YAZARLARIMIZ
Tolga Berikten
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
Patent & Marka Vekili
berikten@yahoo.comTaşınmazların Vergisiz Kısmı Bölünme Yoluyla Devrinde Son Günler

05.07.2023 tarihi itibarıyla da yürürlüğe giren 7456 sayılı Kanun ile, taşınmazların, vergisiz kısmi bölünme işlemi kapsamında şirket aktifinden çıkarılmasına imkân sağlayan düzenlemeye 01.01.2024 itibari ile son veriliyor.

Sermaye şirketlerinin ve dolaylı olarak da ortaklarının kısmı bölünme kapsamında kaybedeceği haklara bakmadan önce kısmi bölünme tanımını yapalım.

Kurumlar vergisi kanunun 19. Maddesinde tanımlandığı hali ile,

b) Kısmî bölünme: Tam mükellef bir sermaye şirketinin veya sermaye şirketi niteliğindeki bir yabancı kurumun Türkiye'deki iş yeri veya daimî temsilcisinin bilânçosunda yer alan taşınmazlar ile en az iki tam yıl süreyle elde tutulan iştirak hisseleri ya da sahip oldukları üretim veya hizmet işletmelerinin bir veya birkaçını kayıtlı değerleri üzerinden aynî sermaye olarak mevcut veya yeni kurulacak tam mükellef bir sermaye şirketine devretmesi, bu Kanunun uygulanmasında kısmî bölünme hükmündedir. Ancak, üretim veya hizmet işletmelerinin devrinde, işletme bütünlüğü korunacak şekilde faaliyetin devamı için gerekli aktif ve pasif kalemlerin tümünün devredilmesi zorunludur. Kısmî bölünmede devredilen varlıklara karşılık edinilen devralan şirket hisseleri, devreden şirkette kalabileceği gibi doğrudan bu şirketin ortaklarına da verilebilir. Taşınmaz ve iştirak hisselerinin bu bent kapsamında devrinde, devralan şirketin hisselerinin devreden şirketin ortaklarına verilmesi halinde, devredilen taşınmaz ve iştirak hisselerine ilişkin borçların da devri zorunludur.

YIL BAŞINDA KAYBEDİLMİŞ OLACAK OLAN HAKLAR NELER?

KVK Madde 20: Bu Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen işlemlerden doğan kârlar hesaplanmaz ve vergilendirilmez denilerek kısmi bölünme işlemlerinde kurumlar vergisine dönük vergilendirmenin olmayacağını açıklamıştır. Taşınmaz ibaresi madde metninden 01.01.2024 itibari ile çıkarılacağından yeni yıldan itibaren kısmi bölünmeye konu edinilen taşınmazlar vergiye tabi olacaktır.

Peki kısmi bölünmenin başka hangi avantajları var?

KDVK 17/ 4-c maddesi ile kısmi bölünme KDV ‘den istisnadır.

Damga vergisi kanunun 9. Maddesi uyarınca damga vergisinden istisnadır.

Görüleceği üzere kısmi bölünme yoluyla pek çok vergisel avantaj var iken bunlar taşınmazlar için yeni yıl ile beraber kaybedilmiş olacaklar.

Bu hakların kaybedilmemesi için özellikle gelecekte bir şekilde elden çıkarılacak olan taşınmazların kısmi bölünme yoluyla devri için tescil işlemlerinin en geç 31.12.2023 tarihinde bitirilmesi yararlı olacaktır.

04.10.2023

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM