BASINDAN YAZILAR
İşsizlik Ödeneği Sonrası Ücret Desteği Alınabilir Mi? - MuhasebeTR

İşsizlik Ödeneği Sonrası Ücret Desteği Alınabilir Mi?

36 çalışanın bulunduğu orta ölçekli bir firmada çalışıyorum. Firma kısa çalışma uygulamasına (1/2 gün çalışma) geçti. Ben emekli olup çalıştığım için kısa çalışma ödeneği alamıyorum. Firma sahibi ücretsiz izin kullanmamı istedi. 26 gün ücretli izin hakkım var. Firma beni ücretli izin kullanmadan ücretsiz izne çıkarabilir mi? Mehmet Kaya

17 Nisan 2020 tarihinde yapılan yasal düzenleme ile işverene, 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne çıkarma yetkisi verildi. Ancak kullanmadığı ücretli izin hakkı olanlar açısından ücretli-ücretsiz izin kullandırılmasında öncelik sıralaması belirlenmeyince, kullanmadığı ücretli izin hakkı olan çalışan işverenin insafına bırakılmış oldu.

Yıllık ücretli izin dönemine ilişkin ücret peşin olarak ödenip, sigorta primleri tam olarak yatırılıyor. Ücretsiz izin döneminde ise iş sözleşmesi askıya alınmış oluyor. İşveren çalışana ücret ödemiyor, sigorta primi yatırmıyor. İşveren öncelikle ücretli izin kullandırabileceği gibi, hiçbir ücret ve prim ödemesi gerekmeyecek olan ücretsiz izin kullandırmayı tercih edebiliyor. Çalışma barışı ve iş ilişkisinin sürdürülebilirliğini sağlama açısından iki tarafın da konuya iyi niyetle yaklaşması gerektiğini değerlendiriyorum. Bu bağlamda, iki taraf da içinde bulunulan mevcut durumu objektif olarak değerlendirmeli. İmkânlar elverdiği ölçüde öncelikle yıllık ücretli izin kullanımı seçeneği üzerinde durulmalı.

İşsizlik ödeneği sonrası ücret desteği alınabilir mi?

1 Nisan 2020 tarihinde işten çıkarıldım. 2019 yılında işsizlik maaşı almıştım. Yeni işe başladığımdan ödeneğim kesilmiş, içeride 330 TL kalmıştı. Şu an işsizlik maaşına başvurduğumda 330 TL hesabıma yattı ve işsizlik maaşımdan alacağım ödenek bitti. Şimdi nakdi ücret desteği alabilecek miyim? Ahmet Karaorman

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 50. maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi doğrultusunda daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar işsizlik ödeneği tekrar başlatılanlar, 4857 sayılı Kanun'un geçici 10. maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, ödemenin bittiği tarihten itibaren nakdi ücret desteğine hak kazanıyor.

Buna göre, daha önce hak ettiğiniz işsizlik ödeneği süresinden kalan süre dolduktan sonra, 17 Temmuz 2020 tarihini geçmemek üzere işsiz kaldığınız süre için günlük 39.24 TL olarak belirlenen nakdi ücret desteği alabileceksiniz.

(Kaynak: Sezgin Özcan / Sözcü Gazetesi | 21.05.2020)

GÜNDEM