YAZARLARIMIZ
Yunus Doğru
Yeminli Mali Müşavir
dogruy@hotmail.comDeğersiz Alacaklarda KDV İndirimi (12.01.2021)


Öz Varlık Hesaplarının TTK 376. Maddesi Kapsamında İrdelenmesi (05.01.2021)


KGK Kararından Dönmeli (02.12.2015)


Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (KKEG) Mevzuatı ve Muhasebesi (27.08.2014)


Mahkemelerce Hükmolunan Avukatlık Ücretlerine İlişkin Yeni Belge Düzeni (07.08.2014)


Maddi Duran Varlıkların Alış ve Satışında Dikkat Edilecek Hususlar (20.06.2014)


Gelir ve Giderlerde Tahakkuk ve Dönemsellik Kuralı (27.09.2013)


GSM Faturalarına Dikkat ! (13.08.2013)


Yurtdışı Gündelikler (Harcırah) (26.07.2013)


Sağlık Turizmine İlişkin Vergi Düzenlemeleri (08.02.2013)


Dönem Sonunda Değerleme (14.01.2013)


Muhtasar Beyannamedeki Kira Ödemeleri Sorunu (07.01.2013)


Yeni TTK’Ya Göre Borca Batık Olma Durumu (05.10.2012)


Vergi Hukukumuzdan Yanıltıcı Belge Kavramı (13.09.2012)


Yeni TTK Uygulaması (6335 Sayılı Kanun Değişikliği Sonrası) (25.07.2012)


Yeni TTK Uygulamaya Girmeden Önce Türkiye Gerçeği ve Bir Durum Tespiti (25.01.2012)


Muhasebenin Alfabesi Üzerine Birkaç Söz (26.12.2011)


Yeni TTK Ve Yeni (HUMK) Hukuk Usulü Mahkemeler Kanunu’na Göre Ticari Defterlerin Delil Niteliği (28.11.2011)


Sermaye Ve Şahıs Şirketi Tercihinin Sonuçları (22.08.2011)


6111 Sayılı Yasa Kapsamında Faydalanılan Ortaklar Cari Hesabının Muhasebesel Sonuçları Ve TTK Karşısındaki Durumu (12.05.2011)


Anonim ve Limited Şirket Toplantıları (04.04.2011)


GÜNDEM