SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Elektronik Tebliğ Nedir?

Elektronik Tebliğ Nedir?

Cevap: Tebliğ yapılacak kimselere, tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabilir.

Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

Maliye Bakanlığı, elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili her türlü teknik altyapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(12.02.2021)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM