BASINDAN YAZILAR
Genel Sağlık Sigortası Borç Yapılandırma Süresi 6 Ay Uzadı / Vedat İlki - MuhasebeTR

Genel Sağlık Sigortası Borç Yapılandırma Süresi 6 Ay Uzadı / Vedat İlki

 Son günlerde SGK yoğun bir işlem yükü var.

31/03/2015 tarihinde GSS için yapılandırmada kurumda yığılmaya gerek yok ,süre uzatımı ile 6 ay gibi ileri tarihe atıldı.GSS borçluları bence artık 6 aylık süreci iyi değerlendirmeli işlelerini son güne bırakmamalıdır.

1/1/2012 tarihinden itibaren zorunlu genel sağlık sigortası uygulaması başlamıştır.

GSS tescili yapılan gelir testine başvurmayan sigortalıların, yeniden yapılandırma hakkındaki 11/09/2014  tarihi takip eden aybaşından itibaren altı ay içerisinde 31/3/2015 tarihi mesai bitimine kadar  ADNKS bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gelir testi için başvurmaları durumuna göre  genel sağlık sigorta tescilleri, gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren güncellenerek  ve belirlenen gelir seviyesine göre GSS primleri tahakkuk ettirilir yada sıfırlanır.

GELİR TESTİ SONUCU

(C-1) BEDAVA SAĞLIK HİZMETİ PRİM ÖDEMEZ.

 (G-1) 48,06 TL PRİM ÖDER

(G-2) 144,18 TL PRİM ÖDER

(G-3) 288,36 TL PRİM ÖDER

gelir seviyesi üzerinden prim tahakkuku yapılmaktadır.

YAPILANDIRMA BAŞVURUNUZU

Bizzat yada , taahhütlü, iadeli taahhütlü, PTT Kargo (kapıdan kapıya teslim) ya da APS yolunun tercih ediniz.

PEŞİN ÖDEME FAİZSİZ TAHSİL EDİLİR

GSS  borcunun  asıl primin tamamının 31/5/2015 tarihinin Pazar gününe rastlaması nedeniyle en geç 1/6/2015 tarihine kadar ödenmesi durumunda  ,GSS  alacakları için faiz alınmaz.

TAKSİTLE ÖDENİR

-6 eşit taksit için (1,05),

-9 eşit taksit için (1,07),

-12 eşit taksit için (1,10),

-18 eşit taksit için (1,15), katsayısı ile çarpılacaktır.

Borçlarını yapılandırmak için başvuruda bulunan borçlular, yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri ve yapılandırmanın ihlal edilmemesi ayrıca yapılandırılan tarihten sonra ödeme vadesi geçmiş cari dönemden 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması halinde sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlayacaklardır.

 6 Aylık süre uzatımını GSS mağdurları bekliyor idi ,yazılarımızda bunun olacağını siz okurlarımıza zaten söylemiştik.

23/3/2015 TARİHLİ VE 2015/7470 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri

MADDE 1 – (1) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 53 üncü maddesinde yer alan başvuru süresi maddede belirtilen sürenin bitiminden itibaren altı ay uzatılmıştır.

(2) Aynı Kanunun geçici 60 ıncı maddesinde yer alan başvuru süresi ile ilk taksit ödeme süresi, anılan maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen borçlular yönünden maddede belirtilen sürelerin bitiminden itibaren altı ay uzatılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(Kaynak: alitezel.com | 31.03.2015)

GÜNDEM