YAZARLARIMIZ
Soner Ülgen
Yeminli Mali Müşavir
Eski Baş Hesap Uzmanı
sonerankara@yahoo.comŞirketin Kendi Paylarını İktisap Etmesi

1- YASAL DÜZENLEME

Şirketin kendi paylarını iktisap etmesi Türk Ticaret Kanununun 379’ncu maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemeye göre:

Şirketin kendi paylarını iktisap veya rehin olarak kabul etmesi

 MADDE 379-

(1) Bir şirket kendi paylarını, esas veya çıkarılmış sermayesinin onda birini aşan veya bir işlem sonunda aşacak olan miktarda, ivazlı olarak iktisap ve rehin olarak kabul edemez. Bu hüküm, bir üçüncü kişinin kendi adına, ancak şirket hesabına iktisap ya da rehin olarak kabul ettiği paylar için de geçerlidir. (2) Payların birinci fıkra hükmüne göre iktisap veya rehin olarak kabul edilebilmesi için, genel kurulun yönetim kurulunu yetkilendirmesi şarttır. En çok beş yıl için geçerli olacak bu yetkide, iktisap veya rehin olarak kabul edilecek payların itibarî değer sayıları belirtilerek toplam itibarî değerleriyle söz konusu edilecek paylara ödenebilecek bedelin alt ve üst sınırı gösterilir. Her izin talebinde yönetim kurulu kanuni şartların gerçekleştiğini belirtir. (3) Birinci ve ikinci fıkralardaki şartlara ek olarak, iktisap edilecek payların bedelleri düşüldükten sonra, kalan şirket net aktifi, en az esas veya çıkarılmış sermaye ile kanun ve esas sözleşme uyarınca dağıtılmasına izin verilmeyen yedek akçelerin toplamı kadar olmalıdır. (4) Yukarıdaki hükümler uyarınca, sadece, bedellerinin tümü ödenmiş bulunan paylar iktisap edilebilir. (5) Yukarıdaki fıkralarda yer alan hükümler, ana şirketin paylarının yavru şirket tarafından iktisabı hâlinde de uygulanır. Pay senetleri borsada işlem gören şirketler hakkında, Sermaye Piyasası Kurulu şeffaflık ilkeleri ile fiyata ilişkin kurallar yönünden gerekli düzenlemeleri yapar.

2- OLAĞAN VEYA OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL KARARI GEREKİR

Türk Ticaret Kanununun 379’ncu maddesine göre “Payların iktisap olarak kabul edilebilmesi için, genel kurulun yönetim kurulunu yetkilendirmesi şarttır. Genel Kurul Toplantı tutanağında aşağıdaki ifadelere yer veren bir karar alınmalıdır.

“TTK’nın 379.maddesinde yer alan şirketin kendi paylarını iktisap etmesine ilişkin düzenleme gereği, şirketin yüzde 10 oranında kendi payını iktisap etmesine ilişkin olarak, yönetim kuruluna yetki verilmesi ve yüzde 10 oranında hisse alımına ilişkin yetkinin alt limitinin 1 pay için ……000,00 TL, üst limitin ise …..000,00 TL olmasına oy birliği ile kabul edildi.”

3- ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP ETMESİ NASIL BİR FAYDA SAĞLAYACAKTIR?

Şirket Kendi Paylarını ortaklarından iktisap etmesi durumunda yapılacak kar dağıtımında şirketin iktisap ettiği paya isabet eden kar payı şirket bünyesinde kalacaktır.

Bilgiyi paylaşarak, insanların başarıya bizden daha kolay ulaşmalarını sağladığımız için mutluluk duyabilmeliyiz. “

Saygılarımızla

18.03.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM