e-Serbest Meslek Makbuzu Nedir? e-Serbest Meslek Makbuzu Zorunlu Mudur? [Detaylı Rehber]

e-Serbest Meslek Makbuzu Nedir? e-Serbest Meslek Makbuzu Zorunlu Mudur? [Detaylı Rehber]

e-Serbest Meslek Makbuzu Nedir? e-Serbest Meslek Makbuzu Zorunlu Mudur? [Detaylı Rehber]

MuhasebeTR Mevzuat Ekibi tarafından hazırlanan E-Serbest Meslek Makbuzu çalışmamızda; E-Serbest Meslek Makbuzu Nedir? Zorunlu Mudur? Geçiş Tarihi Nedir? detaylı bir şekilde incelenmiştir.

E-Serbest Meslek Makbuzu Nedir ve Kağıt Makbuzla Farkı Nedir?

En basit tanımla e-serbest meslek makbuzu kağıt serbest makbuzunun elektronik ortamda düzenlenmiş halidir. Dolayısıyla yeni bir belge türü değildir. Kağıt makbuzdan hukuki nitelikler bakımından hiçbir farkı yoktur.

Uygulamadan Nasıl Yararlanılacaktır?

Uygulamadan yararlanmak isteyen mükellefler;

  • Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla,
  • Başkanlık tarafından oluşturulan ve www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan GİB Portalı aracılığıyla,
  • Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla,

olmak üzere üç yöntemden herhangi birini seçerek yararlanabileceklerdir.

E-Serbest Meslek Makbuzu Mükellefe Nasıl Teslim Edilecektir?

 E-Serbest Meslek Makbuzu belgesini alan taraf bunu çıktı olarak isteyebilir. Böyle bir durumda, çıktı alınır ve ıslak imza atılır. Islak imzalı çıktı talep edilmediği müddetçe  elektronik ortamda iletilerek teslim edilmesi gerekmektedir. e-Serbest Meslek Makbuzu çıktısının ıslak imza ile imzalanması yerine serbest meslek erbabının imzasının notere tasdik ettirilip, e-Serbest Meslek Makbuzu üzerine atılacak ıslak imza yerine geçmek üzere hazır imzalı olarak düzenlenip teslim edilmesi de mümkündür.

E-Serbest Meslek Makbuzu Nasıl Muhafaza Edilecektir?

E-Serbest Meslek Makbuzunun elektronik ortamda muhafazası ve ibrazı gerekmektedir.

E-Serbest Meslek Makbuzunu alan taraf ise teslim yöntemine göre e-Serbest Meslek Makbuzunun kağıt çıktısını veya elektronik ortamdaki halini muhafaza ve ibraz etmeleri gerekmektedir.

E-Serbest Meslek Makbuzu Zorunlu Mudur Ve Geçiş Tarihi Ne Zamandır?

Hayır zorunlu değildir. Mükellefler, istemeleri halinde 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulamaya dahil olabileceklerdir.

E-Serbest Meslek Makbuzunda Bulunması Gereken Zorunlu Bilgiler Nelerdir?

E-serbest meslek makbuzunda bulunması gereken zorunlu bilgiler kâğıt ortamında düzenlenen serbest meslek makbuzundan farklı değildir. Buna göre elektronik ortamda düzenlenen serbest meslek makbuzunda aşağıdaki unsurların yer alması zorunludur.

  • Serbest meslek erbabının; adı, soyadı, vergi dairesi, VKN veya TCKN’si, adresi,
  • Müşterinin adı, soyadı veya unvanı, adresi, vergi mükellefi ise vergi dairesi, VKN veya TCKN’si,
  • Belgenin düzenlenme tarihi ile saat ve dakika olarak düzenlenme zamanı ve belge numarası,
  • Alınan paranın miktarı (varsa vergi tevkifatı tutarları ve katma değer vergisi tutarları ayrıntılı olarak gösterilecek şekilde).

E-İrsaliye, Müstahsil Makbuzu Veya Serbest Meslek Makbuzlarında Kayıtların Silinmesi Halinde Ne Yapılacaktır?

Elektronik kayıtların bozulması, silinmesi, zarar görmesi, işlem görememesi halleri ile olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, bu durum başkanlığa üç iş günü içinde bildirilir ve kayıtların nasıl tekrardan tamamlanacağına ilişkin ayrıntılı plan sunulur.

Uygulamaya Dahil Olanlar Ne Zamana Kadar Kağıt Belge De Düzenleyebilirler.

Elektronik belge uygulamalarına dahil olan mükellefler, uygulamaya dahil oldukları tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar, kâğıt ortamda da söz konusu belgeleri düzenleyebilirler. Ancak aynı anda hem elektronik hem de kâğıt belge düzenleyemezler. Elektronik belge veya kâğıt ortamdaki belgelerinden sadece birinin düzenlenmesi gerekmektedir. 

