YAZARLARIMIZ
Dr. Mustafa Alpaslan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
m.alpaslan@windowslive.com2021 Yılı Harçları 31 Ocak 2021 Tarihine Kadar Ödenmesi Zorunlu

2021 yılı içerisinde ödenecek harçlar hakkında 29.12.2020 gün ve 31349 mük. R.G.’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Harçlar Yasasına göre yıllık olarak ödenecek imtiyazname, ruhsat ve diploma harçları, imalat ruhsatları, tezkere, vesika ve ruhsat harçları , Gümrük Yasasına göre verilen ruhsat harçları, denetim ve yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları, elektrik üretim ve lisans harçları, teknik muayene harçları ….. gibi harçlar 31 Ocak 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekir.

Buna göre, 2021 yılında uygulanacak maktu harçlar 2020 yılı baz alındığı takdirde %9,11 nispetinde yeniden değerleme oranına göre arttırılmıştır.

Yıllık harçların ödenmesiyle ilgili kurallar kısaca aşağıda olduğu gibidir;

  1. Harçlar Yasası mad. 113 hükmüne göre; harçlar her yıl 31 Ocak tarihine kadar  gerçek veya tüzel kişilere tebliğ edilmeden otomatik olarak tahakkuk eder.
  2. Harçlar mükellefe ayrıca tebliğ edilmez. Otomatik olarak devreye girer. Vade 31 Ocak ….. şeklinde tahakkuk ettirilir. Vadesinde ödenmediği takdirde gecikme zammı çalışır.
  3. Harçlar gelir ve kurumlar vergisi mevzuatına göre gider yazılarak muhasebeleştirilir. (GVK mad. 40)
  4. Harç makbuzları ilgili kurumlara dilekçe ekinde iletilmelidir.
  5. Harçların ödenmesiyle ilgili olarak bankalar veya ilgili vergi daireleri veya mal müdürlükleri yetkilidir.
  6. Harçlar ödenmediği takdirde işlem yapılmaz. Daha sonra vergi daireleri gecikme zamlı ve cezalı olarak mükelleften bu harcı takip ve tahsil eder.
  7. Harç ödendikten sonra ilgili işlemler vize, ruhsat alınması, işleme devam edilmesi mümkün hale gelir.
  8. Harçlar ödenmediği takdirde ilgili kurum ve kuruluşlardan hizmet alınamaz.
  9. Harçların takip ve tahsili büyük illerde harçlar tahsili ile ilgili özel vergi daireleri tarafında yerine getirilmektedir. Ödenmeyen harçlar nedeniyle muhatapların banka hesapların e-haciz işlemleri uygulanabilmektedir. Vadesinde yatırılmayan harçlar için gecikme zammı tatbik edilir.
  10. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler için 86 seri nolu Harçlar Genel tebliği incelenmelidir.

14.01.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM