YAZARLARIMIZ
Mustafa Kulak
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
mustafa.kulak06@gmail.comNevi Değişikliği Yapan Sermaye Şirketleri Ne Zamana Kadar Eski Unvanlarına Düzenlenen Faturaları Yasal Deftere Kayıt Edebilirler?

Kurulmuş mevcut şirketlerin daha sonradan bazı hukuki, ticari neden veya ihtiyaçtan dolayı

nevi değişikliği uygulamada sıklıkla karşılaşılmaktadır. Özellikle, sermaye şirketleri arasında nev’i değişikliklerine başvurulduğu görülmektedir. 

Nevi değişikliği yapan e-Fatura mükellefleri ne zamana kadar eski unvanına düzenlenmiş olan faturaları yasal deftere kaydedileceği konusunda tereddüt edilmektedir.

NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ YAPAN VERGİ MÜKELLEFLERİ NE ZAMANA KADAR ESKİ UNVANLARI İLE FATURA DÜZENLEMEYE DEVAM EDEBİLİR?

e-Fatura uygulamasına kayıtlı bir kullanıcı, nevi değişikliğine gitmesi halinde 15 gün içerisinde, nevi değişikliğine ilişkin ticaret sicil gazetesinin fotokopisi ve durumu izah eden bir dilekçe ile Gelir İdaresi Başkanlığı’na posta yoluyla, yeni unvana ait mali mühür temini için Kamu Sertifikasyon Merkezine elektronik ortamda başvurması gerekmektedir. Nevi değişikliğine giden mükellefler yeni mali mühürlerini temin edene kadar, e-Fatura Uygulamasından eski Vergi Kimlik Numarasına ait unvan ve mali mühür ile yararlanmaya devam edeceklerdir.

NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ YAPAN SERMAYE ŞİRKETLERİ NE ZAMANA KADAR ESKİ UNVANLARINA DÜZENLENEN FATURALARI YASAL DEFTERE KAYIT EDEBİLİR?

Buraya kadar herhangi bir sıkıntı yok. Peki nevi değişikliği başvuruları yapılana kadar eski unvana düzenlenen faturalar, 15 gün içerisinde fark edilemediği, üzerinden mutabakat sonucu birkaç ay dilimi geçtikten sonra, bu faturalar yasal deftere kayıt edilebilir mi? konusunda tereddüt edildiği görülmektedir. Bazı uzmanlar tarafından bu faturaların yok hükmünde olduğu belirtilmektedir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından 14.02.2018 tarih ve 20177229 karar numarası ile, “……..Bir ticaret ortaklığı hukuki şeklini değiştirebileceği, yeni türe dönüştürülen ortaklık eskinin devamı olduğunu, Yeni türe dönüştürülen ortaklığın, eski tür zamanındaki haklarında, alacak, borç ve yükümlülüklerinde hiçbir değişiklik olmadan yeni türde de devam eder. “ Yönünde karar verilmiştir.

KDV Vergisi Kanunu 29/3 Maddesi uyarınca indirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği belirtilmiştir. nevi değişikliği öncesine ait faturaların kanaatimizce kanuni deftere kaydedilmesinde bir engel bulunmamaktadır.  

TÜR DEĞİŞTİRMELERDE ÖNCEKİ FİRMAYA AİT İŞ DENEYİM (İŞ BİTİRME) BELGELERİ HEMEN KULLANILABİLİR Mİ?

İş bitirme, iş yönetim veya iş denetim suretiyle elde edilecek belgeler,  ana kural itibariyle; belge sahibi kişi veya kuruluşların dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz, belgeler devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz.

İş deneyim sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesinde en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olmaları zorunlu kılınmıştır.

Şahıs veya sermaye şirketlerinin Türk Ticaret Kanununa göre nev’i veya unvan değiştirmeleri halinde, değişiklikten önce sahip olunan iş deneyimlerini gösteren belgeler nev’i veya unvan değiştirmiş şirket tarafından ihalelerde iş deneyimi olarak kullanılabilir.

NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ ÖNCESİNE AİT KDV İADESİ NE OLACAK?

KVK uyarınca nevi değiştiren şirketin bütün aktif ve pasifi kül halinde devredildiğinden bu kapsamda alacak ve borçları da aynı şekilde devredilmesidir. KDV İade de şirket açısından bir alacak mahiyetinde olduğundan aynı miktar ve şartlarda devredilmesi gerekmektedir.

Konu ile ilgili olarak; Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğünün 23.11.2011 tarihli özelgesinde; “…..nev'i değişikliği sonucunda devrolunan şirketin bilançosunda yer alan ve sonraki döneme devreden KDV nin devralan şirketiniz tarafından indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.” Ayrıca devrolan şirketin KDV iade alacağı, bu bilanço kalemini devralan şirketinize intikal edecektir” şeklinde görüş verilmiştir.

III-SONUÇ

Bir ticaret ortaklığı hukuki şeklini değiştirebilir. Yeni türe dönüştürülen ortaklık eskinin devamı niteliğindedir. Yeni türe dönüştürülen ortaklığın, eski tür zamanındaki haklarında, alacak, borç ve yükümlülüklerinde hiçbir değişiklik olmadan yeni türde de devam eder. Nevi değiştirme bir şirketin tüzel kişiliği ve hukuki ilişkileri değişmez, eski şirkete ait tüm hak ve borçlar, yeni şirketin doğması ile yeni şirkete geçer. Burada bir külli halefiyet durumu söz konusu değildir. çünkü tür değiştirmede aynı şirket tür değiştirmeden önce yüklendiği borçlardan yeni hukuki türü içinde de ve aynı tüzel kişi sıfatıyla sorumlu kalmaktadır. Şirketin nev'i değişikliği sonrasında eski şirketin devamı niteliğinde olduğu, KDV Vergisi Kanunu 29/3 Maddesi uyarınca indirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği belirtilmiştir. nevi değişikliği öncesine ait faturaların kanaatimizce kanuni deftere kaydedilmesinde bir engel bulunmamaktadır.  İdarenin bu konu ile ilgili tebliğ ve kanun maddesine güncelleme yapılması vergi mükellefleri açısından bu gri alanın sona erdirilmesi önem arz etmektedir.

28.12.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM