SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Yurt dışından kesilen genel yönetim ve ücret gideri açıklamalı faturalar KDV’ye tabi midir?

Yurt dışından kesilen genel yönetim ve ücret gideri açıklamalı faturalar KDV’ye tabi midir?

Soru: Türkiye’de mukim bir firmaya yurt dışından kesilen genel yönetim ve benzeri faturaların KDV’ye tabi olup olmayacağı

Cevap: 3065 sayılı KDV Kanununun;

            1/1 maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

            4 üncü maddesinde, hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu, bu işlemlerin, bir şey yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt ekmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,

            6/b maddesinde, işlemlerin Türkiye'de yapılmasının, hizmetin Türkiye'de yapılmasını veya hizmetten Türkiye'de faydalanılmasını ifade ettiği

            hükme bağlanmıştır.

            Buna göre, yurtdışındaki ana firmanın yapacağı ödemeler, firmanın yurt dışındaki firmaya Türkiye'de vermiş olduğu servis ve tanıtım hizmetlerinin karşılığı olduğundan KDV ye tabi bulunmaktadır.


Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
Akdeniz Denetim YMM Ltd.Şti.
Fax:0224 224 53 54
korayates@muhasebetr.com

(12.04.2012)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM