YAZARLARIMIZ
Soner Ülgen
Yeminli Mali Müşavir
Eski Baş Hesap Uzmanı
sonerankara@yahoo.comHazır Beton Alımı Yapım İşi Olarak KDV Tevkifatı Kapsamındadır

Bilindiği üzere yapım işlerinde işlemin tevkifata tabi olup olmadığı, ana işin yapım işi kapsamında tevkifata tabi olup olmadığına göre belirlenmektedir. Yapım işinin tevkifata tabi olup olmadığı hususu ise iki kritere göre belirlenmektedir. Bunlardan birinci kriter yapım işlerinin KDV Genel Tebliği’nde sayılmış belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilmesi durumu tevkifat için tek başına yeterlidir. Burada yapım işinin bedeli konusunda herhangi bir sınırlama yoktur. İkinci kriter gerçek usulde KDV mükelleflerine karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL üzerinde olan yapım işlerinin katma değer vergisi tevkifatı kapsamında değerlendirilmesidir.

Öte yandan, belirlenmiş sayılanlara karşı ifa edilen yapım işleri ile gerçek usulde KDV mükelleflerine karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL üzerinde olan yapım işlerinin tamamen veya kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredilmesi halinde, işi devreden her yüklenici tarafından kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden (4/10) oranında tevkifat yapılması gerekmektedir. 

Gerçek usulde KDV mükelleflerine karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL üzerinde olan yapım işlerinin tamamen veya kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredilmesi halinde, ilgili aşamada bedelin 5 milyon TL'lik sınırı aşıp aşmadığına bakılmaksızın tevkifat yapılacaktır.

Buna göre; KDV mükelleflerine karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL üzerinde olan işlerinin iş bazında değerlendirilmesi ve KDV dahil 5 milyonun üzerinde olan işin tamamı KDV mükellefine karşı üstlenilen şirketin bu işin bir bölümünü alt taşeronlara devretmesi halinde devredilen kısımla ilgili herhangi bir tutar sınırlaması olmaksızın KDV tevkifatı yapılacaktır. Ancak aynı işin KDV mükellefine karşı birden fazla şirket tarafından üstlenilmesi durumunda aynı projeye dahil işlerin KDV tevkifatına tabi olması için birbirinden bağımsız olarak her birinin KDV dahil bedelin 5 milyonun üzerinde olması gerekiyor.

Projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle iş bedelinin daha sonra 5 milyon TL’yi aşması halinde, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulanacağı gözden kaçırılmamalıdır.

Özetle; belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilen yapım işlerinin tamamen veya kısmen alt yüklenicilere veya daha alt yüklenicilere devredilmesi halinde katma değer vergisi tevkifatı her aşamada yapılacaktır. Yine KDV dahil bedeli 5 milyon TL üzerinde olan yapım işlerinin tamamen veya kısmen alt yüklenicilere veya daha alt yüklenicilere devredilmesi halinde KDV tevkifatı tutar sınırı olmaksızın yapılacaktır.

Hazır Beton’ da KDV Tevkifatına Dikkat!

Hazır betonun hazırlanması, nakli ve yerine konulması işinin belirli bir yapım işinin bölümlerini teşkil eden işlerden olması ve bu nedenle inşaat taahhüt işi olarak kabul edilmesi nedeniyle, şartların varlığı halinde hazır beton taahhüt ve temini hizmeti tevkifat uygulaması kapsamındadır. Hazır betonun nakli ve yerine konulması işinin imalatçı firma tarafından yapılmasının uygulamaya etkisi bulunmamaktadır.

Belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilen hazır betonun hazırlanması, nakli ve yerine dökülmesi hizmeti ile gerçek usulde KDV mükelleflerine karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL üzerinde olan işlerde hazır betonun hazırlanması, nakli ve yerine dökülmesi hizmetine ilişkin olarak düzenlenecek faturalarda sorumlular tarafından (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.  

Ana işin yukarıda yer alan iki kriterden birisinden kaynaklı yapım işi kapsamında tevkifata tabi olması durumunda, hazır beton tesliminde herhangi bir tutar sınırlaması söz konusu olmaksızın KDV tevkifatı yapılacaktır.

Tek başına beş milyonun üzerinde hazır beton alımı yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde tevkifat kapsamında değerlendirilecektir.

Öte yandan, yurt içinden serbest bölgelere hazır beton gönderilmesi 3065 sayılı KDV Kanununun 11/1-a kapsamında ihracat teslimi olarak değerlendirilerek KDV'den istisna tutulacaktır.

Vergi İdaresi Tarafından Bazı Mal Alımlarında KDV Tevkifatına İlişkin Verilen Görüşler

  • İhale yoluyla temin edilen "agrea ve mıcır temini işi" teslim mahiyetinde bir işlem olduğundan Şirketiniz tarafından bu teslimler nedeniyle hakkediş ödemeleri üzerinden hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır.[1]
  • İl Özel İdaresi Altyapı Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde ... Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından ihale edilen ve uhdenizde kalan "... ve ... Konaklama Tesislerinde Mıcır Alımı ve Nakliyesi" hizmetinin yapım işi olarak değerlendirilmesi ve hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.[2]
  • Belediyeler KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1/b) bölümünde tevkifat uygulayacak belirlenmiş alıcılar arasında yer almadığından, belediyelere karşı ifa edilen yapım işi tevkifata tabi değildir. Diğer taraftan, belediyelerin ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetleri nedeniyle belediye bünyesinde iktisadi işletme oluşması halinde bu iktisadi işletme için ayrı KDV mükellefiyeti tesis edilecek ve iktisadi işletmeye verilen bedeli KDV dahil 5 milyon TL ve üzerindeki yapım işlerinde Tebliğin (I/C-2.1.3.2.1.1) bölümü kapsamında (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere veya daha alt yüklenicilere devredilen yapım işlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılacağı tabiidir.[3]
  • Öte yandan, 60 Numaralı KDV sirkülerinin 3.6.5.1 bölümünde inşaat taahhüt kapsamında değerlendirilen işler ayrıntılı olarak sayılmıştır. Örneğin,  alüminyum doğrama, alçıpan tavan (alüminyum, polikarbon levha vb.) çatı kaplama, çatı trapez, alüminyum cephe giydirme aydınlatma armatür ve spot işlemleri,  gaz beton elemanları yapımı, hasır çelik yapımı, hazır beton imal edilip mikserlerle götürülerek kalıplara dökülmesi işi (çimento, çakıl, kum ve suyun transmikserlerle karıştırılarak ve şantiyeye nakledilerek pompalarla daha önce hazırlanmış betonarme kalıplara basılması), hazır demir imalatı (betonarme demirlerinin projesine göre imalatçı tarafından fabrikada kesilip etriye, çiroz, pilye, gönye ve diğer bükme işlerinin hazırlanıp inşaat sahasına nakli ve kalıbı hazır katlara çıkarılıp yine projesine göre yerine monte edilerek beton atmaya hazır hale getirilmesi işlemi vb inşaat taahhüt kapsamında şartların varlığı halinde KDV tevkifatına tabi olacak işlerdir.

[1] Van Defterdarlığının 25.08.2020 tarih ve 13554 sayılı muktezaları

[2] Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 25.02.2013 tarih ve 64958909-015-8 sayılı muktezaları

[3] Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 03.06.2021 tarih ve 37017 sayılı muktezalar

09.01.2023

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM