YAZARLARIMIZ
Mustafa Kulak
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
mustafa.kulak06@gmail.comSermaye Şirketini Nevi Değişliği Yoluyla Şahıs İşletmesine Dönüştürürken Vergi Ödeyebilirsiniz? (05.07.2022)

Şirket Ortağına Kar Payı Avans Ödemesi Yaparken İki Kez Düşünün (22.06.2022)

Verilen Avansın Geri Alınamaması Halinde Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı Ayrılarak Gider Yazılabilir Mi? (03.06.2022)

E-Fatura Düzenlenmesi Gerekirken Vergi Kimlik Numarasının Hatalı Yazılmasından Dolayı E-Arşiv Fatura Düzenlenmesi Nedeniyle Kesilen Özel Usulsüzlük Cezası Yasal Mı? (17.05.2022)

Kur Farkı Faturalarında Ödenen KDV Yüklenilen KDV Hesaplamasına Dâhil Edilir Mi? (03.02.2022)

Kayıtlara Alınmayan İhtilaflı Faturaların Mahkeme Kararına İstinaden Kayıtlara Alınıp, KDV İadesine Konu Edilebilir Mi? (06.01.2022)

Finansal Kiralama Sözleşmesi Kapsamında Alınan Binek Otomobilin KDV’si İndirim Konusu Yapılabilir Mi? (05.08.2019)

Personelin Yemek Harcamaları Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi İle Kayıtlara Gider Olarak Alınabilir Mi? (03.07.2019)

Belgesiz Harcamalar Gider Olarak Kayıtlara Alınabilir mi? (28.01.2019)

E-Fatura da “İrsaliye Yerine Geçer” İfadesi Kullanılabilir mi? (17.01.2019)

Türkiye’de İkamet Etmeyen Taşımacılar ile Fuar, Sergi, Panayır Katılımcılarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde KDV İadesi (08.01.2019)

Yıllara Sari İnşaat Onarım İşlerinde Özellikli Konular (04.01.2019)

Bozulma, Çürüme veya Son Kullanma Tarihinin Geçmesi Gibi Nedenlerle Süreklilik Arz Eden İmha İşlemlerine Konu Emtianın Değerlenmesi (19.12.2018)

GÜNDEM