BASINDAN YAZILAR
Kısa Çalışmada Raporlu Çalışanlara SGK’dan İstirahat Parası / İsa Karakaş - MuhasebeTR

Kısa Çalışmada Raporlu Çalışanlara SGK’dan İstirahat Parası / İsa Karakaş

Koronavirüs olarak bilinen Covid-19’un sebep olduğu küresel pandemi ile bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik etkileri fazla olmuştur.

Bu etkilerden bir nebze de olsa rahat nefes almak ve işçilerini korumak isteyen duyarlı işverenler, bizim de buradan rehberlik etmemizin de etkisiyle kısa çalışma uygulaması yoluna başvurdular. Müracaat eden 300 bine yakın firma 3 milyonu aşan çalışanları için bu kısa çalışma ödeneği talep etti. İş-Kur, bu başvuruların çoğunu sonuçlandırmak üzere. 

Kısa çalışma uygulandığı dönemde işçilerin istirahatli olmaları hâlinde SGK’dan geçici iş göremezlik ödeneği alınıp alınamayacağı okurlarımızdan en çok gelen soruların başında gelmektedir...

Hangi ödenek verilir?

Kısa çalışma ödeneği uygulaması esnasında bu ödenekten yararlanırken hastalanan sigortalılara aynı dönem için  sağlık hizmeti sunucuları tarafından istirahat raporu düzenlenmektedir.

Bu durumda sigortalılara SGK’dan geçici iş göremezlik ödeneği mi yoksa kısa çalışma ödeneği mi yahut bu iki ödenek aynı anda birlikte mi verilecek?

İŞ-KUR mevzuatı ve uygulamalarına göre kısa çalışma ödeneği alanların SGK’dan geçici iş göremezlik ödeneğinin (rapor parasının) başlaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibarıyla kısa çalışma ödeneği kesilmektedir.

SGK mevzuatı ve uygulamalarına göre ise kısa çalışma ödeneği uygulanan iş yerlerinde çalışan sigortalıların geçici iş göremezlik ödeneği taleplerinde, kısa çalışma ödeneği uygulama şeklinin tespiti yapılarak kısa vadeli sigorta kapsamında bulunan günlerin içerisinde geçici iş göremezliğin oluşmuş olmasına ve yine kısa vadeli sigorta primine esas kazanç tutarı dikkate alınarak, bu sigorta kolunun uygulandığı sürelerle sınırlı olarak geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlandırılma imkânı bulunmaktadır.

Bu bağlamda kısa çalışma ödeneğinden faydalandırılan sigortalıların bu dönem içerisinde sağlık hizmet sunucuları tarafından düzenlenen istirahat raporlarına gerekli müstahaklık şartlarını taşımaları hâlinde, SGK tarafından geçici iş görmezlik ödeneğini (rapor parası) ödenecektir. SGK tarafından iş görmezlik ödeneğinin verildiği esnada kısa çalışma ödeneği kesilecektir. Bahse konu iki ödenek aynı anda verilmeyecektir.

SGK ile İŞ-KUR arasında veri paylaşım protokolü

Kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibarıyla kısa çalışma ödeneğinin kesilebilmesi için SGK ile İŞ-KUR arasında veri paylaşım protokolü kapsamında geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalılara ait bilgiler paylaşılmaktadır.

Bu nedenle, kısa çalışma ödeneğinden faydalandırılan sigortalıların bu dönem içerisinde sağlık hizmet sunucuları tarafından düzenlenen istirahat raporlarına gerekli müstahaklık şartlarını taşımaları hâlinde, SGK tarafından geçici iş görmezlik ödeneğinin ödenmesi gerekmektedir.

Kısa çalışma ödeneğinin kesilmesi

Kısa çalışma ödeneği alanların işe girmesi, emeklilik aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silah altına alınması, herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması hâllerinde veya geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibarıyla kısa çalışma ödeneği kesilmektedir.

Murat ÇAM Bey, emeklilik maaşınızın düşük bağlandığını düşünüyorsanız durumu ayrıntılı olarak içeren bir dilekçe ile SGK’ya başvurmanız gerekir. Yazılı dilekçe olmadan SGK bakmaz.

              ***

Ömer Faruk Bey, kısa çalışma ödeneği SGK’nın doğumla ilgili iş göremezlik ödeneği hesabında dikkate alınmamaktadır. Sadece işveren tarafından SGK’ya bildirilen sigorta primine esas kazançlar dikkate alınmaktadır.

              ***

Aysun M. Hanım, işsizlik ödeneği şartları yerine getirmeden işsiz kalanlara da her gün için 39,24, aylık 1.177 Türk lirası nakdî ücret desteği verilecektir.

Bu kapsamda işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler bakımından; 15/03/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ancak işsizlik ödeneği başvurusuna rağmen bu ödeneğe hak kazanamayan işsizlerin nakdî ücret desteği ödemeleri, ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmaksızın İŞ-KUR tarafından re’sen gerçekleştirilecektir. Belirtilen tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ancak işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmayan işsizlerin ise nakdî ücret desteği ödemeleri, “https://esube.iskur.gov.tr/ internet adresinden veya e-Devlet’ten işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmaları üzerine İŞ-KUR tarafından gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda belirtilen nakdî ücret desteğine müracaat edebilirsiniz.

              ***

“Seni iki şey anlatır; hiçbir şeyin yokken gösterdiğinde sabır ve her şeyin varken sergilediğin tavır.” Hazreti Mevlâna

(Kaynak: Türkiye Gazetesi | 29.04.2020)

GÜNDEM