YAZARLARIMIZ
Soner Ülgen
Yeminli Mali Müşavir
Eski Baş Hesap Uzmanı
sonerankara@yahoo.comŞüpheli Alacak Karşılığı Her Zaman Ayrılabilir

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 323’üncü maddesinin birinci fıkrasında, ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesiyle ilgili olmak şartıyla dava veya icra safhasında bulunan alacakların şüpheli alacak sayılacağı ve ikinci fıkrasında şüpheli alacaklar için değerleme gününün tasarruf değerine göre pasifte karşılık ayrılabileceği öngörülmüştür.

Görüleceği üzere, Kanunda yer alan düzenlemede alacağın şüpheli hale geldiği tarihte karşılık ayrılmasını zorunlu kılan bir hükme yer verilmemiştir. Önemli olan alacağın maddede gösterilen niteliklere sahip olup olmadığı hususudur. Dönemin değişmesiyle alacağın şüpheli olma niteliğini kaybettiğinin kabulü kanunda öngörülmeyen, bu nedenle de kanunla tanınan bir hakkın bertaraf edilmesi anlamına gelecektir.

Her ne kadar vergi idaresinin şüpheli alacak karşılığı uygulamasına bakışı, alacağın şüpheli hale geldiği vergilendirme döneminde karşılık ayrılması olsa da konu ile ilgili farklı ve haklı görüşler mevcuttur.

Danıştay 4. Dairesinin 13.02.2014 gün ve E:2010/3320, K:2014/805 sayılı kararında; “Vergi inceleme raporu ekinde tahsil edilemeyen alacaklarla ilgili olarak başlatılan icra takiplerine ilişkin belgelere yer verilmiş olup, 2006 yılı itibarıyla söz konusu alacakların şüphelilik halinin devam ettiği anlaşıldığından, alacakların şüpheli hale geldiği yıllarda karşılık ayrılmamasının önemi bulunmamaktadır. Bu durumda, şüphelilik hali devam eden alacaklar için uyuşmazlık döneminde karşılık ayrılmasında hukuka aykırılık bulunmadığından, Ankara 1. Vergi Mahkemesinin 19.03.2010 günlü ve E:2009/2756, K:2010/814 sayılı kararını bozmuştur.”

Yargının şüpheli ticari alacak karşılığı uygulamasına bakışında altı çizilmesi gereken nokta karşılık ayrılan dönemini önemi yoktur, şüpheli ticari alacak için gerekli şartlar devam ettiği sürece karşılık istenilen dönemde ayrılabilir. Benim de kişisel olarak katıldığım bir yaklaşımdır.

13.04.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM