BASINDAN YAZILAR
Hasta İşçinin De Tazminat Hakkı Var / Arif Temir - MuhasebeTR

Hasta İşçinin De Tazminat Hakkı Var / Arif Temir

 Çalışma hayatında bir işyerinde çalışırken hastalanıp sağlık raporu alan işçilere sıkça rastlanıyor. Sağlık raporu alan işçilerin işten çıkarılıp çıkarılmayacağı konusunda zaman zaman yanlış uygulamalar yapılıyor. Bu durumda olan işçiler bazen rapor aldıkları için bazen de rapor süresinin uzunluğu nedeniyle işten çıkarılıyor. İşten çıkarmalarda çoğu kez tazminat ödenmiyor. Aslında hastalık nedeniyle işten çıkarılan işçilerin kıdem tazminatı alma hakkı var. Bazı durumlarda ihbar tazminatı da alma durumlarıda söz konusu. 

Hasta işçinin  işten çıkarılabilmesi işyerindeki çalışma süresi ve sağlık raporundaki süre ile ilgilidir. Hasta işçinin işten çıkarılabilmesi için işçinin ihbar süresine altı hafta ekleniyor. 
İşten çıkarma şartları 
Burada altı hafta + ihbar süresi formülü uygulanıyor.. Bu süre dolduktan sonra işveren isterse işçiyi işten çıkarabilir. Bir işyerinde bir yıl çalışan işçinin hastalık sebebiyle işten çıkarılabilmesi için 10 haftalık bir sürenin geçmesi gerekiyor. 10 haftalık sürenin 4 haftalık kısmı bir yıllık kıdemi olan işçinin ihbar süresidir. İşçilerin ihbar süresi 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesi hükmü gereğince kıdem sürelerine göre belirleniyor. Raporlu işçinin işten çıkarılma durumlarını örneklerle açıklayalım. 
Örnek: Ali Bey, bir yıldır çalıştığı işyerinden ameliyat olması sonucu 80 günlük sağlık raporu almıştır. İşveren Ali Bey'i ne zaman işten çıkaracaktır? 
Tazminat ödemek zorunda 
Ali Beyin 10 haftalık süresi 70 gün sonra dolmaktadır. İşveren isterse Ali Bey’i 70. günden sonra işten çıkarabilir. Ahmet Bey, 70. gün dolmadan işten çıkarılırsa işveren bekleme süresine uymadığı için ihbar tazminatı ödemek zorunda kalır. Hastalığından dolayı Ali Bey, 70 gün dolduktan sonra veya dolmadan işten çıkarılırsa her durumda kıdem tazminatına hak kazanır. Ali Beyin raporluluk süresinin 70 günü kıdem tazminatına esas süreye ilave edilir. 
Örnek: Ayşe Hanım, işyerinde 5 yıldan beri çalışıyorsa iş sözleşmesi en az 14 haftadan sonra işveren tarafından feshedilebilir. Ayşe Hanım, 100 günlük sağlık raporu almışsa iş sözleşmesi 98 günden sonra işveren tarafından feshedilebilir. Sağlık raporu alan işçinin mutlaka işten çıkarılması gerekmez. İşveren isterse işten çıkarmayabilir. 
Hasta işçinin kıdem tazminatı hakkı 
Hasta işçinin kapsama dahil raporluluk süresi ile birlikte çalışması bir yılı buluyorsa işçinin işten çıkarılması halinde kıdem tazminatının ödenmesi gerekiyor. Patron, işçisine “hasta olmasaydın seni tazminatsız işten çıkarmazdım”, şeklinde bir savunma yapamaz. 

(Kaynak: Güneş Gazetesi | 21.07.2015)

GÜNDEM