YAZARLARIMIZ
Musa Çakmakçı
Sosyal Güvenlik Uzmanı
arashan@ttmail.comYabancı Çalışma İzni Başvurularında Kep Hesabı Zorunlu Olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Yabancıların Çalışma İzinleri başvuru Sisteminin yenilenmesi çalışmaları son aşamaya gelmiş olup, uygulamaya yakın zamanda geçilmesi planlanmaktadır. Yenilenme çalışmasının tamamlanmasından sonra Yabancı Çalışma İzni Başvurularında Kep hesabının bulunması zorunlu hale gelecek. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sahibi olmayan yabancı çalışan adayı çalışma izni alamayacak.

25 Ekim 2017 tarihli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü yayınlanan duyurusunda; Yabancıların Çalışma İzinleri başvuru Sisteminin yenilenmesi çalışmaları son aşamaya gelmiş olup, uygulamaya yakın zamanda geçilmesi planlanmaktadır

Bu nedenle;

- Yapılacak her türlü çalışma izin başvurusunda başvuru sahibinin ve bağımsız veya süresiz çalışma izni talep eden yabancı şahsın KEP hesabının bulunması zorunlu olacaktır.

- Başvuruların elektronik imza yapılması zorunlu olacaktır.

- Başvuru sahibinin KEP hesabı ve Elektronik imzasının bulunmaması halinde başvuru mümkün olamayacaktır.

- Konuya ilişkin mevzuat açıklaması aşağıda yapılmıştır.

            Kamuoyuna önemle duyurulur.

 

KEP hesabı Zorunluluğu

25/8/2011 tarihli ve 28036 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince yetkilendirilmiş Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısından alınmış kayıtlı elektronik posta adresidir,

-Buna göre; Yurtiçinden ve yurt dışından yapılacak her türlü çalışma izin başvurusunda ilgili işverenin, Yurtiçinden bağımsız çalışma izni veya süresiz çalışma izni başvurusunda adına çalışma izni talep edilen yabancının KEP hesabının bulunması zorunludur.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hakkında detaylı bilgiye www.btk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 Elektronik İmza Zorunluluğu

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda; Güvenli Elektronik İmza, elle atılan imzaya eşdeğer kabul edilmiş ve Güvenli Elektronik İmza ile oluşturulmuş verilerin senet hükmünde olacağı, bu verilerin aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılacağı belirtilmiştir.

Bu çerçevede, Bakanlığımıza yapılan çalışma izin başvurularında ibraz edilen verilerin bütünlük ve güvenliğinin korunması, başvuru sahibinin bilgilerinin doğruluğunu kayıt altına alınması amacıyla 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde yabancıların çalışma izin başvurularının Elektronik İmza ile yapılması zorunludur.

Elektronik İmza hakkında detaylı bilgiye www.btk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Kaynak: ÇSGB Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü

08.11.2017

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM