SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İcrada Hisse Senedi Satışlarında KDV

İcrada Hisse Senedi Satışlarında KDV

Soru: İcrada hisse senedi satışlarında KDV oranı ne olmalıdır ?

 

Cevap: KDV Kanununun 1/1 maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti kapsamında Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin, aynı maddenin 3-d bendinde ise, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışların KDV ye tabi bulunduğu hüküm altına alınmıştır.


Konu ile ilgili açıklamaların yapıldığı 15 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin "I. Müzayede Mahallinde Yapılan Satışlar" başlıklı bölümünde; bu satışlarda vergiyi doğuran olayın, satışın yapıldığı tarihte vuku bulduğu, verginin mükellefinin satışları düzenleyen özel ve resmi kişi ve kuruluşlar olduğu, KDV Kanununun 23/d maddesi hükmüne göre satılan malın kesin satış bedelinin katma değer vergisinin matrahı olacağı, ancak KDV Kanununun istisna maddelerine ilişkin hükümlerinin bu satışlar içinde geçerli olduğu açıklanmıştır. 


Öte yandan, aynı Kanunun 17/4-g maddesinde; külçe altın, külçe gümüş, kıymetli taşlar (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci, kübik, virconia) döviz, para, damga pulu, değerli kağıtlar, hisse senedi, tahvil ile metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıklarının tesliminin KDV den istisna olacağı hükmüne yer verilmiştir.


Dolayısıyla, hisse senetlerinin borsada işlem görüp görmemesinin bu uygulamaya bir etkisi bulunmamaktadır. 

 

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(12.10.2015)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM