SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Kurumlar Vergisi veya Geçici Vergilerde Ödenen Hangi Vergiler Öncelikli Olarak Mahsup Edilecektir?

Kurumlar Vergisi veya Geçici Vergilerde Ödenen Hangi Vergiler Öncelikli Olarak Mahsup Edilecektir?

Cevap: Yurt dışında ödenen vergiler, Kurumlar Vergisi Kanununa göre hesaplanan kurumlar vergisinden öncelikle mahsup edilecek, artan tutarın bulunması halinde yurt içinde kesinti suretiyle ödenen vergiler ve geçici vergi mahsup edilecektir. Ayrıca, Kanunun 33 üncü maddesinde yer alan sınırlamalar asıl olmak kaydıyla zarar mahsubu veya istisnalar sonucu ilgili yılda Türkiye’de vergiye tabi kurum kazancının oluşmaması nedeniyle Türkiye’deki beyannamelere dahil edilen yurt dışı kazançlar üzerinden mahallinde ödenen vergilerin kısmen veya tamamen mahsubuna imkan bulunmazsa, bu mahsup hakkı izleyen üçüncü hesap dönemi sonuna kadar kullanılabilecektir.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(31.12.2020)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM