YAZARLARIMIZ
Soner Ülgen
Yeminli Mali Müşavir
Eski Baş Hesap Uzmanı
sonerankara@yahoo.com



Kayıt ve Beyan Dışı Kazanç Kar Dağıtımı Olarak Vergilendirilebilir

Ortaklardan ayrı bir kişiliğe sahip olan sermaye şirketlerinin asıl amacı, kazanç elde etmek ve bu kazancı ortaklarına dağıtmaktır.  Bir sermaye şirketinin kayıt ve beyan dışı bıraktığı kazancın yasal defter kayıtlarına veya bilançolarına yansıdığı söylemek imkansızdır. Kayıt ve beyan dışı bırakılan kazançlarla ilgili vergi inceleme elemanlarınca kar dağıtımına bağlı tevkifatlar yapılmaktadır. Diğer deyişle vergi inceleme elemanları kayıt ve beyan dışı bırakılan kazançları yasal prosedür uygulanmadan ortaklara dağıtıldığını kabul etmektedirler.

Eğer kayıt ve beyan dışı bırakılan kazanç tekrar işletme bünyesine ortaklara borçlar hesabı yoluyla veya sermaye artırımı yoluyla tekrar işletme bünyesine kazandırıldığında karın dağıtıldığının kabulü olanaksızdır. Bu tür durumlarda ispat külfeti iddia edene ait olacaktır. Kayıt ve beyan dışı bırakılan kazancın kurum bünyesinde kaldığı ve elde edildiği dönemde ortaklara dağıtılmadığı hususunun ispat külfetinin, hayatın olağan akışına aykırı olan bu durumu iddia eden mükellef kuruma ait olduğunun kabulü gerekir.

Vergi yargısının konuya bakış açısı önem arz etmektedir. Danıştay 3. Dairesinin, 04.05.2017 gün ve E:2015/5926, K:2017/3590 sayılı kararında “ Şirketin yetkili organlarınca alınmış herhangi bir kâr dağıtımı kararı bulunmasa dahi, beyan dışı bırakılan karın ortaklar tarafından fiilen elde edildiğinin kabulü gerekeceğinden ve gelir (stopaj) vergisi yönünden vergiyi doğuran olay beyan dışı bırakılan kurum kazancının elde edildiği takvim yılını izleyen yılın Nisan ayında kâr payı elde edilmekle doğacağından, kurumlar vergisinin tarh zamanaşımına uğramış olmasından dolayı gelir (stopaj) vergisinin de tarh zamanaşımına uğradığı sonucuna varılamaz”

Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu tarafından verilen E. 2018/1172, K. 2019/64 sayılı kararında “ Kayıt ve beyan dışı bırakılan ve yasal defter ve bilanço kayıtları ile kurum bünyesinde bulunduğu ispat edilemeyen kurum kazancının ortaklara dağıtıldığının kabulü gerekir”

Görüleceği üzere bu kararda üç nokta önem arz etmektedir. 

  1. Kar dağıtım prosedürüne de uyulmadan kar dağıtılmış kabul edilebilir.
  2. Zamanaşımına uğrayan yılla ilgili kayıt ve beyan dışı bırakılan kazanç ile ilgili vergiyi doğuran olay izleyen yılda doğacağından zamanaşımı hükümleri uygulanamayacaktır.
  3. Kayıt ve beyan dışı bırakılan kazancın kurum bünyesinde bulunduğu ispat edilirse kar dağıtımından söz edilemeyecektir.

 “ Bilgiyi paylaşarak, insanların başarıya bizden daha kolay ulaşmalarını sağladığımız için mutluluk duyabilmeliyiz. “

Saygılarımızla

12.11.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM