SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Envanter Listeleri Nasıl Çıkarılır?

Envanter Listeleri Nasıl Çıkarılır?

Cevap: Envanter esas itibariyle defter üzerine çıkarılır.

Şu kadar ki, işlerinde geniş ölçüde ve çeşitli mal kullanan büyük müesseseler envanterlerini listeler halinde tanzim edebilir.

Bu takdirde envanter listelerinin:

1. Sayfa üzerinden numaralanarak sıralanması;

2. Envanterin tanzim tarihine göre tarihlenmesi;

3. Envanteri çıkaran memur ile teşebbüs sahibi veya vekili tarafından imzalanması;

4. Aynen envanter defteri gibi saklanması;

şarttır.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(03.05.2021)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM