BASINDAN YAZILAR
Yatırım ve İstihdamın Teşvikinde Süre Uzatımı / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Yatırım ve İstihdamın Teşvikinde Süre Uzatımı / Şevket Tezel

İşverenlerin 5084 sayılı Kanunu kapsamındaki yatırım teşviki kapsamındaki illerde yatırım yapması halinde uygulanmakta olan sigorta primi işveren hissesi teşviki, gelir vergisi stopajı teşviki ve enerji teşvikinde 5838 sayılı Kanunla süre uzatımı yapıldı.

Buna göre;

Kapsama giren 49 il ile Gökçeada ve Bozcaada da faaliyet gösteren gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan işverenlerden resmi nitelikteki işyerleri ile ihale konusu işyerleri hariç 10 veya üzerinde sigortalıyı fiilen çalıştıranlar, yatırıma başlama veya tamamlama ile ilgili şartları yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın, sigorta primi işveren hissesi teşvikinden, 31.12.2009 tarihine kadar yararlanabilecekler.

Teşvikin Süresi Uzadı

Yasa kapsamına giren illerdeki yeni yatırımlardan; 31.12.2004 tarihine kadar tamamlananlar için 31.12.2009 tarihine kadar,” 31.12.2007 tarihine kadar tamamlananlar için 5 yıl, 31.12.2008 tarihine kadar tamamlananlar için 4 yıl, 31.12.2008 tarihine kadar tamamlanan yeni bir yatırım için 3 yıl süreyle teşvik uygulanacak olup, bu yatırım nedeniyle teşvikten yararlanılacak son tarih 2012 yılının Aralık ayı olacak.

Yatırım yeri teşviki kalktı

Bedelsiz yatırım yeri teşviki ise yürürlükten kaldırıldı. Ancak 28.02.2009 tarihine kadar bedelsiz irtifak hakkı tesis edilmek veya kullanma izni verilmek amacıyla ilana çıkılmış olsa da işlemleri tamamlanmamış taşınmazlar hakkında, bedelsiz yatırım yeri teşvikine ilişkin yürürlükten kaldırılmış hükümler uygulanmaya devam edecek. Bu kapsamda bedelsiz irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen taşınmazlar hakkında söz konusu eski hükümlerin uygulanmasına devam edilecek.

Okur Sorularına Kısa Cevaplar

Mesut ELAY/MERSİN - 1945 doğumlu, 1989-1999 arasında 9 yıl 8 ay Bağ-Kur sigortalılığı olan kız kardeşiniz 2008 Nisan ayından beri 245 gündür devam eden 4/a sigortalılığını (SSK) bin 260 gün tamamlanana kadar sürdürürse o tarihte emekli olabilir.

(Kaynak: alitezel.com | 26.04.2009)

GÜNDEM