YAZARLARIMIZ
Umut Özer
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
umutoozer@gmail.comŞirket Ortağı Olan Müdürün Kızına Verilen Eğitim Bursu Gider Yazılabilir Mi?                                                    

Tarih: 17/08/2017

 

Merhaba değerli okurlar, bu yazımızda şirket ortağı olan müdürün kızına verilen eğitim bursunun Kurumlar Vergisi yönünden gider yazılıp yazılamayacağı konusunu irdeleyeceğiz. Öncelikle konuyu genel olarak ele almakta fayda var.

Kurumların gerek eğitime destek vermek gerekse gelecek planlamaları olarak başarılı öğrencileri iş hayatına başladıklarında istihdam edebilmek için eğitim aşamasında burs vermeleri günümüzde çok sık görülmeye başlanmıştır. Burada şirketler için işlemin başında ilk akla gelen soru verilen bursun kurum kazancının vergilendirilmesinde gider olarak yazılıp yazılamayacağı.

Bilindiği üzere 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6. maddesinde, kurumlar vergisinin, kanunun birinci maddesinde yazılı mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmış olup, ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazancından hangi giderlerin indirileceği ise Gelir Vergisi Kanunun 40. ve Kurumlar Vergisi Kanunun 8. maddelerinde hüküm altına alınmıştır.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 28. maddesinin 1 ve 2.  fıkralarında; resmi ve özel müesseseler ve şahıslar hesabına yabancı memleketlerde tahsilde ve ya stajda bulunan öğrenci ve memurlara gider karşılığı olarak verilen paralar ve resmi ve özel müesseselere ve şahıslar hesabına Türkiye’ de tahsilde bulunan öğrenciye iaşe, ibate ve tahsil gideri olarak ödenen paralar şeklinde bahsedilmiş ve bu ödemelerin gider olarak yazılabileceği belirtilmiştir.  

Kurumların öncelikle indirimden faydalanmak için bazı yerine getirmek zorunda oldukları şartlar bulunmaktadır;

1.       Yapılan ödemelerin yiyecek, barınma giderleri ve tahsil giderlerinin karşılanmasına yönelik olması,

2.       Ödemelerin öğrencilerin kendilerine yapılıyor olması,

3.       Verilen bursun şirketin faaliyetine uygun olması,

4.       Taraflar arasında eğitimin bitimine müteakip “Zorunlu Hizmet Yükümlülüğü Sözleşmesi” yapılması,

5.       Burs verilecek öğrencilerin Türkiye çapında açılacak ve her öğrencinin katılabileceği bir yarışma sınavıyla seçiliyor olması,

6.       Verilen bursun miktarı, işin önemi ile orantılı olması,

7.       Sağlanan menfaatlerin geçmişte yapılan veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığı olmaması, gerekmektedir.

Yukarıda sayılan şartlar dâhilinde yapılan burs ödemeleri kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilebilir. Ancak şartları taşımayan ve yine de burs verilen öğrencilerin giderleri hesaplarda gider olarak yazılamaz. Bu giderlerde kurumlar Vergisi Kanunumuzun 10/1-c maddesine göre iki şarta bağlanmıştır;

1.       Söz konusu ödemeler yıllık toplamı kurum kazancının % 5’ ini aşmamalı,

2.       Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara makbuz karşılığında yapılmalı,

Zaman ayırıp okuyan meslektaşlara faydalı olması dileğiyle, saygılarımla.

 

 Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 

 

GÜNDEM