YAZARLARIMIZ
Musa Çakmakçı
Sosyal Güvenlik Uzmanı
arashan@ttmail.comKısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanan İşçiler İş Görmezlik, Kadın İşçiler Analık İş Görmezlik Parası Alabilecekler Mi? (16.02.2021)

Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanan İşçilere Şubat Ayında“28”Gün Üzerinden Ödeme Sorunu Çözüldü! (17.02.2021)

İşkur Aylık İşgücü Çizelgelerini Her Ay Bildirim Zorunluluğu Var Mı? (02.01.2021)

İş Sözleşmesinin Tüm Sayfalarını İmzalamayı Unutmayın! (25.01.2021)

Geçerli Nedene Dayanan Fesihlerde Hak Düşürücü Süre Yoktur (19.01.2021)

İş Akdinin Askıda Olduğu Bir Dönemde Sigortalıya Yapılan Ücret Dışındaki (Prim İkramiye) Niteliğindeki Ödemeler Hangi Dönemde Prime Tabi Tutulur? (12.01.2021)

İşçiye Çalışırken İzin Kullandırmak Yerine Ücret Ödenebilir Mi? (07.01.2021)

Perşembe Günü İş Kazası Geçiren İşçiyi En Son Ne Zaman SGK’ya Bildirimi Yapılır? (04.01.2021)

Ulusal Bayram Genel Tatil Çalışmalarının Aylık Ücrete Dahil Olduğuna İlişkin Sözleşme Hükmü Geçersizdir (29.12.2020)

2 veya Daha Az Gün Süreli Raporlar İçin Çalışılmadığına Dair Bildirim Yapılacak Mı? (22.12.2020)

Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteğinden Yararlananların Emeklilik Süresi Uzuyor Mu? (18.12.2020)

Şirket Aracıyla Aşırı Hız Yapmayın! İş Sözleşmeniz Tazminatsız Feshedilmesin (15.12.2020)

Kıdem Tazminatı İle İhbar Tazminatı Da Ödenmiş İse İş Akdi Ertesi Gün Devam Etmiş Olsa Bile Önceki Dönemin Tazminatları Tasfiye Olur (09.12.2020)

17.04.2020 Tarihinden Sonra İşe Girenler İçin Çok Acil Ücretsiz İzin Ücret Desteğinden Yararlanma Şartı Düzenleme Yapılması Gerekmektedir (07.12.2020)

Kıdem Tazminatı İle İhbar Tazminatı Da Ödenmiş İse İş Akdi Ertesi Gün Devam Etmiş Olsa Bile Önceki Dönemin Tazminatları Tasfiye Olur (04.12.2020)

Kullanılmayan Mazeret İzinleri Ücrete Dönüşür Mü? (11.11.2020)

Kısa Çalışma Sürecinde Çalışmayan İşçiye Sözleşmeden Doğan Sosyal Yardımlar Ödenir Mi? (03.11.2020)

28 Ekim Öğleden Sonra Çalışan İşçinin Ücreti Nasıl Hesaplanır? (27.10.2020)

2020 Yılında Brüt Ücret 3.400 TL Altındaki Ücret Alan İşçilerin İş Sözleşmelerinde Fazla Çalışma Ücretinin Aylık Ücrete Dahil Olduğu Kabul Edilemez (21.10.2020)

“26” Devamsızlık Nedeni İle Fesih Kodu Fesih Yasağı Kapsamında Mı Değil Mi? Sorunu Giderildi (12.10.2020)

Fasılalı Çalışma ve Önceki Çalışmalarda Yıllık İzin Kıdemi Nasıl Hesaplanır? (01.10.2020)

İşverenler Bu Konuda Acil Düzenleme Bekliyor! “26 Fesih Kodu" Fesih Yasağı Kapsamında Mı Değil Mi? (23.09.2020)

İş Akdinin Askıda Olduğu Bir Dönemde Fiili Çalışması Olmayan Bir Sigortalıya Yapılan Ödemeler Hangi Dönemde Prime Tabi Tutulur? (04.08.2020)

Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günlerinde İşçi Bir Saat Çalışsa Da 1 Günlük Ücret Ödenir (03.07.2020)

Yıllık İzindeki İşçi İşe Çağrılabilir Mi? (29.06.2020)

İşverenler Dikkat! Ay İçinde İşe Girenlere Mükerrer Asgari Geçim İndirimi Ödemeyin (04.02.2020)

Doğum Ölüm Yardımları ve Mazeret İzinleri Gibi Herkese Eşit Uygulanması Gereken Hususlarda İşçi Memur Ayrımı Olmalı Mı? (14.01.2020)

Asgari Ücret Artışından Dolayı İşsizlik Maaşı Almakta Olanların İşsizlik Maaşı Artacak Mı? (02.01.2020)

Şirketler Arasında Hizmet Devir Sözleşmesi İle Personel Devri Durumunda Devralan Şirketin Devirden Önceki Döneme İlişkin Kıdem Tazminatlarını Gider Yazılabilir Mi? (09.12.2019)

Kısmi Süreli Olarak 20 Gün Üzerindeki Yapılan Çalışmaların Çalışma Sürelerinin 30 Güne Tamamlanması Gerekir (22.11.2019)

Kıdem Tazminatı Esas Ücreti Belirlenirken Yemek ve Yol Yardımı Fiili Çalışma Üzerinden Hesaplanır (14.11.2019)

Fazla Mesai Hesabında Yarım Saatten Az Olan Süreler Yarım Saat, Yarım Saati Aşan Süreler İse Bir Saate Tamamlanır (05.11.2019)

İşyerlerinde Emzirme Odası ve Kreş Zorunluluğunda Kadın İşçi Sayısı Nasıl Belirlenir? (30.10.2019)

