YAZARLARIMIZ
Nazlı Gaye Alpaslan
Avukat
ngahukuk@gmail.com6552 Sayılı Torba Yasanın MD. 73 / 13-C Hükmü Gereği Hacizlerin Kaldırılması

Tarih: 16.09.2014

Bilindiği gibi 6552 sayılı torba yasa 11.09.2014 gün ve 29116 (mük.) Resmî Gazete ‘de yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu yasaya göre vergi ve SGK prim borçları dolayısıyla gayrimenkuller veya menkuller üzerine önceden konulan kamu hacizleri belli koşullar dahilinde kaldırılabilecektir.

Yasanın md. 73/13-c hükmü gereğince; hacizlerin kaldırılması sırasında yapılan ödemelere bakılacaktır. Yapılan ödemelerin toplam borca oranı dahilinde içeride yer alan hacizler kısım kısım çözülebilecektir. Teminatlar var ise, bunlarda ödemeler nispetinde kısım kısım kaldırılacaktır. Örneğin; X vergi dairesine borcu olan mükellefin (10) adet aracı üzerine haciz konulduğunu varsayalım. Burada, toplam borç 100.000,00-TL’ dir. Amme borçlusu mükellefin 6552 sayılı yasaya göre, vergi dairesine müracaat edip, peşin olarak, örneğin 30.000,00-TL yatırdığını kabul edersek bu durumda, (3) adet araç için haciz kaldırma yazısı trafiğe yazılacaktır.

Ödemeler, bankalara veya ilgili vergi dairelerine veya Türkiye ‘nin herhangi bir yerinde ki vergi dairesine yapılabilir. Ayrıca, bu torba yasaya göre taksitlendirilen borçlar, kredi kartı ile ödenebilir.

Sonuç olarak, 6552 sayılı yasanın ilgili hükmü gereği teminat ve hacizlerin çözümünde ödeme koşulu esas olup, taksite bağlanan borçlanmalarda borç ödenmediği takdirde veya bütün borçlar ödenmediği sürece içerideki hacizler kaldırılmaz. Yapılan ödeme ile içerideki teminat ve gayrimenkulün veya menkulün mukayesesi yapılacaktır.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 
 

GÜNDEM