YAZARLARIMIZ
Musa Çakmakçı
Sosyal Güvenlik Uzmanı
arashan@ttmail.comPuantaj Usulü Çalışma Cetvelindeki Çalışma Süresi Bir Saat Bile Olsa Prim Gün Sayısı Bir Gün Olarak Kabul Edilecektir (14.01.2022)

İşveren Babası Da Olsa Yıllık İzin Kullanıldığı Kayıtla İspatlanmalıdır (10.01.2022)

120 Gün Prim Olmakla Birlikte, İşten Çıkış-İşe Giriş Nedeniyle Hizmet Akdinde Boşluk Varsa İlgili Ayda Toplamda 30 Gün Prim Bildirilmiş Olsa Dahi İşsizlik Ödeneğine Hak Kazanılmaz (03.01.2021)

2022 Yılı İçin Belirlenen Asgari Ücret Artışından Dolayı İşsizlik Maaşı Almakta Olanların İşsizlik Maaşı Artacak Mı? (27.12.2021)

Meclise Sunulan Yeni Kanun Tasarısına Göre 2022 Yılı İçin Belirlenen Asgari Ücretli Çalışan Fazla Mesai Parası Alabilecek Mi? (20.12.2021)

Gece Çalışmaları Yönünden Haftalık 45 Saat Olan Yasal Çalışma Sınırı Aşılmamış Olsa Da Gece 7.5 Saati Aşan Çalışmalar İçin Fazla Çalışma Ücreti Ödenmelidir (13.12.2021)

İstifa Eden İşçiye Ödenen Kıdem Tazminat Ödemelerinin Ücret Olarak Değerlendirilmesi Gerekmektedir (06.12.2021)

İşyerinde Daha Önce Sigortalı İşe Giriş Bildirimi Olup İşten Ayrılmış Olan İşçinin İş Kazası Meslek Hastalığı Bildirim Girişinde Sistem Hatası (01.12.2021)

İşveren Tarafından İş Arama İzninin Kullanılması İçin Yapılan Bildirimler İşvereni Bu Yükümlülükten Kurtarmaz Çalışılmak İstenmesi Durumunda İşçiye İş Verilmemesi Gerekir (29.11.2021)

Haklı Nedenle Fesihte Altı İş Günü Hak Düşürücü Süre Fesih İradesinin Altı İş Günü İçinde Açıklanması Yeterli Olup Tebligatın Muhatabına Ulaşmış Olması Şart Değildir (25.11.2021)

Fasılalı Çalışmalarda Birden Fazla Deneme Süresi Olur Mu? (22.11.2021)

Kısmi Süreli Çalışan İşçinin Kıdem Tazminatı Hesaplamasında Esas Alınacak Ücret İşçinin Kısmî Çalışma Karşılığı Aldığı Ücret Olmalıdır. (15.11.2021)

İşyerinde Çalışırken Viziteye Çıkıp İstirahat Alan İşçiye O Güne Ait SGK Gün Prim Tahakkuku Yapılıp Prim Ödenir Mi? (08.11.2021)

Fazla Mesai Hesabında Çalışanın Kullandığı Bilgisayarın Açılış Kapanış Saatlerini Gösterir Sistem Kayıtları (Log Kayıtları) Delil Olarak Kabul Edilmektedir (01.11.2021)

Kısmi Süreli İş Sözleşmelerinde Çalışma Sürelerinin Saat ve Gün Sayısı Olarak Belirtilmesi Gerekmektedir (25.10.2021)

Fasılalı Çalışmalarda İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır? (18.10.2021)

Mesleki ve Teknik Eğitim Yapan Yükseköğrenime Devam Eden Stajyer Öğrenci Ücretleri İle Zorunlu Uygulamalı Eğitim Sürecindeki Öğrencilere Ödenecek Ücretleri Karıştırmayın! (12.10.2021)

