YAZARLARIMIZ
Yunus Doğru
Yeminli Mali Müşavir
ymmyunusdogru@gmail.comKapanış Sonrası Gelen Mal Faturalarının KV ve KDV İndirimi

“Kapanıştan sonra gelen gider faturaların durumu” makalemizden sonra kapanıştan sonra gelecek mal faturalarının durumuna ilişkin çokça mail almamız üzerine; dönem içinde alınan ve stoklara dahil edilen malın faturasının kapanıştan sonra gelmesi halinde  mevzuat dahilinde yapılacak işlemler makalemizin konusunu oluşturmaktadır.

Dönem içinde alınarak stoklara dahil edilen malın faturasının dönem içinde işletmeye ulaşmaması sonucu kayıtlara alınamaması, söz konusu faturanın (kapanıştan sonra) takip eden yılda gelmesi halinde; malın dönem sonu envanter çalışmasında stokta olması ya da stokta olmaması (satılmış olması) durumunun Brüt satış karına etkisi farklılık gösterecektir.  Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için aşağıda iki örnekle ele alacağız.

1) 21.000,00 TL (KDV hariç) tutarındaki bir malın işletmeye teslim edilmesi, faturasının dönem kayıtlarında olmaması ancak malın dönem içinde satılmayıp dönem sonunda envanterde mevcut olması halinde “brüt satış karı”nın durumu;

2) 21.000,00 TL (KDV hariç) tutarındaki bir malın işletmeye teslim edilmesi, faturasının dönem kayıtlarında olmaması ancak malın dönem içinde 22.000,00 TL’ye satılmış olması halinde “brüt satış karı”nın durumu;

1- 21.000,00 TL (KDV hariç) tutarındaki bir malın işletmeye teslim edilmesi, faturasının dönem kayıtlarında olmaması ancak malın dönem içinde satılmayıp dönem sonunda envanterde mevcut olması halinde “brüt satış karı”nın durumu;

Faturasız mal öncesi 153 hesap tutarı   

   150.000,00

Stok (-) (76.000+21.000)

     97.000,00

Satılan Ticari Mal Maliyeti

     53.000,00

Satışlar

   250.000,00

Brüt Satış Kar'ı

   197.000,00

Yukarıda görüleceği üzere, malın stoklarda olması envanter değerlemesine dahil olmuş, ancak giriş faturasının olmaması neticesinde, mal bedeli 21.000 TL kadar fiktif brüt satış karına sebep olmuştur. Böyle bir durumun varlığında, kapanıştan sonra gelen mal faturasının dönem KV beyanında “Diğer İndirimler ve İstisnalar” bölümünde gerekli açıklamalar da yapılarak indirilmesi mümkün olup, böylece fiktif karın vergilendirilmesi engellenmiş olacaktır.

Faturasız mal envanterde sayılıp değerlendiği için bir sonraki yıla değeri üzerinden devredileceğinden (açılış bilançosunda 153 -Ticari Mallar 97.000,00 TL olacağından) , daha sonra satışı halinde herhangi bir fiktif kar oluşumu da meydana gelmeyecektir.

2- 21.000,00 TL (KDV hariç) tutarındaki bir malın işletmeye teslim edilmesi, faturasının dönem kayıtlarında olmaması ancak malın dönem içinde 22.000,00 TL’ye satılmış olması halinde “brüt satış karı”nın durumu;

Faturasız mal öncesi 153 hesap tutarı   

   150.000,00

Stok (-)

     76.000,00

Satılan Ticari Mal Maliyeti

     74.000,00

Satışlar

   272.000,00

Brüt Satış Kar' ı

   198.000,00

 

 

Yukarıda görüleceği üzere, 21.000,00 TL’ye alınan mal, 22.000,00 TL’ye satılmıştır. Brüt satış kar’ı 1.000,00 TL olması gerekirken, giriş faturası olmadığından yine 21.000,00 TL fiktif brüt satış karı oluşmuştur. Bu durumda 21.000,00 TL mal faturası KV beyanında “Diğer İndirimler ve İstisnalar” bölümünde gerekli açıklamalar da yapılarak indirilmesi mümkün olup, böylece fiktif karın vergilendirilmesi engellenecektir.

a) Konuya ilişkin KDV düzenlemeleri

01.01.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 7104 sayılı Kanun’un 8. maddesi ile KDV Kanunu’nun 29/3. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

“İndirim hakkı, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir.”

Söz konusu değişiklikle, ait olduğu yılda defterlere kaydedilemeyen ve indirim konusu yapılamayan emtia/maliyet ve gider faturalarının, takip eden yılın sonuna kadar defterlere kaydedildiği ayda indirimine izin verilmiştir.

b) Yapılması gereken muhasebe kayıtları

Dönem içinde gelmeyip, takip eden yılda gelen 21.000,00 TL matrah 3.780,00 TL KDV tutarlı mal faturasının muhasebe kaydı

----------------------------------------------------------------/------------------------------------

689.OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR               21.000,00

- Önceki yıla ait mal faturası

191 İNDİRİLECEK KDV                                               3.780,00

            320 SATICILAR                                                                       24.780,00

-------------------------------------------------------------------/------------------------------------

900 KANUNEN KANUL EDİLMEYEN GİDERLER             21.000,00

- Önceki yıla ait mal faturası

            901 KKEG KARŞI HESAP                                                   21.000,00

-------------------------------------------------------------------/------------------------------------

Not 1: Önceki yıl mal faturasını 153 hesaba yazmak karışıklık yaratır çünkü, bir önceki yıl dönem sonu envanterinde mal diğer mallarla birlikte değerlenerek TL karşılığı açılış bilançosunda yer almıştır.

Not 2: Kapanıştan sonra gelen faturaların döneme ait KV Beyanında Diğer İndirimler ve İstisnalar bölümünde gerekli açıklamalar da yapılarak indirilmesinin mümkün olduğu T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü tarafından verilen özelgede (Sayı: B.07.1.GİB.4.45.15.01-125[49.01.07]-78 Tarih: 20/08/2013) vurgulanmıştır. Konuya ilişkin ayrıntı daha önce yayınlanan “Kapanış Sonrası Gelen Gider Faturalarının KV ve KDV İndirimi” makalemizde mevcuttur.

Faydalı olması dileğiyle …

07.03.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM