BASINDAN YAZILAR
Kadınlar İçin Son İki Gün Avantajı! - MuhasebeTR

Kadınlar İçin Son İki Gün Avantajı!

2021 yılbaşına bugün ile birlikte son iki gün kaldı. Emeklilik için tüm şartları yerine getirmiş veya 2021 yılı içerisinde yerine getirecek olup da sadece eksik primleri bulunması nedeniyle emekli olamayan kadınlar için bu sayılı günler daha az para ödeyerek eksik primleri borçlanmak suretiyle doldurmak için önemli bir fırsattır.

Keza SGK, doğum borçlanmasını cari asgari ücrete endekslendiğinden asgari ücret artışına bağlı olarak borçlanma maliyeti de artmaktadır. Geçtiğimiz pazartesi günü 2021 yılında geçerli olacak brüt asgari ücret 3.577,50 TL olarak açıklandı.

HER BİR ÇOCUK İÇİN 720 GÜN

Sosyal Güvenlik Reformu ile birlikte kadınlara verilen en önemli hakların başında doğum borçlanması ile emeklilik prim gün sayısının tamamlanması imkânı gelmektedir. Bu uygulama ile birlikte kadınlar 3 çocuk için borçlanma yaparak SGK hizmeti kazanmaktadır.

Kadınlar, her bir çocuk için 2 yıla, toplamda 6 yıla karşılık gelen 2160 güne kadar doğum borçlanması yapabilmektedir.

Doğum borçlanmasından işçi, memur, sözleşmeli, iş yeri sahibi ve ortağı ile diğer tüm çalışan kadınlar belirli şartlarla faydalanabilmektedir.

Borçlanma yapılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından kadınların sigortalı sayılmaması ve çocuklarının yaşaması şartı aranmaktadır.

Birden fazla çocuğu için borçlanma talebinde bulunan sigortalıların tercih ettikleri doğumları ya da yine tercihleri doğrultusunda en fazla borçlanılacak süreye imkân veren doğumları borçlandırılmaktadır.

Tek batında ikiz ve diğer çoğul doğumlarda ise sadece bir çocuk için en fazla iki yıla kadar borçlanma imkânı bulunmaktadır.

Kadınların doğum borçlanması yapabilmesi için mutlaka doğumdan önce sigortalı olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde kaç doğum olursa olsun borçlanma hakkından mahrum kalmaktadırlar.

ÖDENECEK TUTARIN HESABI

01.01.2020 ila 31.12.2020 tarihleri arasında, aylık kazanç alt sınırı: 2.943 TL’dir. Buna göre borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;

Alt sınırı: 98,10 TL x % 32=31,39 TL, Üst sınırı: 735,75 TL x % 32=235,44 TL esas alınmaktadır.

Doğum borçlanması yapacak kişi bu rakamlar arasında çocuk sayısına göre bu süresinin belirli bir bölümünü veya tamamını borçlanarak hizmet kazanabilmektedir.

Bu rakamlar yeni yılda 01.01.2021 ila 31.12.2021 tarihleri arasında ise yeni brüt asgari ücret; 3.577,50 TL üzerinden hesaplanacaktır.

Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;

Alt sınırı: 119,25 TL x %32=38,16 TL, Üst sınırı: 894,38 TL x %32=286,20 TL, olarak esas alınacaktır.

Buna göre yılbaşından önce 3 çocuk için borçlanma yapılması hâlinde toplamda en az 67,802,40 TL ödenmesi gerekecektir. 01.01.2021 günü ve sonrasında borçlanma yapılacak olursa en az 82.425,60 TL ödenecektir.

Bu bağlamda iki gün içinde doğum borçlanması yapılması hâlinde 14.623,20 TL daha ucuza yapılmış olacaktır.

DOĞUM BORÇLANMASININ AVANTAJLI OLDUĞU HÂLLER

Genel olarak doğum borçlanması, eksik primleri olmayanlar için her zaman avantaj sağlamayabilir. Keza bu borçlanma için önceden sigortalılık şartı arandığından erken emeklilik için bir faydası yoktur. Ancak doğumdan önce staj sigortası olanların belirli hâllerde 1-2 yıl daha erken emekli olması mümkün bulunmaktadır. Bu durum genel olarak 2000 yılı ve öncesinde çocukları doğmuş olan ve çocuklardan önce staj sigortası başlangıcı olanlar için bu durum söz konusu. Böylece emeklilik için gereken yaş stajdan sonra doğan çocuk sayısına göre aşağı düşmekte ve 1-2 yaş kadar daha erken emekli olmak söz konusu olabilmektedir. Diğer yandan 2008 öncesi özellikle de 2000 yılı öncesi döneme ait olmak üzere daha yüksek prime esas kazanç üzerinden yapılacak borçlanmalar bazı durumlarda emekli aylığının yükselmesine sebep olabilmektedir.

               ***

“Sıkıntılı anlarda umutsuzluğa düşmeyin, en güzel yağmurlar en kara bulutlardan yağar.” Nizamî

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 30.12.2020)

GÜNDEM