Sosyal Güvenlik Kurumu Potansiyel Teşvik Sorgulama Ekranı Teşviği Hatalı Mı Sorguluyor? (18.07.2019)

Doğum Sonrası Kısmi Süreli Çalışma Süresi Uzadı Mı? (08.07.2019)

Servisin Kaldırılması Haklı Nedenle Fesih Sebebidir (05.07.2019)

Devamsızlık Olduğu İleri Sürülen Tarihlerde Bordro İle Ücret Tahakkuku Yapıldığında Tutanaklara İtibar Edilmez (07.06.2019)

İşyerinde Kreş Bulunmaması Haklı Fesih Sebebi Midir? (20.05.2019)

Arabuculuk Faaliyeti Sonunda İşçinin İşe Başlatılmaması Hususunda Taraflar Anlaşmaya Varması Halinde İşverenin SGK Kurumuna APHB Verme Yükümlülüğü Bulunmamaktadır (09.05.2019)

Kısmi Süreli Çalıştırılması Gereken İşçinin, Haftalık 30 Saati Aşacak Şekilde Çalıştırılma Yapılması Durumunda 45 Saat Çalışsın Ya Da Çalışmasın Haftalık 45 Saatlik Ücret Ödenmesi Gerekmektedir. (29.04.2019)

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çalıştırılan İşçilere Ücret Yerine İzin Kullandırılamaz! (22.04.2019)

İhbar Süresi İçinde Yıllık İzin Kullandırılabilir Mi? (19.04.2019)

İş Kazası Geçirilen Gün İçin İşveren Sigorta Primi Ödeyecek Mi? Sgk’ya Bildirilmemesi Halinde Asgari Ücret Desteğinden Yararlanma Durumu (15.04.2019)

Fazla Mesai Ücretleri Haczedilebilir Mi? (08.04.2019)

Yargıtay’dan Özel Öğretim Kurumlarında Çalışanlar İle İlgili Önemli Karar (04.07.2018)

İşverenlerin Kimlik Bildirim Eziyeti Sona Ermeli (20.04.2018)

Lütfen Kemerlerinizi Takın! İş Sözleşmeniz Tazminatsız Feshedilmesin (05.04.2018)

15 Yıl ve 3600 Günden Kaç Kez Kıdem Tazminatı Alınabilir? (27.03.2018)

Askere Giden Çalışanın SGK Primini Atıfet Kabilinde Ödemeye Devam Eden İşverenlerin Dikkatine! (22.03.2018)

İşçinin İstifası İşverence Kabul Edilmesi Halinde İşçiden İhbar Tazminatı İstenemeyecektir (12.03.2018)

Yıllık İzin Hakkının Kullandırılmaması İşçiye Haklı Fesih Hakkı Verir Mi? (08.03.2018)

Kıdem Tazminatı Taksitle Ödenebilir Mi? Fiilen Ödenmeyen Kıdem Tazminatı Gider Yazılabilir Mi? (16.02.2018)

İşe İade Davalarında Temyiz Yolu Kapandı Mı? (23.11.2017)

Danıştay “Yüz Tanıma Sistemi İle Mesai Takibi Uygulamasının” Anayasaya Aykırı Olduğuna Hükmetti (13.11.2017)

Yabancı Çalışma İzni Başvurularında Kep Hesabı Zorunlu Olacak (08.11.2017)

İşçi Ve İşveren Arasındaki Arabuluculuk Düzenlenmesine İlişkin Tasarı Yasalaştı (16.10.2017)

Her Yıl Ocak Ayında Alınması Gereken Fazla Çalışma Onayı Alınması Artık Gerekmiyor (25.08.2017)

KHK-687 ile Özel Sektör İşverenlerine SGK ve Vergi Desteğinde İşe Alınan Kişilerin İşe Alındıkları Tarihten Önceki Üç Aya ilişkin SGK APHB ve Muhtasar Beyannamelerinde Kayıtlı Sigortalılar Dışında Olmaları Durum Belirsizliği (24.02.2017)

Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesinde “Eksik Gün Nedenleri” Güncellenme Sorunu Giderildi (13.01.2017)

Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesinde “23” Yarım Çalışma Ödeneği İle “24” Yarım Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler Eksik Gün Nedenleri Güncelleme Hatası (11.01.2017)

2017 Ocak, Şubat, Mart SGK Prim Ödemelerinin Tamamı Mı Ertelenecek? (22.12.2016)

2017 Yılında Emekli İçin Yüz Lira Seyyanen Zam Devam Edecek Mi? (28.11.2016)

6740 Sayılı Bireysel Emeklilik Zorunlu Katılım Kanununda Çalışan Sayısı Belirsizliği (28.10.2016)

SGK’dan İşverenlere Bir Çok Kolaylık Uygulaması ve E-SGK Uygulaması İçinde Yer Alan “İşveren-Sigortalı İşten Çıkış Bildirgesi(4/A) Tescilinde Sistem Hatası (04.10.2016)

Anonim Şirketlerin Kurucu Ortakları İle Yönetim Kurulu Üyesi Olmayan Ortakların Şirketlerinde 4-A Kapsamında Sigorta Tescilinde Sistem Hatası (05.01.2016)

İş Sözleşmesinin Feshinde Usul Ve İş Güvencesi Kapsamında İşe Geç Gelen İşçinin İş Sözleşmesinin Feshi (05.04.2013)

Gebe, Yeni Doğum Yapmış Ve Emziren Kadınların Çalışma Süreleri (08.03.2013)

İşçinin Görevlendirme Ve Nakil İle Başka Bir Şubede Çalıştırılması (06.03.2013)

Fazla Mesai Ücreti Aylık Ücret İçinde Ödenebilir Mi? (28.02.2013)


GÜNDEM