15 Yıl ve 3600 Günden Kıdem Tazminatı Hakkı Bir Kez Mi Kullanılabilecek (07.10.2021)

Emzirme (Süt) İzni İşçinin Talebi Halinde Toplu Olarak Kullandırılabilir Mi? (27.09.2021)

İş Sözleşmesinde Ücret Ödeme Tarihini“Net Kesin” Bir Tarih Olarak Belirlemeyen İşverenlere İdari Para Cezası Uygulanmaktadır (23.09.2021)

İşçiye Uzun Bir Süre Yıllık İzin Kullandırılmaması İşçi Açısından Haklı Fesih Nedeni Oluşturur (21.09.2021)

İşveren İşçiyi Fazla Çalışma Ücreti Ödemek Yerine Serbest Zaman Kullanmaya Zorlayamaz! (07.09.2021)

Cuma Günü İşe Girişi Yapılan İşçiye Hafta Tatili Ücreti Ödenip Prim Ödeme Gün Tahakkuku Yapılır Mı? (03.09.2021)

Ücret Ödeme Nevi “Günlük” Olarak Belirlenmiş İse Engelli İndiriminin “Günlük Tutarları” İle Uygulanması Gerekmektedir (31.08.2021)

Fazla Çalışma Hesabında Genel Tatil Günlerindeki Çalışmanın Dışlanarak Yapılması Gerekmektedir (26.08.2021)

Yargıtay: İşçiye İmzalatılan Matbu İstifa Dilekçesine Değer Vermek Mümkün Değildir (18.08.2021)

Haftada 5 Gün Çalışılan İşyerlerinde Cumartesi Günleri Yıllık İzin Süresinden Sayılır Mı? (16.08.2021)

İstirahatli Dönemlerde İşveren Tarafından Atıfet Kabilinde Yapılan Ödemelerde 06111 Teşvikinden Yararlanılması Mümkün Mü? (27.07.2021)

Geçici Görev Yolluklarının Fazla Çalışma Olarak Kabul Edilemeyeceği (07.07.2021)

Kısa Çalışma ve Pandemi Ücretsiz İzninde Geçen Süreler İçin Kıdem Tazminatı Sorunu Acil Çözüm Bekliyor! (02.07.2021)

31 Gün Çeken Aylarda Bir Gün Rapor Alan İşçinin Prim Gün Bildirim Nasıl Yapılır? (28.06.2021)

İstirahatli Dönemlerde İşveren Tarafından Atıfet Kabilinde Yapılan Ödemelerde Vergi İstisnası Var Mıdır? (21.06.2021)

Mevsimlik İşçilerde Kıdem Tazminatı Yıllık İzin Hakkı Var Mıdır? (14.06.2021)

Kısmi Süreli Çalışan İşçinin İş Arama İzni (07.06.2021)

Özel Güvenlik Görevlisinin“Ara Dinlenme Süresinde” Yemeğini İşin Başında Yemesi (03.06.2021)

7316 Sayılı Kanunla 17.04.2020 Tarihinden Sonra İşe Girenler Pandemi Ücretsiz İzin Ücret Desteğinden Yararlanabilecek Mi? (03.05.2021)

Yıllık 270 Saati Aşan Süreyle Yapılan Fazla Çalışma İşçiye Haklı Fesih İmkanı Verir Mi? (27.04.2021)

Yargıtay: İşçinin İşten Ayrılmadan Önce Diğer İşyeri İle Görüşme ve Sözleşme Yapması Çalışma Özgürlüğü Kapsamında (13.04.2021)

Fasılalı Çalışmalarda Önceki Dönem Çalışmasının Kıdem Süresinin Birleştirilmesinde Makul Süre (05.04.2021)

Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanan İşçi “İstifa” Ederse İşsizlik Ödeneğinden Yararlanabilir (29.03.2021)

