YAZARLARIMIZ
Nazlı Gaye Alpaslan
Avukat
ngahukuk@gmail.com2019 Mart Ayında Kimler GMSİ- Kira Beyannamesi Vermeyecek

Bilindiği gibi, kira geliri elde edenler bu mesken kira gelirlerini 2018 yılı için 4.400,00-TL’yi geçmesi halinde 2019 Mart ayı içerisinde (1-26 Mart) bu kira gelirlerini beyan etmek zorundadırlar.  Aşağıdaki kimseler kira gelirleri açısından beyanname vermek zorunda değildir. 

 1. Elde edilmeyen kira gelirleri için GMSİ beyannamesi verilmez.
 2. Elde edilmeyen işyeri veya konut kira gelirleri açısında da beyanname verilmeyecektir.
 3. 4.400,00-TL ve altında kalan konut kira gelirleri için kira GMSİ beyannamesi verilmez.
 4. Tevkifata ve istisnaya konu olmayan GMSİ gelirlerinde 2018 yılı için 1.800,00-TL’yi aşmayan gelirin elde edilmesi halinde kira GMSİ beyannamesi verilmeyecektir. Örneğin,  bir işyerinde basit usulde vergilendirilen kiracı tarafından mal sahibine ödenen kira gelirleri.  Bir konuta karı ve kocanın ortak sahip olmaları halinde istisna tutarı olan 4.400,00-TL her birey için ayrı ayrı dikkate alınır.
 5. Konutların maliki tarafından eş ve çocukları veya anne ve babasının ikametgâhına tahsis edilmesi halinde ise yine kira GMSİ beyannamesi verilmesi söz konusu değildir.  (Bkz. GVK md.73)
 6. İşyeri kira geliri elde edenler açısından  2018 yılında elde edilen kira gelirlerinin  34.000,00-TL’nin altında kalması halinde  mülk sahibi  tarafından  yıllık GMSİ beyannamesi  verilmez. 
 7. Para faizsiz işyeri veya konut kirasız yöntemine göre başkalarının kullanımına terk edilen işyeri veya konutlarda emsal bedel üzerinden kira beyanı zorunludur.
 8. Kiracılar tarafından işyerinin bakımı amacıyla bedelsiz olarak kiracılara emanet edilen konut veya işyerleri için ise,  kira geliri tahsil edilmeyeceği için bu gibi yerlerde de mülk sahipleri tarafından kira geliri beyanı yapılmayacaktır.   Ancak, kiracı tarafından gayrimenkulün genişletilmesi veya ekonomik değerini sürekli bir şekilde arttırıcı mahiyette yapılan ilave katkılar nedeniyle kiracının bu konutu tahliye etmesi sırasında mülk sahibi açısından bu değerler “tahsilât”  hükmündedir. 
 9. Gelecek yıllara ait peşin olarak tahsil olunan kiralar ilgili bulundukları yılların tahsilâtı sayılır. 
 10. Geçmiş yıllarla ilgili tahsil edilen kira gelirleri tahsil edildikleri yılın kira geliri olarak mal edilerek o yılı izleyen ertesi yılın mart ayında kira GMSİ beyannamesi verilir.
 11. Kira olarak doğan bir alacağın bir başka şahsa temliki halinde bu temlik edilen tutar mülk sahibi açısından tahsilât sayılır. 
 12. Kira gelirlerinin beyanı kâğıt beyanname biçiminde vergi dairesine elden verilebilir (örnek form no:1954-j) veya elektronik olarak mali müşavir veya muhasebeciler tarafından vergi dairesine yollanır.  Yaşlı insanlar ve 65 yaşını dolduranlar açısından vergi dairesine bildirmek kaydıyla randevu sistemi ile beyanname vergi dairesi tarafından doldurulabilir. Bunun için vergi dairesinden bu konu önceden randevu alınması gerekir.
 13. Elektrik, doğalgaz ve su sayaçları dikkate alınarak mükelleflerin kaç adet binaya tekabül eden GMSİ Beyanları kontrol edilmektedir. Buna göre beyannamelerin doğru düzenlemesinde yarar görülmektedir. (Bkz. www.gib.gov.tr)

28.02.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.GÜNDEM