BASINDAN YAZILAR
Nakit Sermaye Artışına Vergi Teşviki / Yahya Arıkan - MuhasebeTR

Nakit Sermaye Artışına Vergi Teşviki / Yahya Arıkan

 Gerek vergi mevzuatımızda gerek Ticaret Kanunu’nda yapılan düzenlemelerle, sermayesi güçlü şirketlerin yaratılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu düzenlemelere bir yenisi daha eklendi. 

7 Nisan tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6637 sayılı kanun ile yeni bir vergisel düzenleme yapıldı. Şirketlerin nakdi sermaye artışlarına vergi teşviki getirildi. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesine eklenen fıkra ile nakit sermaye artırımlarının bir kısmının kurumlar vergisi matrahından indirimine izin verildi. Düzenleme 1 Ocak 2015 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. Haber görseli
Yapılan düzenleme ile sermaye şirketlerinin ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden, TCMB’nin açıkladığı ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın yüzde 50’sinin ilgili hesap dönemine ait kurumlar vergisi matrahından indirilmesine olanak sağlanıyor.

İndirim tutarı
Buna göre kurumlar vergisi matrahından indirilecek tutar şu şekilde hesaplanacak: Yıllık Tutar Nakit artırılan sermaye TCMB faiz oranı X yüzde 50. 
Bu tutar yıllık tutar olarak hesaplanacak. Ancak, sermaye artırımının yapıldığı ay, tam ay sayılarak yararlanılacak indirim tutarı bulunacak.
Örneğin, mayıs ayında 2 milyon TL nakit sermaye artırımı yapıldığını ve TCMB tarafından açıklanan ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranının yüzde 20 olarak belirlendiğini kabul edelim. Bu durumda, yıllık tutar hesaplandıktan sonra, sermaye artırımının yapıldığı mayıs ayı, tam ay kabul edilecek ve kalan ay süresi için indirim tutarı bulunacak. Buna göre, hesaplama ve indirim tutarı şöyle olacak: [(2.000.000 x 0,20 x 0,50) / 12] x 8 = 133.333 TL. Sonuç kurumlar vergisi matrahından indirilecek ve şirkete katkısı kurumlar vergisi oranı ile çarpımı kadar (133.333 x 0,20 = 26.666 TL) olacak.

Bazı kurumlar yararlanamayacak
Hatta bu indirim, kazancın yetersizliği nedeniyle uygulanamaması halinde, herhangi bir süre sınırı olmaksızın izleyen yıllara devredecek. Ar-Ge indirimi haricinde sonraki yıllara devreden tek indirim, nakit sermaye artırımı indirimi olarak karşımıza çıkıyor. 
Ancak, bu nakit sermaye artırımı teşvikinden, finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri yararlanamayacak. 
Şirketlerimizin sermaye yapılarının güçlü olması çok önemli. Nakit sermaye artışına ilk kez hem vergi teşviki hem de vergi indirimi getiriliyor. Şimdi iş şirket ortaklarında...

SOSYAL GÜVENLİK 
İş Kanunu’nda Önemli Değişiklikler 
TBMM’de son görüşülen yasalardan birisi olan İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı Torba Kanun’da çalışma hayatını yakından ilgilendiren bir dizi önemli değişiklikler yapılıyor. Bunlara göre; 
1- Yeraltı maden işçilerinin çalışma süreleri yeniden düzenleniyor. 
Yeraltı maden işlerinde çalışan işçilere, mevcut düzenlemede, haftalık otuz altı saati aşan her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yüzden az olmamak üzere arttırılması suretiyle ödeniyor. 
Buna göre yeraltı maden işçilerinin maksimum çalışma süresi 6 gün ve 36 saat olarak düzenlenmekteydi. Yeni düzenleme ile birlikte yeraltı maden işçilerinin çalışma süresiHaber görseli 5 gün ve 37.5 saat olarak düzenleniyor. 
Yeraltı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi; günde en çok yedi buçuk, haftada en çok otuz yedi buçuk saat olacak.
2- Babalara doğum izni ve engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğu olan işçiye fazladan izin geliyor. 
Yeni düzenleme ile işçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da anne veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü halinde üç gün, eşinin doğum yapması halinde ise beş gün ücretli izin verilecek. 
3- Önemli diğer değişiklik de gece çalışma süreleri artık 7.5 saati aşabilecek. 
Düzenleme ile özellikle belli başlı sektörlerde yapılması zorunlu olan gece çalışmalarının önündeki engel kaldırılıyor. Buna göre turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilecek. 
4- 18 yaşından küçüklerin çalışmaları yeniden düzenleniyor. 
Yeni düzenlemeye göre; 15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, 14 yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış olan çocuklar; bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabiliyor. 
Zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış ve örgün eğitime devam etmeyen çocukların çalışma saatleri günde 7 ve haftada 35 saatten; sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde çalışanların ise günde 5 ve haftada 30 saatten fazla olamaz. Bu süre, on beş yaşını tamamlamış çocuklar için günde sekiz ve haftada kırk saate kadar artırılabiliyor.

(Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi | 16.04.2015)

GÜNDEM