Ödeneğe Müstahak Olmayan 4/A Sigortalılarının İstirahat Raporları İçin Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi Yapılacak Mıdır? (16.03.2021)

Avans Yıllık İzin Nedir? İşverenler İki Kez Düşünmeli (04.02.2021)

Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanan İşçiler İş Görmezlik, Kadın İşçiler Analık İş Görmezlik Parası Alabilecekler Mi? (16.02.2021)

Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanan İşçilere Şubat Ayında“28”Gün Üzerinden Ödeme Sorunu Çözüldü! (17.02.2021)

İşkur Aylık İşgücü Çizelgelerini Her Ay Bildirim Zorunluluğu Var Mı? (02.01.2021)

İş Sözleşmesinin Tüm Sayfalarını İmzalamayı Unutmayın! (25.01.2021)

Geçerli Nedene Dayanan Fesihlerde Hak Düşürücü Süre Yoktur (19.01.2021)

İş Akdinin Askıda Olduğu Bir Dönemde Sigortalıya Yapılan Ücret Dışındaki (Prim İkramiye) Niteliğindeki Ödemeler Hangi Dönemde Prime Tabi Tutulur? (12.01.2021)

İşçiye Çalışırken İzin Kullandırmak Yerine Ücret Ödenebilir Mi? (07.01.2021)

Perşembe Günü İş Kazası Geçiren İşçiyi En Son Ne Zaman SGK’ya Bildirimi Yapılır? (04.01.2021)

Ulusal Bayram Genel Tatil Çalışmalarının Aylık Ücrete Dahil Olduğuna İlişkin Sözleşme Hükmü Geçersizdir (29.12.2020)

2 veya Daha Az Gün Süreli Raporlar İçin Çalışılmadığına Dair Bildirim Yapılacak Mı? (22.12.2020)

Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteğinden Yararlananların Emeklilik Süresi Uzuyor Mu? (18.12.2020)

Şirket Aracıyla Aşırı Hız Yapmayın! İş Sözleşmeniz Tazminatsız Feshedilmesin (15.12.2020)

Kıdem Tazminatı İle İhbar Tazminatı Da Ödenmiş İse İş Akdi Ertesi Gün Devam Etmiş Olsa Bile Önceki Dönemin Tazminatları Tasfiye Olur (09.12.2020)

17.04.2020 Tarihinden Sonra İşe Girenler İçin Çok Acil Ücretsiz İzin Ücret Desteğinden Yararlanma Şartı Düzenleme Yapılması Gerekmektedir (07.12.2020)

Kıdem Tazminatı İle İhbar Tazminatı Da Ödenmiş İse İş Akdi Ertesi Gün Devam Etmiş Olsa Bile Önceki Dönemin Tazminatları Tasfiye Olur (04.12.2020)

Kullanılmayan Mazeret İzinleri Ücrete Dönüşür Mü? (11.11.2020)

Kısa Çalışma Sürecinde Çalışmayan İşçiye Sözleşmeden Doğan Sosyal Yardımlar Ödenir Mi? (03.11.2020)

28 Ekim Öğleden Sonra Çalışan İşçinin Ücreti Nasıl Hesaplanır? (27.10.2020)

2020 Yılında Brüt Ücret 3.400 TL Altındaki Ücret Alan İşçilerin İş Sözleşmelerinde Fazla Çalışma Ücretinin Aylık Ücrete Dahil Olduğu Kabul Edilemez (21.10.2020)

“26” Devamsızlık Nedeni İle Fesih Kodu Fesih Yasağı Kapsamında Mı Değil Mi? Sorunu Giderildi (12.10.2020)

Fasılalı Çalışma ve Önceki Çalışmalarda Yıllık İzin Kıdemi Nasıl Hesaplanır? (01.10.2020)

İşverenler Bu Konuda Acil Düzenleme Bekliyor! “26 Fesih Kodu" Fesih Yasağı Kapsamında Mı Değil Mi? (23.09.2020)

İş Akdinin Askıda Olduğu Bir Dönemde Fiili Çalışması Olmayan Bir Sigortalıya Yapılan Ödemeler Hangi Dönemde Prime Tabi Tutulur? (04.08.2020)

Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günlerinde İşçi Bir Saat Çalışsa Da 1 Günlük Ücret Ödenir (03.07.2020)

Yıllık İzindeki İşçi İşe Çağrılabilir Mi? (29.06.2020)

İşverenler Dikkat! Ay İçinde İşe Girenlere Mükerrer Asgari Geçim İndirimi Ödemeyin (04.02.2020)

Doğum Ölüm Yardımları ve Mazeret İzinleri Gibi Herkese Eşit Uygulanması Gereken Hususlarda İşçi Memur Ayrımı Olmalı Mı? (14.01.2020)

Asgari Ücret Artışından Dolayı İşsizlik Maaşı Almakta Olanların İşsizlik Maaşı Artacak Mı? (02.01.2020)

Şirketler Arasında Hizmet Devir Sözleşmesi İle Personel Devri Durumunda Devralan Şirketin Devirden Önceki Döneme İlişkin Kıdem Tazminatlarını Gider Yazılabilir Mi? (09.12.2019)

Kısmi Süreli Olarak 20 Gün Üzerindeki Yapılan Çalışmaların Çalışma Sürelerinin 30 Güne Tamamlanması Gerekir (22.11.2019)

Kıdem Tazminatı Esas Ücreti Belirlenirken Yemek ve Yol Yardımı Fiili Çalışma Üzerinden Hesaplanır (14.11.2019)

Fazla Mesai Hesabında Yarım Saatten Az Olan Süreler Yarım Saat, Yarım Saati Aşan Süreler İse Bir Saate Tamamlanır (05.11.2019)

İşyerlerinde Emzirme Odası ve Kreş Zorunluluğunda Kadın İşçi Sayısı Nasıl Belirlenir? (30.10.2019)

Sosyal Güvenlik Kurumu Potansiyel Teşvik Sorgulama Ekranı Teşviği Hatalı Mı Sorguluyor? (18.07.2019)

Doğum Sonrası Kısmi Süreli Çalışma Süresi Uzadı Mı? (08.07.2019)

Servisin Kaldırılması Haklı Nedenle Fesih Sebebidir (05.07.2019)

Devamsızlık Olduğu İleri Sürülen Tarihlerde Bordro İle Ücret Tahakkuku Yapıldığında Tutanaklara İtibar Edilmez (07.06.2019)

İşyerinde Kreş Bulunmaması Haklı Fesih Sebebi Midir? (20.05.2019)

Arabuculuk Faaliyeti Sonunda İşçinin İşe Başlatılmaması Hususunda Taraflar Anlaşmaya Varması Halinde İşverenin SGK Kurumuna APHB Verme Yükümlülüğü Bulunmamaktadır (09.05.2019)

Kısmi Süreli Çalıştırılması Gereken İşçinin, Haftalık 30 Saati Aşacak Şekilde Çalıştırılma Yapılması Durumunda 45 Saat Çalışsın Ya Da Çalışmasın Haftalık 45 Saatlik Ücret Ödenmesi Gerekmektedir. (29.04.2019)

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çalıştırılan İşçilere Ücret Yerine İzin Kullandırılamaz! (22.04.2019)

İhbar Süresi İçinde Yıllık İzin Kullandırılabilir Mi? (19.04.2019)

İş Kazası Geçirilen Gün İçin İşveren Sigorta Primi Ödeyecek Mi? Sgk’ya Bildirilmemesi Halinde Asgari Ücret Desteğinden Yararlanma Durumu (15.04.2019)

Fazla Mesai Ücretleri Haczedilebilir Mi? (08.04.2019)

Yargıtay’dan Özel Öğretim Kurumlarında Çalışanlar İle İlgili Önemli Karar (04.07.2018)