Elektronik Serbest Meslek Makbuzu (E-Serbest Meslek Makbuzu) Uygulaması

1. Mükellefler, e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasından; 

a) Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla, 
b) e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından oluşturulan ve www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan GİB Portalı aracılığıyla, 
c) Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla, 

olmak üzere üç yöntemden herhangi birini seçerek yararlanabileceklerdir.

Mükellefler, (a) ve (b) alt bentlerinde belirtilen yöntemlerden biri ile uygulamaya dahil olmak istediklerinde; Başkanlığın “www.efatura.gov.tr” internet adresinde yayımlanan “Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Başvuru Kılavuzu”na uygun olarak gerekli başvuru işlemlerini yerine getirmeleri gerekmektedir. 

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına (c) alt bendinde belirtilen yöntemle dahil olmak isteyen mükellefler; doğrudan Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerden herhangi birine başvuracak olup, bu mükelleflerin ayrıca Başkanlığa başvuruda bulunmalarına gerek bulunmamaktadır.

2. Özel entegratörlerin e-Serbest Meslek Makbuzu hizmeti verebilmesi için Başkanlıktan ayrıca e-Serbest Meslek Makbuzu özel entegratörlüğü izni alması gerekmektedir. Bu izni alabilmek için gerekli koşullar www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan kılavuzlarda yer almaktadır.

Elektronik ortamda düzenlenen ve elektronik sertifika ile imzalanan e-Serbest Meslek Makbuzu belgesinin, muhatabının talebi çerçevesinde ıslak imzalı kağıt çıktısı verilerek ya da elektronik ortamda iletilerek teslim edilmesi gerekmektedir. e-Serbest Meslek Makbuzu çıktısının ıslak imza ile imzalanması yerine serbest meslek erbabının imzasının notere tasdik ettirilip, e-Serbest Meslek Makbuzu üzerine atılacak ıslak imza yerine geçmek üzere hazır imzalı olarak düzenlenip teslim edilmesi de mümkündür. 

3. Tebliğ kapsamında Başkanlıktan e-Serbest Meslek Makbuzu izni alan mükelleflerin, elektronik ortamda oluşturdukları serbest meslek makbuzunu elektronik ortamda muhafaza ve ibraz etmeleri gerekmektedir. Kendisine e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlenen mükellefler ise; teslim yöntemine göre e-Serbest Meslek Makbuzunun kağıt çıktısını veya elektronik ortamdaki halini muhafaza ve ibraz etmeleri gerekmektedir. 

4. Düzenlenecek e-Serbest Meslek Makbuzlarının Başkanlık sistemlerinden elektronik ortamda sorgulanması ve doğrulanmasına imkan vermek üzere; karekoda veya barkoda belge üzerinde yer verilmesi zorunludur. 

5. e-Serbest Meslek Makbuzu ve Raporunun oluşturulması ve gönderilmesinde uyulması gereken format, standart ve Raporlama süresi www.efatura.gov.tr internet adresinde yayınlanan teknik kılavuzlarda açıklanmıştır.

6. 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında onaylanan Yeni Nesil Ödeme Kaydedici cihazlardan e-Serbest Meslek Makbuzunda bulunan bilgileri de ihtiva eden e-Serbest Meslek Makbuzu Bilgi Fişi’nin düzenleyen tarafından imzalanarak müşteriye verilmesi halinde söz konusu bilgi fişi nüshası da e-Serbest Meslek Makbuzunun kağıt çıktısı yerine geçer. Bu durum e-Serbest Meslek Makbuzunun, elektronik sertifika ile imzalanarak düzenlenmesi ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre elektronik ortamda düzenleyicisi tarafından muhafaza edilmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

7. e-Serbest Meslek Makbuzu zorunlu bir uygulama olmayıp, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca serbest meslek makbuzu belgesini düzenlemek zorunda olan mükellefler (noterler hariç), istemeleri halinde 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulamaya dahil olabileceklerdir.

8. e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasını kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemleri ile entegrasyonu yöntemi ile kullanan mükellefler ve e-Serbest Meslek Makbuzu hizmeti verme konusunda Başkanlıktan izin alan özel entegratörler, elektronik ortamda oluşturulan e-Serbest Meslek Makbuzu belgelerine ilişkin olarak, Başkanlığın www.efatura.gov.tr internet adresinde yayınlanan veri formatı ve standardına uygun “e-Serbest Meslek Makbuzu Raporu”nu elektronik sertifika ile zaman damgalı olarak imzalayarak www.efatura.gov.tr internet adresinde yayınlanan teknik kılavuzlarda açıklanan yöntem veya yöntemlerle Başkanlık sistemine elektronik ortamda aktarmak zorundadır.

Çalışmamız "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 487)" ve "TÜRMOB Sirküler"den yararlanılarak hazırlanmıştır.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM