BASINDAN YAZILAR
Vergi Levhasının Yazdırılması İçin Son Gün, 1 Haziran! - MuhasebeTR

Vergi Levhasının Yazdırılması İçin Son Gün, 1 Haziran!

Evet, yine bir Mayıs ayının sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ancak, bu Mayıs ayı, önceki Mayıs aylarından biraz daha farklı ve yoğun.

Geçen yıl Mayıs ayında yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri verilmiş, hayatımız normal bir şekilde devam ediyordu. Ancak, içinde bulunduğumuz Mayıs ayında pandemi nedeniyle zor ve yoğun günler yaşıyoruz, sokağa çıkma yasağı var, 2019 hesap dönemi kurumlar vergisi beyannameleri de henüz verilmiş değil, 1 Haziran’a kadar verilecek.

Mayıs Ay’ı Vergi Levhası Yazdırma Ay’ı

Gelir Vergisi mükellefleri ile sermaye şirketlerinin her yıl Mayıs ayının son gününe kadar internet vergi dairesinden vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren Vergi Levhasını yazdırmaları zorunlu bulunuyor (VUK Mad. 5).

Vergi Levhasının Yazdırılması İçin Son Gün, 1 Haziran!

Normal olarak, Gelir Vergisi mükellefleri ile Sermaye Şirketlerinin vergi levhalarını 31 Mayıs 2020 tarihine kadar internet vergi dairesinden yazdırmaları zorunlu. Ancak, 31 Mayıs tarihi hafta sonu tatiline rastladığından, bu yıl vergi levhasının yazdırılması gereken son tarih, otomatik olarak 1 Haziran 2020 Pazartesi oldu.

Yani, Gelir Vergisi mükellefleri ile Sermaye Şirketlerinin vergi levhalarını 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar internet vergi dairesinden yazdırmaları gerekiyor.

Vergi Levhasını Kimler Yazdırabilir?  

Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannamelerine istinaden elektronik ortamda oluşturulan ve internet vergi dairesine aktarılan vergi levhaları, mükelleflerin bizzat kendileri tarafından veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan SMMM veya YMM’ler aracılığıyla internet vergi dairesinden yazdırılabilir.

Yazdırılan Vergi Levhalarının Ayrıca Vergi Dairelerine, YMM ve SMMM’lere Onaylatılması Gerekiyor Mu?

Hayır, internet vergi dairesinden belirtilen şekilde yazdırılan vergi levhalarının ayrıca bağlı bulunulan vergi dairesine veya SMMM ve YMM'lere tasdik ettirilmesi/onaylatılmasına gerek bulunmuyor. Çünkü, internet vergi dairesi sistemi üzerinden verilen onay kodu, vergi levhasının tasdiki hükmünde. 

Vergi Levhasının İşyerine Asılması Zorunlu Değil, İşyerinde Bulundurulması Zorunlu!

6111 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile, vergi levhasının işyerine asılma zorunluluğu kaldırılırken, işyerinde bulundurulma zorunluluğu getirildi.

Dolayısıyla, yukarıda belirtilen mükellefler vergi levhalarını internet vergi dairesinden yazdırarak alacaklar, ancak işyerlerine asmayabilecekler. Ancak, isteyen mükellefler kendilerine ait vergi levhalarını işyerlerine asabilecekleri gibi, web sitelerinde de yayımlayabilecekler. Bu tamamen isteğe bağlı olup, yasal olarak bir sakıncası bulunmuyor.

Vergi Levhasının İşyerinde Bulundurulmamasının 350 TL Cezası Var!

Vergi levhalarının işyerinde bulundurulmadığının tespiti halinde, 2020 yılı için geçerli olmak üzere her bir tespit için 350 TL. özel usulsüzlük cezası kesiliyor (VUK Mad. 353/4, 513 Sıra No.lu VUK G.T.). 

Kimler İşyerinde Vergi Levhası Bulundurmak Zorunda?

Aşağıda sayılan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri vergi levhasını yazdırmak ve iş yerlerinde bulundurmak zorunda (408 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği):

1- Gelir Vergisi Mükellefleri: Ticari kazanç sahipleri, zirai kazanç sahipleri (Gelir Vergisi Kanunu’nun 52. maddesinin altıncı fıkrasında sözü edilen yazıhaneyi açmış olanlar), serbest meslek erbabı, adi ortaklık, kolektif ve adi komandit şirket şeklindeki işletmelerde her bir ortak için ayrı ayrı.

2- Kurumlar Vergisi Mükellefleri: Anonim şirketler, limited şirketler, eshamlı komandit şirketler. 

Vergi Levhaları Nerelerde Bulundurulmak Zorunda?

Yukarıda sayılan mükellefler, vergi levhalarını yetkililerce istenildiğinde ibraz etmek üzere iş yerlerinin; merkezlerinde, şubelerinde, satış mağazalarında, çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açtıkları yazıhanelerinde, taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında bulundurmak zorunda.

İş yerinde birden fazla kat veya reyon olması halinde her kat veya reyon için ayrı birer levha alma ve bulundurma zorunluluğu bulunmuyor. Birden fazla yerde vergi levhası bulundurmak mecburiyetinde olan mükellefler ile levhalarını başka kurumlara ibraz edecek mükelleflerin, vergi levhalarını internet vergi dairesinden ihtiyaç duydukları adet kadar çıktı alabilmesi mümkün.

Yeni İşe Başlayanlar Vergi Levhasını Ne Zaman Yazdıracaklar?

Yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi levhalarını, mükellefiyet tesisinden itibaren 1 ay içinde internet vergi dairesinden yazdırmak suretiyle veya bağlı oldukları vergi dairesi aracılığıyla alabilmeleri mümkün bulunuyor.

Beyannamelerini Süresinden Sonra Veren Mükellefler

Beyannamelerini kanuni süresinden sonra veren mükellefler, beyannamelerini verdikten sonra   internet vergi dairesinde bu işlem için hazırlanan menüyü kullanarak, vergi levhalarını kendileri oluşturarak yazdıracaklar. Beyanname verme tarihinin kanuni süresinden sonra ancak 1 Haziran’dan önce olması halinde ise, vergi levhaları internet vergi dairesinden bu tarihe kadar yazdırılabilecek.

Özel Hesap Dönemine Tabi Mükellefler Ne Zaman Yazdıracak?

Özel hesap dönemine tâbi mükellefler vergi levhalarını beyanname verme sürelerinin son gününden itibaren 1 ay içinde internet vergi dairesinde bu işlem için hazırlanan menüyü kullanmak suretiyle kendileri oluşturarak yazdırabilecekler.

Basit Usulde Vergiye Tabi Mükellefler Ne Yapacak?

Kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler, vergi levhalarına yukarıda belirtildiği şekilde erişebilecekleri gibi, bağlı bulundukları meslek odaları aracılığıyla da internet vergi dairesi üzerinden erişebilirler.

Sonuç Olarak;

Vergi levhalarınızı son gün olan 1 Haziran Pazartesi günü sonuna kadar internet vergi dairesinden yazdırmayı ve işyerinizde bulundurmayı unutmayın! Aksi halde, her bir tespit için 350 TL özel usulsüzlük cezası kesiliyor.

Vergi levhasının Mayıs ayı sonuna kadar (bu yıl için 1 Haziran) yazdırılması ve işyerinde bulundurulması zorunluluğu gereksiz ve bir o kadar da anlamsız. Çünkü, mükellefler istedikleri zaman bizzat Maliye tarafından oluşturulmuş olan vergi levhasını internet vergi dairesi üzerinden yazdırabiliyorlar. Kişisel görüşümüze göre, vergi levhasının yazdırılarak iş yerinde bulundurulma zorunluluğunun da kaldırılması son derece isabetli olur.  

Devletimize güveniyoruz, Devletimizin yanındayız.

(Kaynak: Abdullah Tolu / Ogün Haber | 20.05.2020)

GÜNDEM