YAZARLARIMIZ
Dr. Mustafa Alpaslan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
m.alpaslan@windowslive.comGeri Kazanım Katılım Payı İle İlgili Müracaatlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Yapılması Gerekmektedir

Geçtiğimiz ay Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan bir Genelge ile Geri Kazanım Katılım Payı hakkındaki müracaat konuları hakkında 23.07.2020 gün ve E:83641 sayılı yazı ile açıklamalar yapılmıştır. Buna göre;

  1. Geri kazanım katılım payı uygulamasıyla ilgili olarak, kapsamda olan veya kapsamda olduğunu düşünen kişiler tarafından çeşitli sorunlar, sorular veya tereddüt ettikleri hususlar vergi daireleri aracılığıyla Başkanlığa iletilmiştir. İletilen konular söz konusu payın beyan ve tahsiline ilişkin ise 2872 sayılı Çevre Kanununun verdiği yetkiye istinaden başkanlık tarafından cevap verilmektedir. Bu konular haricindeki, başkanlık yetkisi kapsamına girmeyen, kimlerin geri kazanım katılım payı beyan etmesi gerektiği, hangi ürünlerin geri kazanım katılım payı kapsamına girdiği veya girmediği, kapsamda olan ürünler için hangi aşama geri kazanım katılım payı hesaplanacağı vb. konular ise değerlendirilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmektedir
  2. Bu konularda vergi dairelerine yapılan talepler başkanlığa iletildiğinden, söz konusun görüş talepleri ile ilgili başkanlık ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında yazışmalar yapılmakta ve ilgili Bakanlığın değerlendirmeleri Başkanlık aracılığıyla vergi dairelerine iletilmektedir. Vergi daireleri tarafından da mükellefe bilgi verildiği dikkate alındığında bu durum iş ve zaman kaybına neden olmaktadır.
  3. Bu nedenle, geri kazanım katılım payının beyanı, tahsili, red ve iadesi ile geri kazanım katılım payı beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin işlemler dışındaki yukarıda bahsedilen konularla ilgili Başkanlığın görüş istenilmemesi, bu tür taleplerin vergi daireleri ve Başkanlığı aracı kılınmaksızın doğrudan Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmesi hususunda mükelleflere gerekli bilgilendirmelerin vergi daireleri tarafından yapılması gerekmektedir.

07.08.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM