YAZARLARIMIZ
Nazlı Gaye Alpaslan
Avukat
ngahukuk@gmail.comBazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Özet Pratik Bilgiler

Bilindiği üzere, 7256 sayılı Yasa 17.11.2020 tarihinde yayınlanarak, yürürlüğe girmiştir. Bu Yasa ile esas itibariyle vadesi 31.08.2020 tarihine kadar olan borçlar yapılandırma kapsamına alınmıştır. Buna göre, yapılandırma kapsamına giren borçlar kısaca aşağıda olduğu gibidir.

Matrah artırımı, kasa ve stok affı yok. Ortak cari düzeltmesi bu Yasada mevcut değildir.       

 • Vergi Yargısında ihbarname aşamasında dava açılan  ve devam eden davalar ile  vergi incelemesi ve uzlaşma aşamasında olan durumlar için bu Yasa dan faydalanmak ile ilgili hükümler bulunmamaktadır.
 • 6736 ve 7020 sayılı yasa kapsamında olan ve ödenmeyen taksitler ,borçlar 7256 sayılı yasa kapsamında DEĞİLDİR Ancak;
 • 7143 sayılı yasa kapsamında olan ve kalan ödemeler 7256 sayılı yasa KAPSAMINDA  olacak yani peşin ödeme veya daha uzun vade imkanı var.
 • VADESİ 31 Ağustos Tarihine kadar olan alacaklar 31 Aralık tarihine kadar yapılan başvurular kapsamda. VERGİLER için ilk taksit 31 Ocak 2021 SGK için 28 Şubat 2021 olacak.
 • Peşin ödeme çok avantajlı normal faiz yerine hesaplanan Yİ-ÜFE faizin %90 ı kalkıyor.İlk 2 taksit süresinde ödenmek şartı ile yılda 2 taksit aksatılabilir. Ta ki son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmek üzere.
 • Vergilerde VADEYE dikkat ederek ve 31.08 den önce tahakkuk eden  sgk da ise AĞUSTOS 2020 ve önceki aylar primleri kapsama girmektedir.
 • Cezalarda da 31.08 den önceki TESPİTLERE ilişkin cezalar kapsama dahildir.
 • Vergi ve prim aslına bağlı olmayan cezalar özel usulsüzlük, sgk idari para cezaları mesela cezanın %50 si + Yİ-ÜFE faiz. 
 • GÜMRÜK CEZALARINDA ise sadece cezanın %50 si yani Yİ-ÜFE faiz yok. Gümrüklenmiş eşya değerine bağlı kesilen cezalarda %30 u ödenecek yine faiz yok.
 • Belediyelere ödenen vergiler emlak çtv vs için 2020 İLK TAKSİT ve ÖNCESİ kapsama dahildir.
 • Mükellefe tebliğ edilmeyen 31.08 öncesi dönemlere ait yargıdaki KESİNLEŞEN vergi ve sgk davalarına ilişkin borçlar kapsamda olup tebliği beklemeye gerek yok vade tarihi kanunun yayım tarihi kabul edilmektedir.
 • Meslek odaları İsmmmo Türmob Barolar Ticaret Odaları Esnaf Odaları İhracatcı birlikleri vs borçları için kanunun YAYIMI İZLEYEN 2. AY sonuna kadar başvuru şart. Yani kanun kasım ayında yayımlandığı için Ocak 2021 tarihine kadar başvuru imkanı var ve ilk taksit te Şubat 2021 olacak. İlk taksit kanunun yayımını izleyen 3. ayın sonuna kadar ödenecek ve toplam en fazla 6 taksit ve aylık dönemler halinde ödenecektir.
 • Vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar odalara olan borçlar kapsamda ancak vergi mükellefiyetinin silindiği tarihten sonraki borçlar aidatlar ve faizleri silinmektedir.
 • Taksit tutarının %10 unu aşmayan eksik ödemeler ki 10 TL yi geçemez yapılandırmayı bozmaz.
 • Yapılandırmanın bozulması halinde ödenen taksit tutarları kadar yapılandırmadan ve şartlarından faydalanılır. Yani tamamen bozulmaz ve kısmi faydalanma ödeme yapılan taksitler için dikkate alınır.
 • ETGB ile yapılan mal ihracatında kazancın %50 si beyannamede beyan edilen kazançtan indirilecek. ETGB şartlarında mikro ihracatı kargo ve PTT aracılığıyla yapmak ve asgari olarak hasılata bağlı işçi istihdam etmek şartı aranmaktadır.
 • WEB den yapılan ev üretimleri satışların 220 bin tl ye kadar olan hasılatı, vergiden muaf esnaf belgesi alınması ve tahsilatın ticari banka hesabı açılarak yapılması halinde istisnadır. Ancak bu satışlardan bankalar çalışanı olmayan evde üretimlerden sağlanan hasılat üzerinden %4, çalışanı olanlardan %2 tevkifatlı yapacaklar. 
 • Konaklama vergisi 1.1.2022 tarihine ertelenmiştir.
 • Sermaye şirketlerinde sermaye azaltımı kar payı dağıtımı hükmünde olup %15 stopaj tabi olmuştur.
 • Geçici 67 md kapsamında olan menkul kıymetlerden yapılan stopaja 2025 sonuna kadar devam etmektedir. Ayrıca foreks işlemlerinden de 1.1.2021 den itibaren stopaj uygulaması getirilmiştir.
 • Varlık barışı yapılması halinde vergi yoktur. Gerek yurtdışında olan gerek se yurt içinde olan ancak kayıtlarda olmayan varlıklar tl döviz altın hisse senedi vs 30.06.2021 e kadar vergisiz getirilebilecek ve muhasebe kayıtlarına alınabilecek.
 • Dahilde işleme izin belgesine haiz mükelleflere, ihracatını yapacakları malların üretimi kapsamında yapılacak mal teslimlerinde kdv istinası 31.12.2025 e uzatılmıştır.
 • BİST te hisseleri işlem görmek üzere ve %20 en az halka arz olunan kurumlara 5 yıl %2 kurumlar vergisi indirimi getirilmiştir.
 • Kurumlar vergisinden OECD ülkeleri ile rekabet için öngörülen %5 lik genel kurumlar vergisi indirimi yasadan çıkarılmıştır.
 • Dernek ve vakıfların geçici 67 kapsamındaki faiz ve menkul kıymet gelirleri ile okul atölye ve döner sermaye işletmelerinin gelirleri iktisadi işletme oluşturmaz hükmü 2025 sonuna kadar uzatılmıştır.

