BASINDAN YAZILAR
Yurt Dışından Getirilen İlaçların Bedelini SGK Karşılar Mı? / İsa Karakaş - MuhasebeTR

Yurt Dışından Getirilen İlaçların Bedelini SGK Karşılar Mı? / İsa Karakaş

Bazı hastalıklara ilişkin ilaçlar maalesef ülkemizde bulunmamaktadır. Bu nedenle bulunmayan hayati öneme sahip ilaçların yurt dışından temininin mümkün olup olmadığı hasta ve hasta yakınları tarafından sorulmaktadır.

Hemen belirtelim SGK sağlık yardımlarından yararlandırılan kişiler için gerekli görülen ve yurt içinden sağlanması mümkün olmayan ilaçların, yurt içinde bulunmadığı ve kullanılmasının zorunlu olduğu Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanarak ilaç teminine izin verildiği takdirde yurt dışından temini mümkündür.

SGK’NIN SÜREKLİ GÜNCELLEDİĞİ LİSTE

İlaçların yurt dışından temini amacıyla, Türk Eczacıları Birliği (TEB) ile SGK arasında protokol yürürlüktedir. Mevzuat değişikliği yapılarak Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş diğer taraflarla da protokol yapılabilir.

Sağlık Bakanlığınca, yurt dışından getirtilebilecek ilaç listesi yayımlanması hâlinde listede yer alacak ilaçlar için ayrıca onay aranmamaktadır.

İlaçların yurt dışından temini hâlinde ödenecek olan bedelleri SGK tarafından “Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesi”nde (EK-4/C) belirtilmiştir. Bu listede yer almayan ilaçların bedelleri SGK tarafından ödenmemektedir. Söz konusu liste SGK tarafından sürekli güncellenmektedir.

Farklı finansal modeller kapsamında değerlendirilen ve Kurumun internet sayfasında kamu baz fiyatları yayımlanan yurt dışı ilaçları hak sahiplerinin kendi imkânlarıyla temin etmeleri hâlinde ilaç bedelleri; ilacın Kurumla protokolü bulunan tedarikçiden protokollerde belirlenen süreler dâhilinde temin edilemediğinin belgelenmesi kaydıyla Kuruma mal oluş bedeli üzerinden ödenmektedir.

Bu ilaçlardan SGK’nın EK-4/D Listesi kapsamında olanlardan hasta katılım payı da alınmamaktadır.

Tedavi için yurt dışından getirtilecek ilaçların, SUT ve eki listelerde yer alan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, uzman hekim tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak uzman hekimler tarafından reçeteye en fazla 90 günlük doza kadar yazılması hâlinde bedelleri ödenir. Bu raporlarda ilacın etken maddesi, günlük kullanım dozu, uygulama planı ve süresi de belirtilecektir.

Onkoloji ilaçları en fazla 90 gündeki kür sayısı kadar dozda ve SUT doğrultusunda reçetelenmesi gerekmektedir.

          ***

“İyi dost iyi günde çağrıldığında, kötü günde ise çağrılmadığında gelendir.” Hazreti Ömer

"İsa Hocam, 6 aydan beri bir lokantada çalışıyorum. Bana herhangi bir sözleşme vermediler. Sözleşme yapmak zorunlu mu?" Rıfat Gözen

Rıfat Bey, İş Kanunu'na göre  işverene yazılı sözleşme yapılmayan hâllerde en geç iki ay içinde genel ve özel çalışma şartlarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih hâlinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belgeyi işçiye verme yükümlülüğü bulunmaktadır. İşvereninizin böyle bir belge vermemesi hâlinde hakkında idari para cezası uygulanır.

          ***

"İsa Bey, yaklaşık üç buçuk ay raporlu kaldım. Bu sürelerde sigortam yapılmamış. İşverenin istirahatli sürede beni sigortalı göstermesi zorunlu değil mi?" Murat Ekin

Murat Bey, SGK mevzuatına göre istirahat raporu bulunan işçilere istirahatli oldukları süre boyunca işverenlerinin ücret ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak işverenlerin söz konusu sürelerde ücret ödemesi hâlinde de bir sakınca bulunmamaktadır. İşverenler tarafından SGK’dan rapor parası (geçici iş göremezlik ödeneği) alan sigortalılara, ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ile normal günlük kazançları arasındaki fark ücretleri veya SGK tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği dikkate alınmaksızın ayrıca normal günlük ücretlerinin ödendiği durumlarda, geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalılara istirahatli bulundukları süreler için işverenlerince yapılan bu ödemeleri SGK prime tabi tutmaktadır.

          ***

"İsa Bey, inşaat firmasında sürekli çalışan ve buradan 30 gün SSK’sı olan işçi, apartmanımızda her akşam 2-3 saat çalışırsa biz de sigortasını yapacak mıyız?" Mehmet Çılbır

Mehmet Bey, burada özellikle dikkat edilmesi gereken husus, işe alınacak bir işçinin başka iş yerinde sigortasının devam etmesinin sizin apartmanın kendi yükümlülüklerini ortadan kaldırmamasıdır. İşe alınan bir işçi aynı anda başka bir iş yerinde 30 gün sigortalı olsa bile bu işçinin sigortasının yapılması zorunlu bulunmaktadır. Aksi takdirde SGK, idari para cezası uygulanmaktadır. Bu nedenle işe alınacak kişiyi kısmi süreli olarak SGK’ya bildirmenizi tavsiye ederiz.

          ***

Batuhan Çalışkan Bey, 50 veya daha fazla işçi çalıştıran özel sektör iş yerleri, çalıştırdıkları işçilerin yüzde 3’ü oranında işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlü bulunuyor. Aynı il sınırları içinde birden fazla iş yeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu engelli işçi sayısı, aynı il dâhilinde çalıştırdığı toplam işçi sayısına göre hesaplanıyor. Sizin işçi sayısınız belirtilen rakamın altında olduğundan engelli işçi çalıştırmak zorunda değilsiniz.

          ***

“Sadece bir iyi vardır, faydalı bilgi; ve sadece bir kötü vardır, cehalet.” SOKRATES

(Kaynak: Türkiye Gazetesi | 02.10.2019)

GÜNDEM