İşverenlerin Kimlik Bildirim Eziyeti Sona Ermeli (20.04.2018)

Lütfen Kemerlerinizi Takın! İş Sözleşmeniz Tazminatsız Feshedilmesin (05.04.2018)

15 Yıl ve 3600 Günden Kaç Kez Kıdem Tazminatı Alınabilir? (27.03.2018)

Askere Giden Çalışanın SGK Primini Atıfet Kabilinde Ödemeye Devam Eden İşverenlerin Dikkatine! (22.03.2018)

İşçinin İstifası İşverence Kabul Edilmesi Halinde İşçiden İhbar Tazminatı İstenemeyecektir (12.03.2018)

Yıllık İzin Hakkının Kullandırılmaması İşçiye Haklı Fesih Hakkı Verir Mi? (08.03.2018)

Kıdem Tazminatı Taksitle Ödenebilir Mi? Fiilen Ödenmeyen Kıdem Tazminatı Gider Yazılabilir Mi? (16.02.2018)

İşe İade Davalarında Temyiz Yolu Kapandı Mı? (23.11.2017)

Danıştay “Yüz Tanıma Sistemi İle Mesai Takibi Uygulamasının” Anayasaya Aykırı Olduğuna Hükmetti (13.11.2017)

Yabancı Çalışma İzni Başvurularında Kep Hesabı Zorunlu Olacak (08.11.2017)

İşçi Ve İşveren Arasındaki Arabuluculuk Düzenlenmesine İlişkin Tasarı Yasalaştı (16.10.2017)

Her Yıl Ocak Ayında Alınması Gereken Fazla Çalışma Onayı Alınması Artık Gerekmiyor (25.08.2017)

KHK-687 ile Özel Sektör İşverenlerine SGK ve Vergi Desteğinde İşe Alınan Kişilerin İşe Alındıkları Tarihten Önceki Üç Aya ilişkin SGK APHB ve Muhtasar Beyannamelerinde Kayıtlı Sigortalılar Dışında Olmaları Durum Belirsizliği (24.02.2017)

Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesinde “Eksik Gün Nedenleri” Güncellenme Sorunu Giderildi (13.01.2017)

Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesinde “23” Yarım Çalışma Ödeneği İle “24” Yarım Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler Eksik Gün Nedenleri Güncelleme Hatası (11.01.2017)

2017 Ocak, Şubat, Mart SGK Prim Ödemelerinin Tamamı Mı Ertelenecek? (22.12.2016)

2017 Yılında Emekli İçin Yüz Lira Seyyanen Zam Devam Edecek Mi? (28.11.2016)

6740 Sayılı Bireysel Emeklilik Zorunlu Katılım Kanununda Çalışan Sayısı Belirsizliği (28.10.2016)

SGK’dan İşverenlere Bir Çok Kolaylık Uygulaması ve E-SGK Uygulaması İçinde Yer Alan “İşveren-Sigortalı İşten Çıkış Bildirgesi(4/A) Tescilinde Sistem Hatası (04.10.2016)

Anonim Şirketlerin Kurucu Ortakları İle Yönetim Kurulu Üyesi Olmayan Ortakların Şirketlerinde 4-A Kapsamında Sigorta Tescilinde Sistem Hatası (05.01.2016)

İş Sözleşmesinin Feshinde Usul Ve İş Güvencesi Kapsamında İşe Geç Gelen İşçinin İş Sözleşmesinin Feshi (05.04.2013)

Gebe, Yeni Doğum Yapmış Ve Emziren Kadınların Çalışma Süreleri (08.03.2013)

İşçinin Görevlendirme Ve Nakil İle Başka Bir Şubede Çalıştırılması (06.03.2013)

Fazla Mesai Ücreti Aylık Ücret İçinde Ödenebilir Mi? (28.02.2013)


GÜNDEM