aylığı alıp uzun vadeli sigorta kollarına tabi olanlar için 31 nolu,


Prim ödeme gün sayısına 90 gün fiilî hizmet süresi zammı eklenecek işlerde çalışan sigortalılardan,

- Tüm sigorta kollarına tabi olanlar için 32 nolu,

- İşsizlik sigortası hariç tüm sigorta kollarına tabi olanlar için 33 nolu,

- Harp malülleri ile 3713 ve 2330 sayılı kanunlara göre vazife malullüğü aylığı alıp uzun vadeli sigorta kollarına tabi olanlar için 34 nolu,


Prim ödeme gün sayısına 180 gün fiilî hizmet süresi zammı eklenecek işlerde çalışan sigortalılardan,

- Tüm sigorta kollarına tabi olanlar için 35 nolu,

- İşsizlik sigortası hariç tüm sigorta kollarına tabi olanlar için 36 nolu,

- Harp malülleri ile 3713 ve 2330 sayılı kanunlara göre vazife malullüğü aylığı alıp uzun vadeli sigorta kollarına tabi olanlar için 37 nolu,

belge türleri seçilmek suretiyle yapılacaktır.

5510 sayılı 4-1/(a) bendi (SSK) kapsamında sigortalı sayılanlardan fiili hizmet süresi zammına tabi işyerlerinde ve sözkonusu işlerde çalışanlar için esas alınacak malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranları ise;

- 60 gün fiilî hizmet süresi zammı eklenecek işlerde çalışan sigortalılar için % 9 sigortalı hissesi ve % 12 işveren hissesi olmak üzere toplam % 21,

- 90 gün fiilî hizmet süresi zammı eklenecek işlerde çalışan sigortalılar için % 9 sigortalı hissesi ve % 12.5 işveren hissesi olmak üzere toplam % 21.5,

- 180 gün fiilî hizmet süresi zammı eklenecek işlerde çalışan sigortalılar için % 9 sigortalı hissesi ve % 14 işveren hissesi olmak üzere toplam % 23 olacaktır.

Bu kapsamda sayılan işyerlerinde, ayın bazı günlerinde fiili hizmet süresi zammına tabi işlerde, bazı günlerinde ise kapsam dışındaki işlerde çalışan sigortalılar için düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinde, fiili hizmet süresi zammına tabi çalışmalar, kaç günlük fiili hizmet süresi zammına tabi olduğuna ve kesilecek sigorta kollarına bakılarak yukarıdaki belge türleri ile kapsam dışındaki çalışmalar ise ilgili aylık prim ve hizmet belgesi ile Kuruma bildirilecektir.

(Kaynak: Star Gazetesi | 18.06.2009)

GÜNDEM