YAZARLARIMIZ
Umut Özer
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
umutoozer@gmail.comGMSİ Beyanında Gider Yöntemleri ve İndirilecek Giderler (22.10.2020)

Ödenmeyen veya Ödeme Süresi Uzatılan SGK Primlerinin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu ve Muhasebe Kaydı (28.05.2020)

Kar Payı Avansı Hakkında Bilinmesi Gerekenler (07.02.2020)

2020 Yılında E-Defterleri Üçer Aylık Yüklemek Mümkün! (20.01.2020)

Kuyumculuk, Sarraflık ve Mücevheratçılık Faaliyetinde Bulunan Mükelleflerin Fatura Kesme Zorunluluğu (10.01.2020)

Yoklama İşlemlerinde Devrim Gibi Değişiklik! (10.10.2019)

Kira Artış Oranı Tavanında Son Değişiklik (06.03.2018)

Dövizli Kira Sözleşmelerinin Damga Vergileri Hakkında Yeni Sirküler (23.11.2018)

Dövizle Kira Dönemi Sona Erdi! Çarşı Pazar Karışacak! (14.09.2018)

7143 Sayılı Kanun Kapsamında KDV Artırımında Bulunanların Özel Esaslar Karşısındaki Durumu (07.09.2018)

İhracatta Yeni Yaptırımlar (05.09.2018)

7143 Sayılı Kanunda Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Matrah Artırımı (11.06.2018)

KDV Kanunu 13/i Maddesi Konut ve İşyeri Satışlarında İstisna Uygulaması (11.04.2018)

30 Nisan Tarihine Kadar Bu Formu Doldurmayı Unutmayın! (04.04.2018)

Türk Parasının Değerini Koruma Hakkında Tebliğ Özeti (05.02.2018)

%5‘lik Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi İndirimi ve Şartları (10.01.2018)

Yabancı Uyruklu Müşterilere Araç Kiralanması Durumunda Alınan Ödemelerin Tevsik Zorunluluğu (21.09.2017)

Bağış ve Yardımlar İle Muhasebeleştirilmesi (29.08.2017)

Şirket Ortağı Olan Müdürün Kızına Verilen Eğitim Bursu Gider Yazılabilir Mi? (17.08.2017)

Serbest Bölgeden Düzenlenen İade Faturalarında Bir KDV Hikâyesi (06.06.2017)

Asgari Geçim İndirimi Haczedilebilir Mi? (10.04.2017)

Hükümetin Terör Örgütlerinin Eylemlerine Yönelik Tedbir Aldığı Gübrelerin İzlenmesine Yönelik Tebliğ Resmi Gazetede Yayınlandı (06.04.2017)

Kıdem Tazminatı Hesaplamasında Raporlu Olunan Günlerin Durumu (19.07.2016)

431 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ Nin Mükelleflere Getirdiği Kayıt Saklama Gereksinimleri (17.02.2016)

Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Bilinmesi Gerekenler (12.11.2016)

Mal İhracatında KDV İstisnası (11.11.2015)

Fazla veya Yersiz Ödenen KDV’ nin İadesi (21.08.2015)

Yurt Dışı İştirak Kazançları İstisnası ve İstisnadan Yararlanma Koşulları (07.08.2015)

Sat Geri Kirala (Sell And Leaseback) İstisnasının Mevzuat Açısından Kapsamı ve Kurumlara Getirdiği Avantajlar (22.07.2015)

Taşınmazlar ve İştirak Hisseleri İle Kurucu Senetleri, İntifa Senetleri ve Rüçhan Hakları Satış Kazancı İstisnası (10.07.2015)

GÜNDEM