YAZARLARIMIZ
Yunus Doğru
Yeminli Mali Müşavir
dogruy@hotmail.comKGK Kararından Dönmeli

Tarih: 02.01.2015 

 

3568 sayılı kanun uygulamaları gereği bilanço esasında defter tutan işletmelerin SMMM'leri olmak zorundadır. Bu işletmelerin beyannameleri e-beyan sorumluluk sözleşmesi ile yine SMM' lerin vermesi zorunludur. Bu işletmelerin beyannamelerini naracılık sözleşmeleriyle gönderilmesi mevzuat açısından mümkün değildir.

Ancak benim de katılmadığım sulandırılmış bir istisnası var şöyleki;

Konuya ilişkin tarihsel süreci kısaca özetlemede yarar var. 3568 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği dönemlerde kural olarak SMMM' si olmayan firmalara YMM'lerin tam tasdik yapması yasaktı. İşin doğasına uygun olanı da buydu ve ben hala aynı kanaati taşıyorum. Sonra bu konu yargıya taşındı ve olay şu şekle dönüştü. Bana göre sulandırıldı. 

" Muhasebe organizasyonu denetime elverişli olan firmaların YMM tam tasdik sözleşmelesi yapması halinde  ayrıca SMMM  mecburi değildir." denildi.

Bu uygulama işi yörüngesinden kaydırmakla kalmayıp, gerçek anlamda YMM hizmeti vermeye çalışan meslektaşların işlerini zorlaştırdı. SMMM' lere de ayıp oldu.

Oysa bağımlı yada bağımsız muhakkak surette SMMM'si  olmayan firmaların YMM tam tasdik sözleşmesi yapması doğru değildir. Bu uygulama değişmelidir.

Elektronik ortamda beyan vermeye sıra gelince; SMMM si olmayan YMM tam tasdik sözleşmeli firmalar. YMM Tam Tasdik Sözleşmeleriyle vergi dairesine müracaat ederek  kendi adlarına şifre alarak beyannamelerini verdiler. Bu uygulama halen bu şekilde devam etmektedir. (Tabi arada başka şekilde yaparak saçmalayanlar da yok değil.)

Gelelim KGK nın 25.12.2014 tarih 55037611-050-01-04 (04/01) nolu  Kurul Kararı'na  

Söz konusu karar aşağıdadır.

'' 25/12/2014 tarih ve 55037611-641-495 sayılı müzekkerenin incelenmesi üzerine, Maliye Bakanlığı tarafından 340 ve 405 Seri Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile mükelleflerin vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini elektronik ortamda göndermelerine imkan tanınmış meslek mensuplarından “aralarında hizmet sözleşmesi bulunmayan, münferit talepte bulunan müşterileriyle Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi” akdetmiş olanların aynı şirketin bağımsız denetimini yapmaları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmiş olup:

(a)Bağımsız Denetimini üstlendiği mükellef şirket ile aralarında başkaca hizmet sözleşmesi bulunmaması, defterlerinin tutulması, finansal tablolarının hazırlanması gibi mesleki hizmetlerin verilmemesi,

(b)Münferit talepte bulunan müşterileriyle mevzuatında öngörülen şekilde aracılık sözleşmesi akdetmiş bulunması,

şartıyla, yetki verilmiş olan meslek mensuplarının “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi”ne istinaden sadece vergi beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesine aracılık edilmesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 400 üncü maddesi çerçevesinde denetimle bağdaşmayan işler kapsamında olmadığına,

karar verilmiştir.''

KGK, bu kararı mevzuatın hangi dayanaklarına  göre verdiğini ben anlamış değilim Bu karar  mevzuata, işin doğasına aykırı; son derece tehlikeli ve isabetsiz olmuştur. şöyle ki;

1.Bu karar bağımsız denetimin ruhuna, amacına ve mevzuatına aykırıdır. Bağımsız denetçi bir firmanın beyannamelerini neden versin. Beyannamesini vermeyi beceremeyen firmanın bağımsız denetimi nasıl yapılır.

2. Bağımsız denetçiler daha bismillah denetim tecrübesi yaşamadan, bu kararla denetimi yapılan firmanın defterinin bağımsız denetçi tarafından tutulmasının yolu   zimnen açmış olur..

3. Bu hususun büyük denetim firmaları için yapıldığını biliyorum. Ancak o çaptaki firmaların gizli gizli defter tutma uygulamalarından bir an önce vazgeçmeleri gerekiyor keza her türlü ayıp oluyor.

Toplumlar, topluluklar yazılmış ve yazılmamış yerleşmiş kurallarla yönetilir.

Bilinen bazı ülkelerin Anayasaları dahi yazılı değil.

 Benim ülkemde de yazılı kurallar kişilerin isteklerine göre yönlendiriliyor. Bu kimseye fayda getirmez.

Umarım KGK'nın sayın yöneticileri bu karardan vazgeçer.

Saygılarımla

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz)
GÜNDEM