ÖZET VE SONUÇ OLARAK,

 1. Kanunun 1. Maddesinde yer alan kapsam ve tanımlarda belirtilen amme borçları yapılandırma kapsamına alınmıştır.
 2. Yapılandırma talepleri her vergi dairesi bazında ayrı ayrı ilgili dairelere 2 nüsha dilekçe ile müracaat edilmesi gerekmektedir.
 3. Yapılandırması talep edilen borçlarla ilgili ödeme emri aşamasında dava açılmış ise, ilgili vergi dairesine standart dilekçe ile başvurulup, dilekçede ayrıca devam eden davalardan “vazgeçilmesi gerektiği” belirtilmelidir.
 4. Vazgeçme dilekçeleri ve yapılandırma hakkındaki dilekçelerin elektronik ortamda veya posta ile taahhütlü olarak yollanması zorunludur. Başvurular genel olarak 31.12.2020 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Cumhurbaşkanlığı’nın bu başvuru tarihlerini uzatmaya yetkisi mevcuttur.
 5. Ödemeler vergiler bakımından 31.01.2021 tarihine kadar yapılmalıdır. Peşin ödemelerde önemli ölçülerde indirimler söz konusudur. Yapılandırmanın bozulmaması için ilk 2 taksitin ödenmesi ve cari yılda üst üste 2 taksit ödenmediği takdirde ödeme planının iptali riski söz konusu olacaktır.
 6. Yapılandırma dilekçelerinde borcun türü, tutarı, borç ihtilaflı ise devam etmekte olan ilgili mahkeme dosya numaraları belirtilmelidir.
 7. Ödemeler vergi dairelerine yapılabileceği gibi, bankalar kanalıyla da yapılabilir. Bu durumda ödeme planının ilgili bankaya ibrazı gerekmektedir.  Kredi kartı ile de ödeme yapılması mümkündür.

20.11.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM